Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. IV sesja w III kadencji Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej

IV sesja w III kadencji Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej

IV sesja w III kadencji Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej

W dniu 01.02.2007 r. odbyła się czwarta sesja w III kadencji Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej. Wśród zaproszonych gości byli obecni: Poseł na Sejm RP Robert Pantera, Barbara Kośińska – Geras Radna Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz Burmistrz Gminy Dąbrowa Tarnowska Stanisław Początek.
Na początku sesji Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu.

Następnie w ramach zapytań i interpelacji Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Kita złożył interpelację w sprawie utworzenia punktu przyjmowania opłat skarbowych w budynku starostwa, co ułatwi petentom załatwianie spraw urzędowych w Starostwie oraz Urzędzie Skarbowym.

Radny Jan Sojka ponowił wniosek w sprawie udzielenia pomocy rolnikom poszkodowanym w ubiegłorocznej suszy. Korzystając z obecności radnej Sejmiku- Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej zgłaszał potrzebę dokończenia remontu drogi wojewódzkiej Dąbrowa- Wojnicz w miejscowości Morzychna. Poprosił o wsparcie projektu budowy zbiornika retencyjnego w Żelazowce, a także poruszył sprawę melioracji.

Odpowiadając na zapytania Radnych, Pani Kosińska – Geras zobowiązała się wspierać wszelkie działania podejmowane przez samorządy Powiśla Dąbrowskiego. Poinformowała wszystkich zebranych o wpisaniu na listę priorytetów remont drogi nr 73 Tarnów – Kielce. Udzieliła wyjaśnień w sprawie programu retencyjnego na terenie małopolski, a także odniosła się do problemów poruszanych przez Wicestarostę Krzysztofa Kaczmarskiego dotyczących służby zdrowia.

Głos zabrał również Poseł RP Robert Pantera , który przypomniał Radnym, iż w budżecie państwa udało się zabezpieczyć 1 mln. zł na sprawy związane z melioracją w Powiecie Dąbrowskim. Zaapelował do sołtysów o wspólne wystosowanie pisma dotyczącego interwencji w sprawie odszkodowań dla rolników.
Następnie Radni przeszli do omawiania najważniejszego punktu sesji, tj.: uchwalenia budżetu Powiatu Dąbrowskiego na rok 2007.

Starosta Wiesław Krajewski szczegółowo przedstawił projekt budżetu, po czym w imieniu Zarządu Powiatu złożył wniosek o jego akceptację.

Po dyskusji Radni uchwalili budżet głosami : za - 15, przeciw – 0, wstrzymujący się – 1.
Kolejnymi sprawami poruszanymi na sesji były :
- podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2007 roku kredytu w banku krajowym
(„Rozbudowa Bloku C i D Pawilonu Głównego Szpitala, o pion Rehabilitacyjny wraz z zewnętrznymi instalacjami"),
- podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2007 r. kredytu w banku krajowym
(„Wymiana stolarki okiennej i termomodernizacja ZSP Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej"),
- podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2007 r. pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
(„Wymiana stolarki okiennej i termomodernizacja ZSP Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej"),
- podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2007 r. pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
(„Termomodernizacja budynku Zespołu Jednostek Wspierających Rodzinę w Dąbrowie Tarnowskiej oraz budynku przy ul. Piłsudskiego 33 w Dąbrowie Tarnowskiej"),
- podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji przetargowej,
- podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej za 2006 r.,
- podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej,
- podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Zespołu Jednostek Wspierających Rodzinę w Dąbrowie Tarnowskiej,
- podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Powiatów i Gmin leżących na terenie zlewni rzeki Dunajec,
- podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich – wybrany został Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski,
- podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli na rok 2007,
- podjęcie uchwały w przedmiocie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego dla Powiatu Dąbrowskiego za 2006 r.
- podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Dąbrowie Tarnowskiej,
- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2007,
- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Powiatu na rok 2007,
- zatwierdzenie planu pracy Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej na rok 2007.

Na zakończenie sesji Przewodniczący Rady Andrzej Kita podziękował wszystkim zebranym za udział w sesji.

W dniu 01.02.2007 r. odbyła się czwarta sesja w III kadencji Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej. Wśród zaproszonych gości byli obecni: Poseł na Sejm RP Robert Pantera, Barbara Kośińska – Geras Radna Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz Burmistrz Gminy Dąbrowa Tarnowska Stanisław Początek.Na początku sesji Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu. Następnie w ramach zapytań i interpelacji Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Kita złożył interpelację w sprawie utworzenia punktu przyjmowania opłat skarbowych w budynku starostwa, co ułatwi petentom załatwianie spraw urzędowych w Starostwie oraz Urzędzie Skarbowym. Radny Jan Sojka ponowił wniosek w sprawie udzielenia pomocy rolnikom poszkodowanym w ubiegłorocznej suszy. Korzystając z obecności radnej Sejmiku- Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej zgłaszał potrzebę dokończenia remontu drogi wojewódzkiej Dąbrowa- Wojnicz w miejscowości Morzychna. Poprosił o wsparcie projektu budowy zbiornika retencyjnego w Żelazowce, a także poruszył sprawę melioracji. Odpowiadając na zapytania Radnych, Pani Kosińska – Geras zobowiązała się wspierać wszelkie działania podejmowane przez samorządy Powiśla Dąbrowskiego. Poinformowała wszystkich zebranych o wpisaniu na listę priorytetów remont drogi nr 73 Tarnów – Kielce. Udzieliła wyjaśnień w sprawie programu retencyjnego na terenie małopolski, a także odniosła się do problemów poruszanych przez Wicestarostę Krzysztofa Kaczmarskiego dotyczących służby zdrowia. Głos zabrał również Poseł RP Robert Pantera , który przypomniał Radnym, iż w budżecie państwa udało się zabezpieczyć 1 mln. zł na sprawy związane z melioracją w Powiecie Dąbrowskim. Zaapelował do sołtysów o wspólne wystosowanie pisma dotyczącego interwencji w sprawie odszkodowań dla rolników.Następnie Radni przeszli do omawiania najważniejszego punktu sesji, tj.: uchwalenia budżetu Powiatu Dąbrowskiego na rok 2007. Starosta Wiesław Krajewski szczegółowo przedstawił projekt budżetu, po czym w imieniu Zarządu Powiatu złożył wniosek o jego akceptację. Po dyskusji Radni uchwalili budżet głosami : za - 15, przeciw – 0, wstrzymujący się – 1.Kolejnymi sprawami poruszanymi na sesji były :- podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2007 roku kredytu w banku krajowym(„Rozbudowa Bloku C i D Pawilonu Głównego Szpitala, o pion Rehabilitacyjny wraz z zewnętrznymi instalacjami"),- podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2007 r. kredytu w banku krajowym(„Wymiana stolarki okiennej i termomodernizacja ZSP Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej"),- podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2007 r. pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie(„Wymiana stolarki okiennej i termomodernizacja ZSP Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej"),- podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2007 r. pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie(„Termomodernizacja budynku Zespołu Jednostek Wspierających Rodzinę w Dąbrowie Tarnowskiej oraz budynku przy ul. Piłsudskiego 33 w Dąbrowie Tarnowskiej"),- podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji przetargowej,- podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej za 2006 r.,- podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej,- podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Zespołu Jednostek Wspierających Rodzinę w Dąbrowie Tarnowskiej,- podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Powiatów i Gmin leżących na terenie zlewni rzeki Dunajec,- podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich – wybrany został Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski,- podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli na rok 2007,- podjęcie uchwały w przedmiocie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego dla Powiatu Dąbrowskiego za 2006 r.- podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Dąbrowie Tarnowskiej,- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2007,- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Powiatu na rok 2007,- zatwierdzenie planu pracy Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej na rok 2007. Na zakończenie sesji Przewodniczący Rady Andrzej Kita podziękował wszystkim zebranym za udział w sesji.