Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Już działa Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Kupieninie

Już działa Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Kupieninie

Już działa Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Kupieninie

Od dnia 1 września 2007 r. funkcjonuje Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy im. Jana Pawła II w Kupieninie, założony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Wynagradzających Najświętszemu Obliczu Pana Naszego Jezusa Chrystusa z Kupienina.

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy umożliwia dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Skierowania do powyższego Ośrodka wystawia Starosta Dąbrowski na pisemny wniosek rodziców dziecka posiadającego orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zalecające taką formę kształcenia. Do chwili obecnej, z powodu braku takiego Ośrodka na terenie Powiatu Dąbrowskiego dzieci kierowane były do sąsiednich powiatów.

Adres Ośrodka: Kupienin 35, 33-221 Mędrzechów
Telefon: 014/643- 73-10

Od dnia 1 września 2007 r. funkcjonuje Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy im. Jana Pawła II w Kupieninie, założony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Wynagradzających Najświętszemu Obliczu Pana Naszego Jezusa Chrystusa z Kupienina. Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy umożliwia dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Skierowania do powyższego Ośrodka wystawia Starosta Dąbrowski na pisemny wniosek rodziców dziecka posiadającego orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zalecające taką formę kształcenia. Do chwili obecnej, z powodu braku takiego Ośrodka na terenie Powiatu Dąbrowskiego dzieci kierowane były do sąsiednich powiatów. Adres Ośrodka: Kupienin 35, 33-221 MędrzechówTelefon: 014/643- 73-10