Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. IX Sesja III Kadencji Rady Powiatu Dąbrowskiego

IX Sesja III Kadencji Rady Powiatu Dąbrowskiego

IX Sesja III Kadencji Rady Powiatu Dąbrowskiego

W dniu 02.08.2007 r. odbyła się IX Sesja III Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej. Na początku sesji Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu.
Podczas sesji dokonano zmian w składach komisji stałych Rady Powiatu:
Przewodniczącym Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego został Bogdan Bigos, Zastępcą Przewodniczącego Marek Kopia.
Pozostali członkowie: Robert Kądzielawa, Wiesław Krajewski, Tadeusz Kwiatkowski, Jerzy Mleczko, Jan Sojka, Ryszard Morelewski, Kazimierz Tęczar.

Komisja Edukacji i Polityki Społecznej:
Przewodniczący Lesław Wieczorek, Zastępca Miara Dubiel.
Pozostali członkowie: Tadeusz Kwiatkowski, Krzysztof Bryk, Krzysztof Kaczmarski.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego:
Przewodniczący Marian Szajor
Pozostali członkowie: Jerzy Bączek, Krzysztof Kaczmarski, Andrzej Kita, Andrzej Urbanik.

Ponadto radni delegowali Przewodniczącego Rady Powiatu Roberta Kądzielawę do reprezentowania powiatu w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Małopolski.

Kolejnym punktem porządku obrad były zmiany w uchwale budżetowej , a także dotacji na prace konserwatorskie dla Parafii w Oleśnie oraz Radgoszczy.

Radni podjęli uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom.

Następnie radni podjęli uchwałę o nieodpłatnym nabyciu nieruchomości wraz z infrastrukturą od PKP S.A.

Kolejną kwestią poruszaną podczas sesji była zmiana programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Program współpracy będzie obejmował również ośrodki prowadzące zajęcia rehabilitacyjne i rewalidacyjno –wychowawcze z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną.

Następnie radni podjęli uchwałę w sprawie wysokości i zasad wypłacania diet przysługujących radnym Rady Powiatu oraz wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Powiatu.

Ostatnim punktem sesji było przyjęcie sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami dla Powiatu Dąbrowskiego.

W dniu 02.08.2007 r. odbyła się IX Sesja III Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej. Na początku sesji Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu.Podczas sesji dokonano zmian w składach komisji stałych Rady Powiatu:Przewodniczącym Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego został Bogdan Bigos, Zastępcą Przewodniczącego Marek Kopia.Pozostali członkowie: Robert Kądzielawa, Wiesław Krajewski, Tadeusz Kwiatkowski, Jerzy Mleczko, Jan Sojka, Ryszard Morelewski, Kazimierz Tęczar. Komisja Edukacji i Polityki Społecznej:Przewodniczący Lesław Wieczorek, Zastępca Miara Dubiel.Pozostali członkowie: Tadeusz Kwiatkowski, Krzysztof Bryk, Krzysztof Kaczmarski. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego:Przewodniczący Marian SzajorPozostali członkowie: Jerzy Bączek, Krzysztof Kaczmarski, Andrzej Kita, Andrzej Urbanik. Ponadto radni delegowali Przewodniczącego Rady Powiatu Roberta Kądzielawę do reprezentowania powiatu w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Małopolski. Kolejnym punktem porządku obrad były zmiany w uchwale budżetowej , a także dotacji na prace konserwatorskie dla Parafii w Oleśnie oraz Radgoszczy. Radni podjęli uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom. Następnie radni podjęli uchwałę o nieodpłatnym nabyciu nieruchomości wraz z infrastrukturą od PKP S.A. Kolejną kwestią poruszaną podczas sesji była zmiana programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Program współpracy będzie obejmował również ośrodki prowadzące zajęcia rehabilitacyjne i rewalidacyjno –wychowawcze z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną. Następnie radni podjęli uchwałę w sprawie wysokości i zasad wypłacania diet przysługujących radnym Rady Powiatu oraz wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Powiatu. Ostatnim punktem sesji było przyjęcie sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami dla Powiatu Dąbrowskiego.