Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Jest cieplej i oszczędniej. Szpital powiatowy ma nowoczesną kotłownię

Jest cieplej i oszczędniej. Szpital powiatowy ma nowoczesną kotłownię

Jest cieplej i oszczędniej. Szpital powiatowy ma nowoczesną kotłownię

Dąbrowski szpital może się już poszczycić nowoczesną, świetnie wyposażoną kotłownią. W grudniu 2018 roku zakończono ostatni etap robót budowlanych, który zamknął realizację inwestycji pn. „Modernizacja kotłowni szpitalnej – poprawa efektywności energetycznej SP ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii”.

W wyniku realizacji zadania przebudowano istniejącą kotłownię parową na kotłownię niskoparametrową z pompami ciepła i gazowymi kotłami kondensacyjnymi współpracującymi z istniejącymi kolektorami słonecznymi, wykonano instalację fotowoltaiki zamontowanej na dachach 3 budynków: Pawilonu głównego, Pawilonu płucnego i Pawilonu zakaźnego.

Ponadto przebudowano zewnętrzną instalację c.o. i c.w.u., wymieniono istniejące oświetlenie podstawowe i awaryjne na wszystkich oddziałach na LED-owe, wykonano system dolnego źródła ciepła w celu wykorzystania ciepła z ziemi, zakupiono agregat prądotwórczy. Wyżej wymienione rozwiązania technologiczne wykonano zgodnie z najlepszą praktyką stosowaną w branży ciepłownictwa i energetycznej. Realizacja przedmiotowej inwestycji pozwoli poprawić efektywność energetyczną szpitala, doprowadzi również do redukcji emisji gazów cieplarnianych CO2 oraz redukcji emisji pyłów PM10 i PM 2,5. W związku z realizacją inwestycji wprowadzone zostały zasady energooszczędności użytkowania budynków Szpitala, co prowadzić będzie do poprawy stanu środowiska na terenie powiatu dąbrowskiego oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie.

Ta ważna inwestycja, której całkowity koszt wyniósł ponad 8,5 mln zł, realizowana była w latach 2017-2018 przez dąbrowski szpital w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Na jej realizację ZOZ otrzymał dotację w kwocie 4,18 mln zł ze środków RPO Województwa Małopolskiego oraz ponad 3,5 mln zł dotacji z budżetu  Powiatu Dąbrowskiego, pozostała kwota została pokryta ze środków własnych ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej.

dagj

Dąbrowski szpital może się już poszczycić nowoczesną, świetnie wyposażoną kotłownią. W grudniu 2018 roku zakończono ostatni etap robót budowlanych, który zamknął realizację inwestycji pn. „Modernizacja kotłowni szpitalnej – poprawa efektywności energetycznej SP ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii”. W wyniku realizacji zadania przebudowano istniejącą kotłownię parową na kotłownię niskoparametrową z pompami ciepła i gazowymi kotłami kondensacyjnymi współpracującymi z istniejącymi kolektorami słonecznymi, wykonano instalację fotowoltaiki zamontowanej na dachach 3 budynków: Pawilonu głównego, Pawilonu płucnego i Pawilonu zakaźnego. Ponadto przebudowano zewnętrzną instalację c.o. i c.w.u., wymieniono istniejące oświetlenie podstawowe i awaryjne na wszystkich oddziałach na LED-owe, wykonano system dolnego źródła ciepła w celu wykorzystania ciepła z ziemi, zakupiono agregat prądotwórczy. Wyżej wymienione rozwiązania technologiczne wykonano zgodnie z najlepszą praktyką stosowaną w branży ciepłownictwa i energetycznej. Realizacja przedmiotowej inwestycji pozwoli poprawić efektywność energetyczną szpitala, doprowadzi również do redukcji emisji gazów cieplarnianych CO2 oraz redukcji emisji pyłów PM10 i PM 2,5. W związku z realizacją inwestycji wprowadzone zostały zasady energooszczędności użytkowania budynków Szpitala, co prowadzić będzie do poprawy stanu środowiska na terenie powiatu dąbrowskiego oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Ta ważna inwestycja, której całkowity koszt wyniósł ponad 8,5 mln zł, realizowana była w latach 2017-2018 przez dąbrowski szpital w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Na jej realizację ZOZ otrzymał dotację w kwocie 4,18 mln zł ze środków RPO Województwa Małopolskiego oraz ponad 3,5 mln zł dotacji z budżetu  Powiatu Dąbrowskiego, pozostała kwota została pokryta ze środków własnych ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej. dagj