Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
 1. IX Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego kadencji 2018-2023

IX Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego kadencji 2018-2023

IX Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego kadencji 2018-2023

23 września 2019 roku odbyło się już po raz dziewiąty posiedzenie rady powiatu obecnej kadencji. Na poniedziałkowej sesji gościł Poseł na Sejm RP Wiesław Krajewski oraz Wicewojewoda Małopolski Zbigniew Starzec, a także dyrektorzy jednostek, szkół, przedstawiciele służb mundurowych oraz pracownicy starostwa.

Obrady, w których obecni byli wszyscy radni powiatowi, poprowadziła Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego Marta Chrabąszcz.

Sesja rozpoczęła się od wręczenia przez wicewojewodę symbolicznych czeków na dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, a także skutków klęsk żywiołowych. (więcej informacji: http://powiatdabrowski.pl/aktualnosci/promesy-dla-powiatu-d%C4%85browskiego.html )

Wicewojewoda przy udziale starosty Lesława Wieczorka i posła Wiesława Krajewskiego przekazał także na ręce dyrektora dąbrowskiego szpitala Łukasza Węgrzyna symboliczny czek na kwotę 1,5 mln zł z przeznaczeniem na zakup tomografu i dostosowanie pomieszczeń pracowni tomograficznej w ZOZ. Jak zaznaczył wicewojewoda uzyskanie tak wysokiego wsparcia z budżetu państwa było możliwe dzięki zaangażowaniu posła ziemi dąbrowskiej.

Nowoczesna aparatura zastąpi mocno już wyeksploatowany tomograf z 2009 r., przyczyniając się do podniesienia jakości i dostępności usług medycznych świadczonych w dąbrowskim szpitalu. Już na początku przyszłego roku pacjenci będą mogli wykonać badania na wysokiej klasy tomografie, który zapewni znacznie dokładniejszą ocenę stanu ich zdrowia.

Starosta zabierając głos złożył na ręce wicewojewody podziękowania za otrzymane wsparcie finansowe, a także posłowi ziemi dąbrowskiej za lobbowanie wszelkich działań w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych. Jak zaznaczył, samorząd powiatowy w tym roku pozyskał łącznie ponad 10 mln zł środków zewnętrznych na inwestycje.

Po stwierdzeniu prawomocności obrad, przyjęciu porządku posiedzenia oraz protokołu z poprzedniej sesji przez radnych. Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek złożył sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z okresu działalności zarządu pomiędzy sesjami, w którym przedstawił bieżącą działalność Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz istotne inwestycje i wydarzenia. Następnie Wicestarosta Dąbrowski Krzysztof Bryk odczytał pisemne odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Na sesji podjęto następujące uchwały:

 • w sprawie zmian w budżecie powiatu dąbrowskiego na 2019 rok,
 • w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2019-2029,
 • w spawie udzielenie dotacji na wykonanie kotwienia ścian elewacji Kościoła Parafialnego pod wezwaniem Św. Katarzyny w Oleśnie,
 • w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadania pn. „Zakup aparatury diagnostycznej i dostosowanie pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej”,
 • w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Zajęcia dodatkowe dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Tarnowskiej” w ramach 10. Osi priorytetowej Wiedza i Kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna,
 • zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach prowadzonych przez Powiat Dąbrowski,
 • w sprawie stwierdzenia przekształcenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego wchodzącego w skład Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie,
 • zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie i nadania mu statutu,
 • zmieniającą uchwałę w prawie przekształcenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu,
 • zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku,
 • w sprawie powierzenia gminom zadania zarządzania drogami powiatowymi,
 • w sprawie udzielenia gminom dotacji na zimowe utrzymanie dróg powiatowych,
 • sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu Dąbrowskiego.

Podczas posiedzenia głos zabrał również Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów Marek Mosio, który skierował podziękowania dla przedstawicieli samorządu powiatowego za wsparcie Rajdu na Westerplatte, a także inicjatyw które wpływają na rozwój Gminy Gręboszów.

mags

23 września 2019 roku odbyło się już po raz dziewiąty posiedzenie rady powiatu obecnej kadencji. Na poniedziałkowej sesji gościł Poseł na Sejm RP Wiesław Krajewski oraz Wicewojewoda Małopolski Zbigniew Starzec, a także dyrektorzy jednostek, szkół, przedstawiciele służb mundurowych oraz pracownicy starostwa. Obrady, w których obecni byli wszyscy radni powiatowi, poprowadziła Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego Marta Chrabąszcz. Sesja rozpoczęła się od wręczenia przez wicewojewodę symbolicznych czeków na dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, a także skutków klęsk żywiołowych. (więcej informacji: http://powiatdabrowski.pl/aktualnosci/promesy-dla-powiatu-d%C4%85browskiego.html ) Wicewojewoda przy udziale starosty Lesława Wieczorka i posła Wiesława Krajewskiego przekazał także na ręce dyrektora dąbrowskiego szpitala Łukasza Węgrzyna symboliczny czek na kwotę 1,5 mln zł z przeznaczeniem na zakup tomografu i dostosowanie pomieszczeń pracowni tomograficznej w ZOZ. Jak zaznaczył wicewojewoda uzyskanie tak wysokiego wsparcia z budżetu państwa było możliwe dzięki zaangażowaniu posła ziemi dąbrowskiej. Nowoczesna aparatura zastąpi mocno już wyeksploatowany tomograf z 2009 r., przyczyniając się do podniesienia jakości i dostępności usług medycznych świadczonych w dąbrowskim szpitalu. Już na początku przyszłego roku pacjenci będą mogli wykonać badania na wysokiej klasy tomografie, który zapewni znacznie dokładniejszą ocenę stanu ich zdrowia. Starosta zabierając głos złożył na ręce wicewojewody podziękowania za otrzymane wsparcie finansowe, a także posłowi ziemi dąbrowskiej za lobbowanie wszelkich działań w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych. Jak zaznaczył, samorząd powiatowy w tym roku pozyskał łącznie ponad 10 mln zł środków zewnętrznych na inwestycje. Po stwierdzeniu prawomocności obrad, przyjęciu porządku posiedzenia oraz protokołu z poprzedniej sesji przez radnych. Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek złożył sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z okresu działalności zarządu pomiędzy sesjami, w którym przedstawił bieżącą działalność Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz istotne inwestycje i wydarzenia. Następnie Wicestarosta Dąbrowski Krzysztof Bryk odczytał pisemne odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Na sesji podjęto następujące uchwały: w sprawie zmian w budżecie powiatu dąbrowskiego na 2019 rok, w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2019-2029, w spawie udzielenie dotacji na wykonanie kotwienia ścian elewacji Kościoła Parafialnego pod wezwaniem Św. Katarzyny w Oleśnie, w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadania pn. „Zakup aparatury diagnostycznej i dostosowanie pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej”, w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Zajęcia dodatkowe dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Tarnowskiej” w ramach 10. Osi priorytetowej Wiedza i Kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna, zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach prowadzonych przez Powiat Dąbrowski, w sprawie stwierdzenia przekształcenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego wchodzącego w skład Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie, zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie i nadania mu statutu, zmieniającą uchwałę w prawie przekształcenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej, w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku, w sprawie powierzenia gminom zadania zarządzania drogami powiatowymi, w sprawie udzielenia gminom dotacji na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu Dąbrowskiego. Podczas posiedzenia głos zabrał również Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów Marek Mosio, który skierował podziękowania dla przedstawicieli samorządu powiatowego za wsparcie Rajdu na Westerplatte, a także inicjatyw które wpływają na rozwój Gminy Gręboszów. mags