Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
 1. IV Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego kadencji 2018-2023

IV Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego kadencji 2018-2023

IV Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego kadencji 2018-2023

W dniu dzisiejszym odbyło się czwarte posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego w kadencji 2018-2023.

Dzisiejsza sesja zaczęła się minutą ciszy. Radni oraz zaproszeni goście uczcili pamięć Jana Olszewskiego byłego premiera.

Obrady prowadziła Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego Marta Chrabąszcz. Po stwierdzeniu prawomocności obrad, przyjęciu porządku posiedzenia oraz protokołu z poprzedniej sesji przez radnych, Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek złożył sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z okresu działalności zarządu pomiędzy sesjami, w którym przedstawił bieżącą działalność Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz istotne inwestycje i wydarzenia.

Następnie Wicestarosta Dąbrowski Krzysztof Bryk odczytał pisemne odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Na sesji podjęto następujące uchwały:

 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnowskiemu,
 • w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2019 rok,
 • w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2019-2029,
 • w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku,
 • w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Dąbrowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wraz z autopoprawką,
 • w sprawie przyjęcia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej na 2019 rok,
 • w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji i Polityki Społecznej Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej na 2019 rok,
 • w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej na 2019 rok,
 • w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej na 2019 rok,
 • w sprawie przyjęcia rocznego planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej na 2019 rok.

Przyjęto również informację Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej na temat osiągniętych w 2018 roku dochodach z tytułu najmu i dzierżawy aktywów trwałych.

W dniu dzisiejszym odbyło się czwarte posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego w kadencji 2018-2023. Dzisiejsza sesja zaczęła się minutą ciszy. Radni oraz zaproszeni goście uczcili pamięć Jana Olszewskiego byłego premiera. Obrady prowadziła Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego Marta Chrabąszcz. Po stwierdzeniu prawomocności obrad, przyjęciu porządku posiedzenia oraz protokołu z poprzedniej sesji przez radnych, Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek złożył sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z okresu działalności zarządu pomiędzy sesjami, w którym przedstawił bieżącą działalność Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz istotne inwestycje i wydarzenia. Następnie Wicestarosta Dąbrowski Krzysztof Bryk odczytał pisemne odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Na sesji podjęto następujące uchwały: w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnowskiemu, w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2019 rok, w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2019-2029, w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku, w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Dąbrowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wraz z autopoprawką, w sprawie przyjęcia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej na 2019 rok, w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji i Polityki Społecznej Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej na 2019 rok, w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej na 2019 rok, w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej na 2019 rok, w sprawie przyjęcia rocznego planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej na 2019 rok. Przyjęto również informację Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej na temat osiągniętych w 2018 roku dochodach z tytułu najmu i dzierżawy aktywów trwałych.