Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. IV sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego

IV sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego

IV sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego

  W dniu 29 stycznia br. odbyło się IV posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej w V kadencji.

  Obrady prowadziła Barbara Pobiegło – Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego.

  Spośród zaproszonych gości obecni byli: Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej Jacek Sarat, Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin Andrzej Gorzkowicz, Zastępca Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Ryczek, Komendant Powiatowy PSP w Dąbrowie Tarnowskiej Adam Rzemiński, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej Marek Banaś, Przedstawiciele Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu, naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz przedstawiciele mediów.

  Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski złożył sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z okresu działalności zarządu pomiędzy sesjami. Starosta omówił bieżącą działalność Starostwa Powiatowego oraz istotne inwestycje i wydarzenia.

Radni Rady Powiatu Dąbrowskiego podjęli następujące uchwały i przyjęła sprawozdania:

- uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na rok 2015,

- uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2015-2025,

- uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali użytkowych oraz środków trwałych i wyposażenia Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego znajdującego się w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,

- uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali użytkowych znajdujących się na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,

- uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń użytkowych znajdujących się na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej wraz z wyposażeniem,

-  uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, której członkami zostali: Przewodnicząca Komisji - Anna Witowska-Ritter, Wiceprzewodnicząca - Barbara Łuszcz, Członkowie -  Paweł Drożdż i Andrzej Kita,

- uchwałę zmieniającą uchwałę Nr II/16/2014 w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej,

- sprawozdanie roczne Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej z osiągniętych w 2014r. dochodów z tytułu najmu i dzierżawy lokali,

- sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Dąbrowski.

 

  W dniu 29 stycznia br. odbyło się IV posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej w V kadencji.   Obrady prowadziła Barbara Pobiegło – Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego.   Spośród zaproszonych gości obecni byli: Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej Jacek Sarat, Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin Andrzej Gorzkowicz, Zastępca Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Ryczek, Komendant Powiatowy PSP w Dąbrowie Tarnowskiej Adam Rzemiński, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej Marek Banaś, Przedstawiciele Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu, naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz przedstawiciele mediów.   Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski złożył sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z okresu działalności zarządu pomiędzy sesjami. Starosta omówił bieżącą działalność Starostwa Powiatowego oraz istotne inwestycje i wydarzenia. Radni Rady Powiatu Dąbrowskiego podjęli następujące uchwały i przyjęła sprawozdania: - uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na rok 2015, - uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2015-2025, - uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali użytkowych oraz środków trwałych i wyposażenia Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego znajdującego się w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, - uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali użytkowych znajdujących się na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, - uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń użytkowych znajdujących się na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej wraz z wyposażeniem, -  uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, której członkami zostali: Przewodnicząca Komisji - Anna Witowska-Ritter, Wiceprzewodnicząca - Barbara Łuszcz, Członkowie -  Paweł Drożdż i Andrzej Kita, - uchwałę zmieniającą uchwałę Nr II/16/2014 w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, - sprawozdanie roczne Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej z osiągniętych w 2014r. dochodów z tytułu najmu i dzierżawy lokali, - sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Dąbrowski.