Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Jak wspomagać rozwój dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole – konferencja dla specjalistów wychowania przedszkolnego

Jak wspomagać rozwój dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole – konferencja dla specjalistów wychowania przedszkolnego

Jak wspomagać rozwój dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole – konferencja dla specjalistów wychowania przedszkolnego

Wieloaspektowa pomoc – psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna a także rehabilitacyjna – dzieciom w wieku przedszkolnym stała się pomysłem do zorganizowania konferencji szkoleniowej dla specjalistów wychowania przedszkolnego, lekarzy pediatrów a także przedstawicieli Urzędów Gmin w Powiecie Dąbrowskim.

Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej 25 maja 2006 r. w przepięknym klimacie wystawy muzealnej, w sali Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej przeprowadzili konferencję na temat „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole".

Ze względu na istotne problemy dotyczące nieharmonijnego rozwoju dziecka, konieczność pomocy dzieciom niepełnosprawnym, a także realizacji rozporządzeń oświatowych dotyczących dzieci z różnorodnymi zaburzeniami na konferencję przybyli przedstawiciele Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Byli to Starszy Wizytator Oddziału Nadzoru Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Krakowie mgr Jacek Urban oraz Wizytator Kształcenia Specjalnego Kuratorium w Krakowie – Delegatura w Tarnowie mgr Stanisław Srebro.

Na konferencję zaproszenie otrzymali dyrektorzy przedszkoli, lekarze pediatrzy oraz przedstawiciele Wydziałów Edukacji Urzędów Gmin w Powiecie Dąbrowskim.

Na spotkanie najliczniej przybyli dyrektorzy przedszkoli, mniejszą grupę stanowili lekarze pediatrzy i przedstawiciele Urzędów Gmin.

Konferencję otworzył Starosta Dąbrowski mgr Krzysztof Kaczmarski, który wykazał zainteresowanie poruszanym tematem.

Całość spotkania prowadziła dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej mgr Bogusława Molak .

Pracownicy poradni przygotowali bardzo ciekawe wystąpienia dotyczące tematyki zaburzeń rozwoju dziecka w wieku 0-7 lat.

Problematykę przyczyn zaburzeń rozwojowych w aspekcie medycznym omówiła Teresa Kaczmarska – lekarz medycyny, pediatra, specjalista chorób płuc, lekarz orzecznik na Zespole Orzekającym w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej.

W tematykę rozwoju psychicznego, tajemnicę rozwoju dzieci, ich świadomości wprowadziła uczestników mgr Danuta Filipska – psycholog, kierownik Filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szczucinie.

Rozwój mowy - prawidłowości i opóźnienia omówiła mgr Ewa Bajorek – logopeda w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej.

Aspekty prawne opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym, u których wykryto zaburzenia rozwojowe przedstawiła dyrektor poradni mgr Bogusława Molak.

Bardzo ciekawe wystąpienie podsumowujące całą problematykę wczesnego wspomagania rozwoju miał Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty mgr Jacek Urban a mgr Stanisław Srebro przedstawił propozycje realizacji Rozporządzenia MENiS dotyczącego pomocy małym dzieciom..

Całość konferencji zamknęła dyskusja z udziałem wszystkich uczestników konferencji. Spotkanie unaoczniło jak wiele jest dzieci w wieku przedszkolnym potrzebujących specjalistycznej pomocy psychologa, logopedy, pedagoga i rehabilitanta.

Dla dzieci w wieku 0-7 lat z różnorodnymi niepełnosprawnościami należy zgodnie z przepisami prawa oświatowego organizować zajęcia indywidualne lub grupowe. Podczas tych zajęć specjaliści usprawniają rozwój dziecka, wskazują rodzicom metody i formy pracy, podpowiadają jak pracować, aby usprawniać zaburzone funkcje. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju organizuje się między innymi w przedszkolu, szkole bądź domu rodzinnym dziecka. Za organizację tego typu zajęć odpowiedzialne są organy prowadzące. Podczas dyskusji dyrektorzy przedszkoli wypowiadali się na temat możliwości realizacji w/w zadania. Mówili o trudnościach związanych z organizacją zajęć specjalistycznych w przedszkolach. Poruszono także problematykę organizacji oddziałów integracyjnych.

Spotkanie okazało się owocne, nasunęło wiele tematów do dyskusji, zrodziło także pomysły dotyczące dalszej realizacji pomocy dzieciom niepełnosprawnym. Mając na względzie sugestie dyrektorów przedszkoli pracownicy poradni planują następne tego typu spotkanie w przyszłym roku szkolnym.

Opracowanie: B.Molak

Wieloaspektowa pomoc – psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna a także rehabilitacyjna – dzieciom w wieku przedszkolnym stała się pomysłem do zorganizowania konferencji szkoleniowej dla specjalistów wychowania przedszkolnego, lekarzy pediatrów a także przedstawicieli Urzędów Gmin w Powiecie Dąbrowskim. Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej 25 maja 2006 r. w przepięknym klimacie wystawy muzealnej, w sali Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej przeprowadzili konferencję na temat „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole". Ze względu na istotne problemy dotyczące nieharmonijnego rozwoju dziecka, konieczność pomocy dzieciom niepełnosprawnym, a także realizacji rozporządzeń oświatowych dotyczących dzieci z różnorodnymi zaburzeniami na konferencję przybyli przedstawiciele Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Krakowie. Byli to Starszy Wizytator Oddziału Nadzoru Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Krakowie mgr Jacek Urban oraz Wizytator Kształcenia Specjalnego Kuratorium w Krakowie – Delegatura w Tarnowie mgr Stanisław Srebro. Na konferencję zaproszenie otrzymali dyrektorzy przedszkoli, lekarze pediatrzy oraz przedstawiciele Wydziałów Edukacji Urzędów Gmin w Powiecie Dąbrowskim. Na spotkanie najliczniej przybyli dyrektorzy przedszkoli, mniejszą grupę stanowili lekarze pediatrzy i przedstawiciele Urzędów Gmin. Konferencję otworzył Starosta Dąbrowski mgr Krzysztof Kaczmarski, który wykazał zainteresowanie poruszanym tematem. Całość spotkania prowadziła dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej mgr Bogusława Molak . Pracownicy poradni przygotowali bardzo ciekawe wystąpienia dotyczące tematyki zaburzeń rozwoju dziecka w wieku 0-7 lat. Problematykę przyczyn zaburzeń rozwojowych w aspekcie medycznym omówiła Teresa Kaczmarska – lekarz medycyny, pediatra, specjalista chorób płuc, lekarz orzecznik na Zespole Orzekającym w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej. W tematykę rozwoju psychicznego, tajemnicę rozwoju dzieci, ich świadomości wprowadziła uczestników mgr Danuta Filipska – psycholog, kierownik Filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szczucinie. Rozwój mowy - prawidłowości i opóźnienia omówiła mgr Ewa Bajorek – logopeda w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej. Aspekty prawne opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym, u których wykryto zaburzenia rozwojowe przedstawiła dyrektor poradni mgr Bogusława Molak. Bardzo ciekawe wystąpienie podsumowujące całą problematykę wczesnego wspomagania rozwoju miał Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty mgr Jacek Urban a mgr Stanisław Srebro przedstawił propozycje realizacji Rozporządzenia MENiS dotyczącego pomocy małym dzieciom.. Całość konferencji zamknęła dyskusja z udziałem wszystkich uczestników konferencji. Spotkanie unaoczniło jak wiele jest dzieci w wieku przedszkolnym potrzebujących specjalistycznej pomocy psychologa, logopedy, pedagoga i rehabilitanta. Dla dzieci w wieku 0-7 lat z różnorodnymi niepełnosprawnościami należy zgodnie z przepisami prawa oświatowego organizować zajęcia indywidualne lub grupowe. Podczas tych zajęć specjaliści usprawniają rozwój dziecka, wskazują rodzicom metody i formy pracy, podpowiadają jak pracować, aby usprawniać zaburzone funkcje. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju organizuje się między innymi w przedszkolu, szkole bądź domu rodzinnym dziecka. Za organizację tego typu zajęć odpowiedzialne są organy prowadzące. Podczas dyskusji dyrektorzy przedszkoli wypowiadali się na temat możliwości realizacji w/w zadania. Mówili o trudnościach związanych z organizacją zajęć specjalistycznych w przedszkolach. Poruszono także problematykę organizacji oddziałów integracyjnych. Spotkanie okazało się owocne, nasunęło wiele tematów do dyskusji, zrodziło także pomysły dotyczące dalszej realizacji pomocy dzieciom niepełnosprawnym. Mając na względzie sugestie dyrektorów przedszkoli pracownicy poradni planują następne tego typu spotkanie w przyszłym roku szkolnym. Opracowanie: B.Molak