Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Jubileusz 100 – lecia dąbrowskiego LO

Jubileusz 100 – lecia dąbrowskiego LO

Jubileusz 100 – lecia dąbrowskiego LO

W sobotę 23 października 2021 roku odbyła się uroczystość Jubileuszu 100 – lecia istnienia I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej.

Swoją obecnością zaszczycili przedstawiciele Rządu RP, parlamentarzyści, samorządowcy, dyrektorzy i kierownicy szkół, jednostek i organizacji działających na terenie powiatu i współpracujących ze szkolą, obecni i emerytowani nauczyciele i pracownicy tej szkoły, rodzice oraz młodzież szkolna.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w kościele NMP Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej koncelebrowaną przez Księdza Infułata Adama Kokoszkę i Proboszcza dąbrowskiej parafii Księdza Dziekana Stanisława Cyrana, a następnie uroczysta gala jubileuszowa odbyła się już w szkole.
Przy wejściu głównym do budynku odsłonięto tablicę jubileuszową poświęconą założycielom szkoły – Stanisławowi Szpakowi, Władysławowi Trybie oraz pozostałym członkom Towarzystwa Przyjaciół Szkoły Średniej. Fundatorami tablicy są nauczyciele oraz pracownicy szkoły, którzy chcieli uczcić i uhonorować działania założycieli Liceum. W odsłonięciu tablicy uczestniczyli: Włodzimierz Bernacki - Wiceminister Edukacji i Nauki, Lesław Wieczorek – Starosta Dąbrowski, Jadwiga Jabłońska - wnuczka Stanisława Szpaka, dyrektor szkoły Michał Wolak jako przedstawiciel nauczycieli oraz Helena Piątek reprezentująca pracowników administracji i obsługi.

Na sali gimnastycznej odbyło się uroczyste przekazanie sztandaru szkoły przez rodziców. Nowy sztandar z rąk rodziców odebrał dyrektor szkoły Michał Wolak, a następnie przekazał go młodzieży.
Podczas uroczystości wręczone zostały pamiątkowe statuetki dla Członków Komitetu Honorowego, którzy patronowali w przygotowaniu Jubileuszu.
Słowa podziękowania skierowano do wszystkich Starostów Powiatu Dąbrowskiego, którzy pełnili tę funkcję przez kolejne lata. Uhonorowano także byłych dyrektorów Liceum, podkreślono ich wpływ na rozwój szkoły oraz budowanie pozytywnego wizerunku w lokalnym środowisku. Pamiętano również o emerytowanych nauczycielach i pracownikach szkoły, którzy przybyli na uroczystość.

Z okazji niedawno odbywającego się Dnia Edukacji Narodowej Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek i Wicestarosta Krzysztof Bryk wręczyli nagrody Starosty dla dyrektora Michała Wolaka oraz nauczycieli Izabeli Jaroń – Romanowskiej i Lucyny Wardzały. Nagrodą Ministra Edukacji i Nauki została uhonorowana Agnieszka Ruta – nauczyciel tej szkoły.

Święto szkoły było okazją do składania podziękowań i życzeń dla Jubilatki i osób w niej pracujących. Życzenia oraz słowa podziękowania złożyli dla dyrekcji, grona pedagogicznego oraz młodzieży Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego Marta Chrabąszcz i Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek.
Nie byłoby tych wspomnień i tylu wspaniałych absolwentów, gdyby nie Wy drodzy nauczyciele, gdyby nie Wasz zapał, energia i zaangażowanie, gdyby nie Wasza ciężka praca. Przyjmiecie więc dzisiaj słowa wdzięczności i podziękowań za trud, jaki włożyliście i wkładacie w kształtowanie umysłów i serc młodego pokolenia. Ze szczególnym wzruszeniem wspominamy dziś tych nauczycieli i absolwentów, którzy już od nas odeszli. Choć nie ma Was wśród nas to nadal żyjecie w naszych sercach, umysłach i pozostawiliście w tej szkole niezatarty ślad. Wam wszystkim, którzy się tu dziś zgromadziliście, by wspólnie świętować ten wspaniały jubileusz serdecznie dziękuję za waszą nieocenioną obecność która jest dowodem na to, że spotykamy się w miejscu niezwykłym. Słowa wdzięczności kieruję także pod adresem tych, którzy na przestrzeni lat wspierali i wspierają nadal rozwój i działalność naszej szkoły – powiedział Lesław Wieczorek.

Nawiązując do wydanej publikacji o historii dąbrowskiego liceum, Starosta życzył również pięknej przyszłości dla tej szkoły.
Młodzież przygotowała piękny występ artystyczny, który nawiązywał do historii szkoły, jej założycieli oraz przedstawiał dzisiejszą szkołę, realizującą projekty i przedsięwzięcia.
Uczestnicy gali jubileuszowej mogli również zobaczyć jak wygląda dziś szkoła. Zwiedzili izbę pamięci oraz zobaczyli okolicznościową wystawę. Mogli również wpisać się do księgi pamiątkowej.

Na uroczystości obecni byli m.in. Wiceminister Edukacji i Nauki Włodzimierz Bernacki, Senator RP Kazimierz Wiatr, Posłowie Na Sejm RP: Józefa Szczurek-Żelazko i Wiesław Krajewski, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Marta Malec-Lech, Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego Marta Chrabąszcz, Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek, Wicestarosta Krzysztof Bryk, Członkowie Zarządu Powiatu: Andrzej Giza i Kamil Kwiatkowski, Radny Rady Powiatu Dąbrowskiego Andrzej Giza, Małopolski Wicekurator Oświaty Halina Cimer, Wiceprezydent Miasta Tarnowa Tadeusz Kwiatkowski, Rektor PWSZ w Tarnowie Małgorzata Kołpa, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski, Wójt Gminy Olesno Witold Morawiec.

Obchody jubileuszowe zostały zorganizowane przy wsparciu finansowym Narodowego Centrum Kultury, Województwa Małopolskiego i Powiatu Dąbrowskiego.

W sobotę 23 października 2021 roku odbyła się uroczystość Jubileuszu 100 – lecia istnienia I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej. Swoją obecnością zaszczycili przedstawiciele Rządu RP, parlamentarzyści, samorządowcy, dyrektorzy i kierownicy szkół, jednostek i organizacji działających na terenie powiatu i współpracujących ze szkolą, obecni i emerytowani nauczyciele i pracownicy tej szkoły, rodzice oraz młodzież szkolna.Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w kościele NMP Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej koncelebrowaną przez Księdza Infułata Adama Kokoszkę i Proboszcza dąbrowskiej parafii Księdza Dziekana Stanisława Cyrana, a następnie uroczysta gala jubileuszowa odbyła się już w szkole.Przy wejściu głównym do budynku odsłonięto tablicę jubileuszową poświęconą założycielom szkoły – Stanisławowi Szpakowi, Władysławowi Trybie oraz pozostałym członkom Towarzystwa Przyjaciół Szkoły Średniej. Fundatorami tablicy są nauczyciele oraz pracownicy szkoły, którzy chcieli uczcić i uhonorować działania założycieli Liceum. W odsłonięciu tablicy uczestniczyli: Włodzimierz Bernacki - Wiceminister Edukacji i Nauki, Lesław Wieczorek – Starosta Dąbrowski, Jadwiga Jabłońska - wnuczka Stanisława Szpaka, dyrektor szkoły Michał Wolak jako przedstawiciel nauczycieli oraz Helena Piątek reprezentująca pracowników administracji i obsługi. Na sali gimnastycznej odbyło się uroczyste przekazanie sztandaru szkoły przez rodziców. Nowy sztandar z rąk rodziców odebrał dyrektor szkoły Michał Wolak, a następnie przekazał go młodzieży. Podczas uroczystości wręczone zostały pamiątkowe statuetki dla Członków Komitetu Honorowego, którzy patronowali w przygotowaniu Jubileuszu. Słowa podziękowania skierowano do wszystkich Starostów Powiatu Dąbrowskiego, którzy pełnili tę funkcję przez kolejne lata. Uhonorowano także byłych dyrektorów Liceum, podkreślono ich wpływ na rozwój szkoły oraz budowanie pozytywnego wizerunku w lokalnym środowisku. Pamiętano również o emerytowanych nauczycielach i pracownikach szkoły, którzy przybyli na uroczystość. Z okazji niedawno odbywającego się Dnia Edukacji Narodowej Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek i Wicestarosta Krzysztof Bryk wręczyli nagrody Starosty dla dyrektora Michała Wolaka oraz nauczycieli Izabeli Jaroń – Romanowskiej i Lucyny Wardzały. Nagrodą Ministra Edukacji i Nauki została uhonorowana Agnieszka Ruta – nauczyciel tej szkoły.Święto szkoły było okazją do składania podziękowań i życzeń dla Jubilatki i osób w niej pracujących. Życzenia oraz słowa podziękowania złożyli dla dyrekcji, grona pedagogicznego oraz młodzieży Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego Marta Chrabąszcz i Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek.Nie byłoby tych wspomnień i tylu wspaniałych absolwentów, gdyby nie Wy drodzy nauczyciele, gdyby nie Wasz zapał, energia i zaangażowanie, gdyby nie Wasza ciężka praca. Przyjmiecie więc dzisiaj słowa wdzięczności i podziękowań za trud, jaki włożyliście i wkładacie w kształtowanie umysłów i serc młodego pokolenia. Ze szczególnym wzruszeniem wspominamy dziś tych nauczycieli i absolwentów, którzy już od nas odeszli. Choć nie ma Was wśród nas to nadal żyjecie w naszych sercach, umysłach i pozostawiliście w tej szkole niezatarty ślad. Wam wszystkim, którzy się tu dziś zgromadziliście, by wspólnie świętować ten wspaniały jubileusz serdecznie dziękuję za waszą nieocenioną obecność która jest dowodem na to, że spotykamy się w miejscu niezwykłym. Słowa wdzięczności kieruję także pod adresem tych, którzy na przestrzeni lat wspierali i wspierają nadal rozwój i działalność naszej szkoły – powiedział Lesław Wieczorek.Nawiązując do wydanej publikacji o historii dąbrowskiego liceum, Starosta życzył również pięknej przyszłości dla tej szkoły. Młodzież przygotowała piękny występ artystyczny, który nawiązywał do historii szkoły, jej założycieli oraz przedstawiał dzisiejszą szkołę, realizującą projekty i przedsięwzięcia. Uczestnicy gali jubileuszowej mogli również zobaczyć jak wygląda dziś szkoła. Zwiedzili izbę pamięci oraz zobaczyli okolicznościową wystawę. Mogli również wpisać się do księgi pamiątkowej.Na uroczystości obecni byli m.in. Wiceminister Edukacji i Nauki Włodzimierz Bernacki, Senator RP Kazimierz Wiatr, Posłowie Na Sejm RP: Józefa Szczurek-Żelazko i Wiesław Krajewski, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Marta Malec-Lech, Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego Marta Chrabąszcz, Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek, Wicestarosta Krzysztof Bryk, Członkowie Zarządu Powiatu: Andrzej Giza i Kamil Kwiatkowski, Radny Rady Powiatu Dąbrowskiego Andrzej Giza, Małopolski Wicekurator Oświaty Halina Cimer, Wiceprezydent Miasta Tarnowa Tadeusz Kwiatkowski, Rektor PWSZ w Tarnowie Małgorzata Kołpa, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski, Wójt Gminy Olesno Witold Morawiec. Obchody jubileuszowe zostały zorganizowane przy wsparciu finansowym Narodowego Centrum Kultury, Województwa Małopolskiego i Powiatu Dąbrowskiego.