Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
 1. IX Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego

IX Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego

IX Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego

W dniu dzisiejszym w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się IX posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego IV kadencji. Obrady zostały otworzone przez Przewodniczącą Rady Barbarę Pobiegło, która powitała radnych i zaproszonych gości a następnie poprowadziła sesję.

Wśród zaproszonych gości obecni byli:
Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Początek, Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin Jan Sipior, I-ca Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej mł. insp. Andrzej Kupiec, Komendant Powiatowy PSP w Dąbrowie Tarnowskiej st. bryg. Adam Rzemiński, dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu oraz naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej, przedstawiciele mediów.

W obradach uczestniczyli również: Maria Sztorc - Skarbnik Powiatu oraz Jerzy Pociecha - Radca Prawny urzędu.

Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski podczas sesji pogratulował Radnemy Rady Powiatu Dąbrowskiego Robertowi Kądzielawie uzyskania wysokiego wyniku w tegorocznych wyborach parlamentarnych, a następnie złożył sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.

Na IX sesji Rady Powiatu Dąbrowskiego podjęto następujące uchwały:

 • w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej za 2011 r.,
 • w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadania pn. „Dostosowanie na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej miejsca przeznaczonego do startów i lądowań śmigłowców SP ZOZ Lotniczego Pogotowia Ratunkowego,
 • zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia dotacji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • w sprawie zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajęcia, oddania w użytkowanie oraz użyczenia aktywów trwałych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Dąbrowskim na lata 2011-2015,
 • zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia dotacji Gminie Dąbrowa Tarnowska na dofinansowanie zadania pn. „Budowa hali sportowo – widowiskowej w Dąbrowie Tarnowskiej”,
 • w sprawie powierzenia gminom zadania zarządzania drogami powiatowymi,
 • w sprawie udzielenia gminom dotacji na zimowe utrzymanie dróg powiatowych,
 • w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na rok 2011,
 • w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2011-2021,
 • w sprawie powierzenia Gminie Miasta Tarnowa zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej,
 • w sprawie zmian w Statucie Powiatu Dąbrowskiego,
 • w sprawie wyposażenia w majątek Centrum Polonii-Ośrodka Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu,
 • w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Olesno w sprawie uzupełnienia etatu przez nauczyciela Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu w Szkole Podstawowej w Oleśnie,
 • w sprawie zmian w statucie Zarządu Drogowego w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.
W dniu dzisiejszym w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się IX posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego IV kadencji. Obrady zostały otworzone przez Przewodniczącą Rady Barbarę Pobiegło, która powitała radnych i zaproszonych gości a następnie poprowadziła sesję. Wśród zaproszonych gości obecni byli:Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Początek, Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin Jan Sipior, I-ca Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej mł. insp. Andrzej Kupiec, Komendant Powiatowy PSP w Dąbrowie Tarnowskiej st. bryg. Adam Rzemiński, dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu oraz naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej, przedstawiciele mediów. W obradach uczestniczyli również: Maria Sztorc - Skarbnik Powiatu oraz Jerzy Pociecha - Radca Prawny urzędu. Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski podczas sesji pogratulował Radnemy Rady Powiatu Dąbrowskiego Robertowi Kądzielawie uzyskania wysokiego wyniku w tegorocznych wyborach parlamentarnych, a następnie złożył sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami. Na IX sesji Rady Powiatu Dąbrowskiego podjęto następujące uchwały: w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej za 2011 r., w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadania pn. „Dostosowanie na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej miejsca przeznaczonego do startów i lądowań śmigłowców SP ZOZ Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia dotacji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, w sprawie zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajęcia, oddania w użytkowanie oraz użyczenia aktywów trwałych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Dąbrowskim na lata 2011-2015, zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia dotacji Gminie Dąbrowa Tarnowska na dofinansowanie zadania pn. „Budowa hali sportowo – widowiskowej w Dąbrowie Tarnowskiej”, w sprawie powierzenia gminom zadania zarządzania drogami powiatowymi, w sprawie udzielenia gminom dotacji na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na rok 2011, w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2011-2021, w sprawie powierzenia Gminie Miasta Tarnowa zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w sprawie zmian w Statucie Powiatu Dąbrowskiego, w sprawie wyposażenia w majątek Centrum Polonii-Ośrodka Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu, w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Olesno w sprawie uzupełnienia etatu przez nauczyciela Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu w Szkole Podstawowej w Oleśnie, w sprawie zmian w statucie Zarządu Drogowego w Dąbrowie Tarnowskiej, w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.