Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Jest szansa na powrót „Szczucinki”!

Jest szansa na powrót „Szczucinki”!

Jest szansa na powrót „Szczucinki”!

17 października br. w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się konferencja dotycząca przywrócenia ruchu pasażerskiego „Szczucinki”, czyli linii kolejowej 115 Tarnów – Szczucin.

Uczestniczyli w niej samorządowcy oraz przedstawiciele firmy Grupa SKPL Cargo Sp. z o.o., zajmującej się m.in. kolejowym transportem towarowym, pasażerskim oraz utrzymaniem linii kolejowych.

Konferencja potwierdziła, że jest to możliwe, aby po 16 latach pasażerska „Szczucinka” powróciła na tory  z Tarnowa do Dąbrowy Tarnowskiej, a w przyszłości być może także na trasę do Szczucina. Pokrycie około 70 % kosztów zadeklarował Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie, a lokalne samorządy miałyby pokryć pozostałe 30% wynoszące ponad milion dwieście tysięcy złotych rocznie.  Kwota przypadająca na lokalne samorządy rozdzielana by była pomiędzy miasta i gminy w proporcji do liczby potencjalnych beneficjentów.

Wysokość rocznej dopłaty do pociągów, zgodnie z przedstawioną propozycją kształtuje się następująco: Województwo Małopolskie – 869 400 zł (70%), Gmina Dąbrowa Tarnowska - 137 862 zł (11%), Gmina Żabno – 122 958 zł (10%) i Gmina Tarnów - 111 780 zł  (9%). Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, przewozy pasażerskie na tej linii powrócą już w przyszłym roku.

files/aktualnosci/2016/10_Pazdziernik/18_Jest_szansa_na_powrot_Szczucinki/szczucinka009.jpg

W odpowiedzi na zaproszenie starosty dąbrowskiego Tadeusza Kwiatkowskiego na spotkanie przybyli m.in.:  Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Bolesław Łączyński Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, Barbara Pobiegło przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego, a zarazem sekretarz Gminy Mędrzechów,  Zbigniew Karciński wicestarosta tarnowski, Jadwiga Stankiewicz zastępca prezydenta miasta Tarnowa, Krzysztof Kaczmarski burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, Andrzej Gorzkowicz  burmistrz Miasta i Gminy Szczucin, Witold Morawiec wójt gminy Olesno, Stanisław Kusior burmistrz Żabna, Bronisław Błach sekretarz gminy Gręboszów,  Stanisław Początek dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej, członkowie Stowarzyszenia Miłośników Kolei w Krakowie: Kamil Jasica i Artur Łukasiewicz, a także przedstawiciele mediów. Grupę SKPL Cargo Sp. z o.o. reprezentowali Leszek Latko i Tomasz Strapagiel.

files/aktualnosci/2016/10_Pazdziernik/18_Jest_szansa_na_powrot_Szczucinki/szczucinka014.jpg

Wszystkich uczestników spotkania powitał gospodarz naszego powiatu Tadeusz Kwiatkowski. Przedstawił również rys historyczny „Szczucinki”, wszystkie dotychczasowe działania zmierzające do przywrócenia przewozów pasażerskich na zawieszonej linii kolejowej, a także krótko scharakteryzował jej obecny stan techniczny.

Kolej cieszyła się ogromną popularnością. Przewoziła dziennie wielu pracowników do zakładów pracy w Tarnowie, Niedomicach, Dąbrowie Tarnowskiej i w Szczucinie. Planowano elektryfikację linii oraz wydłużenie jej ze Szczucina do Buska-Zdroju, jednak po transformacjach w 1989 r.  i upadkach wielu zakładów pracy, znaczenie oraz popularność „Szczucinki” znacząco zmalała. Przewozy pasażerskie zawieszono 3 kwietnia 2000 r., a towarowe w 2006 r. – mówił starosta dąbrowski.

files/aktualnosci/2016/10_Pazdziernik/18_Jest_szansa_na_powrot_Szczucinki/szczucinka021.jpg

Następnie Leszek Latko i Tomasz Strapagiel przedstawili koncepcję rewitalizacji linii kolejowej 115 i uruchomienia pociągów pasażerskich przez Grupę SKPL Cargo Sp. z o.o. Prezentując swój projekt, zaproponowali uruchomienie 6-ciu par pociągów dziennie zatrzymujących się na określonych przystankach: Dąbrowa Tarnowska - Fiuk - Żabno - Niedomice - Łęg Tarnowski - Łukowa Tarnowska - Tarnów Klikowa - Tarnów Północny - Tarnów. Zapewnili, że firma zainwestuje w infrastrukturę i przeprowadzi wszystkie prace remontowo-naprawcze, a także zapewni tabor kolejowy. 

Wyczyścimy trasę przejazdu z samosiejek i innych przeszkód, dostarczymy szynobusy i uruchomimy 6 połączeń (tam i z powrotem) na trasie Dąbrowa Tarnowska – Tarnów. To możemy zrobić w ciągu niespełna roku. Jeśli dojedziemy do poruzmienia w dalszej kolejności odnowimy i przywrócimy przejazd na trasie z Dąbrowy do Szczucina – mówił Leszek Latko, przedstawiciel spółki.

Przedstawiciele Grupy SKPL omówili również wstępną ofertę cenową i koszty, które ciążyłyby na urzędzie marszałkowskim i lokalnych samorządach. Umowa miałaby zostać podpisana na co najmniej 5 lat.  

Wydaje mi się, że będziemy konkurencyjni i na pewno cenami będziemy w stanie zachęcić pasażerów do podróży – mówił prezes spółki Tomasz Strapagiel.

files/aktualnosci/2016/10_Pazdziernik/18_Jest_szansa_na_powrot_Szczucinki/szczucinka026.jpg

Wicemarszałek Stanisław Sorys wyraził zainteresowanie przedstawioną ofertą, deklarując wsparcie finansowe ze strony urzędu marszałkowskiego. Po analizie przedstawionych nam propozycji udział finansowy województwa małopolskiego w tym projekcie nie jest problematyczny i mieści się w naszych planach -  zapewnił wicemarszałek.

Podkreślił, że dla powodzenia inwestycji konieczna jest współpraca i zaangażowanie wszystkich samorządowców.

files/aktualnosci/2016/10_Pazdziernik/18_Jest_szansa_na_powrot_Szczucinki/szczucinka028.jpg

Jeżeli nie będzie zaangażowania samorządów lokalnych, wójtów, burmistrzów w poszczególnych gminach, jeżeli samorządy nie wykorzystają lokalnej komunikacji po to by podwozić pasażerów do przystanku kolejowego, jeżeli nie zaproponują biletów zintegrowanych, to projekt nie będzie miał patrząc z perspektywy czasu szansy, na realizację – podkreślał wicemarszałek.

Zapewnił, że ta linia byłaby częścią budowanej kolei aglomeracyjnej. Wówczas powiat dąbrowski zyskałaby szybkie połączenie kolejowe przez Tarnów z Krakowem i z Rzeszowem.

Podczas konferencji głos zabrali również przedstawiciele samorządów miejskich i gminnych. Burmistrz Krzysztof Kaczmarski zaznaczył, że w planach gminy jest stworzenie parkingu typu Park&Ride w okolicach nieczynnego od lat dąbrowskiego dworca PKP.

files/aktualnosci/2016/10_Pazdziernik/18_Jest_szansa_na_powrot_Szczucinki/szczucinka044.jpg

Jeszcze nigdy warunki do przywrócenia przejazdów pasażerskich nie były tak dobre jak dziś – mówił Stanisław Początek, który jako burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej zabiegał przez kilkanaście lat o ich przywrócenie.

Przedstawiciele lokalnych samorządów zapewnili, że przedyskutują propozycję wsparcia finansowego przywrócenia ruchu pasażerskiego z Tarnowa do Dąbrowy Tarnowskiej z radnymi oraz mieszkańcami.

Kończąc spotkanie starosta Tadeusz Kwiatkowski, podkreślił, że propozycja przywrócenia ruchu pasażerskiego „Szczucinki” opracowana przez Grupę  SKPL Cargo Sp. z o.o. jest najlepszą z dotychczasowych i realną do zrealizowania. Dodał również, że samorząd powiatowy przeanalizuje możliwość wystąpienia do PKP PLK S.A. o nieodpłatne użyczenie linii kolejowej nr 115.

Jaki to ma wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców i komfort podróży wiecznie zniszczoną drogą nie trzeba nikogo przekonywać. To dobra propozycja dla naszego powiatu – uważa starosta Tadeusz Kwiatkowski.

mags

17 października br. w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się konferencja dotycząca przywrócenia ruchu pasażerskiego „Szczucinki”, czyli linii kolejowej 115 Tarnów – Szczucin. Uczestniczyli w niej samorządowcy oraz przedstawiciele firmy Grupa SKPL Cargo Sp. z o.o., zajmującej się m.in. kolejowym transportem towarowym, pasażerskim oraz utrzymaniem linii kolejowych. Konferencja potwierdziła, że jest to możliwe, aby po 16 latach pasażerska „Szczucinka” powróciła na tory  z Tarnowa do Dąbrowy Tarnowskiej, a w przyszłości być może także na trasę do Szczucina. Pokrycie około 70 % kosztów zadeklarował Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie, a lokalne samorządy miałyby pokryć pozostałe 30% wynoszące ponad milion dwieście tysięcy złotych rocznie.  Kwota przypadająca na lokalne samorządy rozdzielana by była pomiędzy miasta i gminy w proporcji do liczby potencjalnych beneficjentów. Wysokość rocznej dopłaty do pociągów, zgodnie z przedstawioną propozycją kształtuje się następująco: Województwo Małopolskie – 869 400 zł (70%), Gmina Dąbrowa Tarnowska - 137 862 zł (11%), Gmina Żabno – 122 958 zł (10%) i Gmina Tarnów - 111 780 zł  (9%). Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, przewozy pasażerskie na tej linii powrócą już w przyszłym roku. W odpowiedzi na zaproszenie starosty dąbrowskiego Tadeusza Kwiatkowskiego na spotkanie przybyli m.in.:  Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Bolesław Łączyński Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, Barbara Pobiegło przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego, a zarazem sekretarz Gminy Mędrzechów,  Zbigniew Karciński wicestarosta tarnowski, Jadwiga Stankiewicz zastępca prezydenta miasta Tarnowa, Krzysztof Kaczmarski burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, Andrzej Gorzkowicz  burmistrz Miasta i Gminy Szczucin, Witold Morawiec wójt gminy Olesno, Stanisław Kusior burmistrz Żabna, Bronisław Błach sekretarz gminy Gręboszów,  Stanisław Początek dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej, członkowie Stowarzyszenia Miłośników Kolei w Krakowie: Kamil Jasica i Artur Łukasiewicz, a także przedstawiciele mediów. Grupę SKPL Cargo Sp. z o.o. reprezentowali Leszek Latko i Tomasz Strapagiel. Wszystkich uczestników spotkania powitał gospodarz naszego powiatu Tadeusz Kwiatkowski. Przedstawił również rys historyczny „Szczucinki”, wszystkie dotychczasowe działania zmierzające do przywrócenia przewozów pasażerskich na zawieszonej linii kolejowej, a także krótko scharakteryzował jej obecny stan techniczny. Kolej cieszyła się ogromną popularnością. Przewoziła dziennie wielu pracowników do zakładów pracy w Tarnowie, Niedomicach, Dąbrowie Tarnowskiej i w Szczucinie. Planowano elektryfikację linii oraz wydłużenie jej ze Szczucina do Buska-Zdroju, jednak po transformacjach w 1989 r.  i upadkach wielu zakładów pracy, znaczenie oraz popularność „Szczucinki” znacząco zmalała. Przewozy pasażerskie zawieszono 3 kwietnia 2000 r., a towarowe w 2006 r. – mówił starosta dąbrowski. Następnie Leszek Latko i Tomasz Strapagiel przedstawili koncepcję rewitalizacji linii kolejowej 115 i uruchomienia pociągów pasażerskich przez Grupę SKPL Cargo Sp. z o.o. Prezentując swój projekt, zaproponowali uruchomienie 6-ciu par pociągów dziennie zatrzymujących się na określonych przystankach: Dąbrowa Tarnowska - Fiuk - Żabno - Niedomice - Łęg Tarnowski - Łukowa Tarnowska - Tarnów Klikowa - Tarnów Północny - Tarnów. Zapewnili, że firma zainwestuje w infrastrukturę i przeprowadzi wszystkie prace remontowo-naprawcze, a także zapewni tabor kolejowy.  Wyczyścimy trasę przejazdu z samosiejek i innych przeszkód, dostarczymy szynobusy i uruchomimy 6 połączeń (tam i z powrotem) na trasie Dąbrowa Tarnowska – Tarnów. To możemy zrobić w ciągu niespełna roku. Jeśli dojedziemy do poruzmienia w dalszej kolejności odnowimy i przywrócimy przejazd na trasie z Dąbrowy do Szczucina – mówił Leszek Latko, przedstawiciel spółki. Przedstawiciele Grupy SKPL omówili również wstępną ofertę cenową i koszty, które ciążyłyby na urzędzie marszałkowskim i lokalnych samorządach. Umowa miałaby zostać podpisana na co najmniej 5 lat.   Wydaje mi się, że będziemy konkurencyjni i na pewno cenami będziemy w stanie zachęcić pasażerów do podróży – mówił prezes spółki Tomasz Strapagiel. Wicemarszałek Stanisław Sorys wyraził zainteresowanie przedstawioną ofertą, deklarując wsparcie finansowe ze strony urzędu marszałkowskiego. Po analizie przedstawionych nam propozycji udział finansowy województwa małopolskiego w tym projekcie nie jest problematyczny i mieści się w naszych planach -  zapewnił wicemarszałek. Podkreślił, że dla powodzenia inwestycji konieczna jest współpraca i zaangażowanie wszystkich samorządowców. Jeżeli nie będzie zaangażowania samorządów lokalnych, wójtów, burmistrzów w poszczególnych gminach, jeżeli samorządy nie wykorzystają lokalnej komunikacji po to by podwozić pasażerów do przystanku kolejowego, jeżeli nie zaproponują biletów zintegrowanych, to projekt nie będzie miał patrząc z perspektywy czasu szansy, na realizację – podkreślał wicemarszałek. Zapewnił, że ta linia byłaby częścią budowanej kolei aglomeracyjnej. Wówczas powiat dąbrowski zyskałaby szybkie połączenie kolejowe przez Tarnów z Krakowem i z Rzeszowem. Podczas konferencji głos zabrali również przedstawiciele samorządów miejskich i gminnych. Burmistrz Krzysztof Kaczmarski zaznaczył, że w planach gminy jest stworzenie parkingu typu Park&Ride w okolicach nieczynnego od lat dąbrowskiego dworca PKP. Jeszcze nigdy warunki do przywrócenia przejazdów pasażerskich nie były tak dobre jak dziś – mówił Stanisław Początek, który jako burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej zabiegał przez kilkanaście lat o ich przywrócenie. Przedstawiciele lokalnych samorządów zapewnili, że przedyskutują propozycję wsparcia finansowego przywrócenia ruchu pasażerskiego z Tarnowa do Dąbrowy Tarnowskiej z radnymi oraz mieszkańcami. Kończąc spotkanie starosta Tadeusz Kwiatkowski, podkreślił, że propozycja przywrócenia ruchu pasażerskiego „Szczucinki” opracowana przez Grupę  SKPL Cargo Sp. z o.o. jest najlepszą z dotychczasowych i realną do zrealizowania. Dodał również, że samorząd powiatowy przeanalizuje możliwość wystąpienia do PKP PLK S.A. o nieodpłatne użyczenie linii kolejowej nr 115. Jaki to ma wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców i komfort podróży wiecznie zniszczoną drogą nie trzeba nikogo przekonywać. To dobra propozycja dla naszego powiatu – uważa starosta Tadeusz Kwiatkowski. mags