Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Jak założyć spółdzielnię socjalną? - szkolenie

Jak założyć spółdzielnię socjalną? - szkolenie

Jak założyć spółdzielnię socjalną? - szkolenie

Fundacja Rozwoju Środowisk Lokalnych PODPORA informuje, że w dniach 7-9 listopada br. odbędzie się cykl spotkań szkoleniowych, poświęconych zakładaniu i prowadzeniu spółdzielni socjalnych. Szkolenie skierowane jest do potencjalnych założycieli spółdzielni socjalnych: osoby bez zatrudnienia, z różnych powodów pozostające poza rynkiem pracy, a także przedstawicieli organizacji pozarządowych i samorządów lokalnych.

Szanowni Państwo,

Fundacja Rozwoju Środowisk Lokalnych PODPORA organizuje cykl spotkań szkoleniowych, poświęconych zakładaniu i prowadzeniu spółdzielni socjalnych. Zapraszamy potencjalnych założycieli spółdzielni socjalnych: osoby bez zatrudnienia, z różnych powodów pozostające poza rynkiem pracy, a także przedstawicieli organizacji pozarządowych i samorządów lokalnych.
Dotychczasowe szkolenia, realizowane w ramach naszego projektu „Propagowanie rozwoju spółdzielni socjalnych w powiecie dąbrowskim", potwierdziły duże zainteresowanie problematyką ekonomii społecznej, a w szczególności spółdzielni socjalnych. Skłoniło to nas do zorganizowania dodatkowego cyklu szkoleń. Proponujemy krótkie, wstępne szkolenie dotyczące najważniejszych zagadnień, istotnych do podjęcia decyzji o ewentualnym założeniu spółdzielni socjalnej oraz do jej skutecznego prowadzenia.
Tematyka spotkań szkoleniowych obejmuje trzy moduły:
1. Zakładanie i prowadzenie przedsiębiorstw społecznych (działalność gospodarcza organizacji pozarządowych, zakładanie i prowadzenie spółdzielni socjalnych).
2. Finanse w przedsiębiorstwach społecznych (problematyka księgowości, polityki finansowej).
3. Aspekty prawne zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw społecznych (aktualne przepisy prawa, rozliczenia finansowe z urzędami).
Uczestnicy spotkań dowiedzą się, jak opracować statut spółdzielni socjalnej, gdzie i jak ją rejestrować, skąd pozyskać pieniądze na jej założenie. Zapoznają się również
z podstawowymi zagadnieniami księgowości i rozliczeń finansowych z urzędami odpowiednio do specyfiki spółdzielni socjalnej. Szczegółowe problemy będą rozwiązywane w ramach indywidualnego doradztwa, w punktach doradczo-konsultacyjnych, które funkcjonują w gminach powiatu dąbrowskiego.
Planowany termin spotkań: 7-9 listopada (środa-czwartek-piątek) w godzinach popołudniowych. Miejsce szkolenia: Radgoszcz lub Dąbrowa Tarnowska (według wskazania uczestników spotkania).

Zapraszamy do udziału w spotkaniach oraz w doradztwie.

Przemysław Pietrzyk Koordynator projektu

Wojciech Zaucha Prezes Zarządu

Fundacja Rozwoju Środowisk Lokalnych PODPORA informuje, że w dniach 7-9 listopada br. odbędzie się cykl spotkań szkoleniowych, poświęconych zakładaniu i prowadzeniu spółdzielni socjalnych. Szkolenie skierowane jest do potencjalnych założycieli spółdzielni socjalnych: osoby bez zatrudnienia, z różnych powodów pozostające poza rynkiem pracy, a także przedstawicieli organizacji pozarządowych i samorządów lokalnych. Szanowni Państwo, Fundacja Rozwoju Środowisk Lokalnych PODPORA organizuje cykl spotkań szkoleniowych, poświęconych zakładaniu i prowadzeniu spółdzielni socjalnych. Zapraszamy potencjalnych założycieli spółdzielni socjalnych: osoby bez zatrudnienia, z różnych powodów pozostające poza rynkiem pracy, a także przedstawicieli organizacji pozarządowych i samorządów lokalnych.Dotychczasowe szkolenia, realizowane w ramach naszego projektu „Propagowanie rozwoju spółdzielni socjalnych w powiecie dąbrowskim", potwierdziły duże zainteresowanie problematyką ekonomii społecznej, a w szczególności spółdzielni socjalnych. Skłoniło to nas do zorganizowania dodatkowego cyklu szkoleń. Proponujemy krótkie, wstępne szkolenie dotyczące najważniejszych zagadnień, istotnych do podjęcia decyzji o ewentualnym założeniu spółdzielni socjalnej oraz do jej skutecznego prowadzenia.Tematyka spotkań szkoleniowych obejmuje trzy moduły:1. Zakładanie i prowadzenie przedsiębiorstw społecznych (działalność gospodarcza organizacji pozarządowych, zakładanie i prowadzenie spółdzielni socjalnych).2. Finanse w przedsiębiorstwach społecznych (problematyka księgowości, polityki finansowej).3. Aspekty prawne zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw społecznych (aktualne przepisy prawa, rozliczenia finansowe z urzędami).Uczestnicy spotkań dowiedzą się, jak opracować statut spółdzielni socjalnej, gdzie i jak ją rejestrować, skąd pozyskać pieniądze na jej założenie. Zapoznają się równieżz podstawowymi zagadnieniami księgowości i rozliczeń finansowych z urzędami odpowiednio do specyfiki spółdzielni socjalnej. Szczegółowe problemy będą rozwiązywane w ramach indywidualnego doradztwa, w punktach doradczo-konsultacyjnych, które funkcjonują w gminach powiatu dąbrowskiego.Planowany termin spotkań: 7-9 listopada (środa-czwartek-piątek) w godzinach popołudniowych. Miejsce szkolenia: Radgoszcz lub Dąbrowa Tarnowska (według wskazania uczestników spotkania). Zapraszamy do udziału w spotkaniach oraz w doradztwie. Przemysław Pietrzyk Koordynator projektu Wojciech Zaucha Prezes Zarządu