Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Jubileusz 80. urodzin Ks. Prałata Józefa Poremby

Jubileusz 80. urodzin Ks. Prałata Józefa Poremby

Jubileusz 80. urodzin Ks. Prałata Józefa Poremby

17 marca 2018 roku w dąbrowskiej parafii odbyły się uroczystości z okazji 80 – tych urodzin ks. prałata Józefa Poremby. Poprzez ofiarę Mszy Świętej, której przewodniczył Jego Ekscelencja Ks. Biskup Władysław Bobowski, wyrażono wdzięczność Jubilatowi za 38-letnią posługę kapłańską w parafii i jego wspaniale dzieła na rzecz drugiego człowieka.

W jubileuszu 80-tych urodzin uczestniczył, przedstawiciel naszego samorządu, starosta Tadeusz Kwiatkowski wraz z małżonką.   

Mszę św. koncelebrowało kilkudziesięciu kapłanów, a przewodniczył Jego Ekscelencja Ks. Biskup Władysław Bobowski oraz Ks. Proboszcz Stanisław Cyran. Wśród koncelebransów byli koledzy z roku w seminarium ks. Jubilata jak i księża którzy pracowali w Dąbrowie Tarnowskiej na przestrzeni 28 lat proboszczowania ks. Józefa.

Podczas nabożeństwa przedstawiciele Rady Duszpasterskiej, w imieniu wspólnoty parafialnej, wyrazili wdzięczność Ks. Biskupowi za przybycie na tę uroczystość i uświetnienie jego osobą jubileuszu Ks. Prałata. Złożyli także mu życzenia z okazji zbliżających się jego 86 urodzin.

Następnie złożyli najserdeczniejsze życzenia Ks. Józefowi Porembie, kierując do niego słowa podziękowania za to, że 38 lat posługuje wiernym tutejszej parafii.

files/aktualnosci/2018/03_Marzec/19_Jubileusz_80_Urodzin_Ks_Pralata_Jozefa_Poremby/DSC_3209.JPG

Dziękujemy Ci za to, że nam towarzyszysz i że jesteś życzliwy nie tyko dla nas ale i dla współbraci, księży kapłanów. To swoją posługą, w hospicjum przybliżasz ludzi do Pana Boga. Pozwalasz im przejść na drugą stronę życia – wyrazili wdzięczność  przedstawiciele parafian.

Homilię wygłosił Ks. Bp. Władysław Bobowski, który zaznaczył, że Jubileusz to święto pogłębionej refleksji nad otrzymaną od Boga łaską, w tym wypadku powołania kapłańskiego.

W wygłoszonym kazaniu podkreślił, że kapłaństwo jest przedłużeniem rąk Chrystusa, pomostem między niebem, a ziemią i świętym darem. Zachęcał do modlitwy dziękczynnej za kapłanów, jak i również o nowe powołania. Ks. Biskup przywołał cytat z wiersza Ks. Jana Twardowskiego:  „Własnego kapłaństwa się boję, własnego kapłaństwa się lękam i przed kapłaństwem w proch padam, i przed kapłaństwem klękam (…)  Jadę z innymi tramwajem, biegnę z innymi ulicą, nadziwić się nie mogę swej duszy tajemnicą”.

files/aktualnosci/2018/03_Marzec/19_Jubileusz_80_Urodzin_Ks_Pralata_Jozefa_Poremby/DSC_3258.JPG

Podczas uroczystości życzenia Ks. Prałatowi złożyli również Wiesław Krajewski poseł na Sejm RP, Tadeusz Kwiatkowski starosta dąbrowski wraz  z małżonką, Krzysztof Kaczmarski burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej wraz zastępcą Stanisławem Ryczkiem oraz Jacek Sarat przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej.

Starosta Tadeusz Kwiatkowski zwracając się do Ks. Prałata Józefa Poremby podkreślił, że jest on wzorem duchowości, skromności, a także wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka. 

Przez wiele lat pełniąc posługę kapłańską jako Proboszcz Parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej, będąc wzorowym gospodarzem, uduchowionym kaznodzieją oraz aktywnym twórcą żywego Kościoła, swoją działalnością przyczynił się Ksiądz Prałat do rozwoju zarówno dąbrowskiej Parafii, jak i całej naszej Małej Ojczyzny – wyraził słowa uznania starosta.

files/aktualnosci/2018/03_Marzec/19_Jubileusz_80_Urodzin_Ks_Pralata_Jozefa_Poremby/DSC_3341.JPG

Starosta podkreślił, że to dzięki inicjatywie Ks. Prałata powstało Hospicjum, Ochronka, kuchnia dla ubogich „Betania”, kaplice w Oleśnicy i Brniku, kaplica cmentarna, Parafialny Ośrodek Sportu i Rekreacji, a dzięki zaangażowaniu wyremontowano zabytkowy Kościół pw. Wszystkich Świętych i wykończono Nowy Kościół. Z myślą o najuboższych rozpoczął Akcję KILO, uruchomił świetlicę terapeutyczną oraz  organizował liczne festyny i pikniki charytatywne.

Składamy szczere wyrazy uznania i wdzięczności za oddanie Bogu i ludziom, a także wzorową posługę kapłańską, o której świadczą wspaniałe dzieła na rzecz drugiego człowieka. Wyrażamy radość, że zawsze możemy liczyć na Księdza dobrą radę i życzliwe słowo, jednocześnie dziękując za wielkie serce, mądrość i uśmiech – zwrócił się do Ks. Prałata starosta.

Wzruszony Ks. Jubilat wyraził wdzięczność Bogu za dar życia i kapłaństwa. Ponadto dziękował wiernym, rodzinie oraz licznie przybyłym kapłanom, za obecność, życzliwość i towarzyszenie na różnych etapach życia.

Uroczystość uświetnił chór parafialny, poczty sztandarowe stowarzyszeń parafialnych, Cechu Rzemiosł Różnych oraz dąbrowscy strzelcy.

mags

17 marca 2018 roku w dąbrowskiej parafii odbyły się uroczystości z okazji 80 – tych urodzin ks. prałata Józefa Poremby. Poprzez ofiarę Mszy Świętej, której przewodniczył Jego Ekscelencja Ks. Biskup Władysław Bobowski, wyrażono wdzięczność Jubilatowi za 38-letnią posługę kapłańską w parafii i jego wspaniale dzieła na rzecz drugiego człowieka. W jubileuszu 80-tych urodzin uczestniczył, przedstawiciel naszego samorządu, starosta Tadeusz Kwiatkowski wraz z małżonką.    Mszę św. koncelebrowało kilkudziesięciu kapłanów, a przewodniczył Jego Ekscelencja Ks. Biskup Władysław Bobowski oraz Ks. Proboszcz Stanisław Cyran. Wśród koncelebransów byli koledzy z roku w seminarium ks. Jubilata jak i księża którzy pracowali w Dąbrowie Tarnowskiej na przestrzeni 28 lat proboszczowania ks. Józefa. Podczas nabożeństwa przedstawiciele Rady Duszpasterskiej, w imieniu wspólnoty parafialnej, wyrazili wdzięczność Ks. Biskupowi za przybycie na tę uroczystość i uświetnienie jego osobą jubileuszu Ks. Prałata. Złożyli także mu życzenia z okazji zbliżających się jego 86 urodzin. Następnie złożyli najserdeczniejsze życzenia Ks. Józefowi Porembie, kierując do niego słowa podziękowania za to, że 38 lat posługuje wiernym tutejszej parafii. Dziękujemy Ci za to, że nam towarzyszysz i że jesteś życzliwy nie tyko dla nas ale i dla współbraci, księży kapłanów. To swoją posługą, w hospicjum przybliżasz ludzi do Pana Boga. Pozwalasz im przejść na drugą stronę życia – wyrazili wdzięczność  przedstawiciele parafian. Homilię wygłosił Ks. Bp. Władysław Bobowski, który zaznaczył, że Jubileusz to święto pogłębionej refleksji nad otrzymaną od Boga łaską, w tym wypadku powołania kapłańskiego. W wygłoszonym kazaniu podkreślił, że kapłaństwo jest przedłużeniem rąk Chrystusa, pomostem między niebem, a ziemią i świętym darem. Zachęcał do modlitwy dziękczynnej za kapłanów, jak i również o nowe powołania. Ks. Biskup przywołał cytat z wiersza Ks. Jana Twardowskiego:  „Własnego kapłaństwa się boję, własnego kapłaństwa się lękam i przed kapłaństwem w proch padam, i przed kapłaństwem klękam (…)  Jadę z innymi tramwajem, biegnę z innymi ulicą, nadziwić się nie mogę swej duszy tajemnicą”. Podczas uroczystości życzenia Ks. Prałatowi złożyli również Wiesław Krajewski poseł na Sejm RP, Tadeusz Kwiatkowski starosta dąbrowski wraz  z małżonką, Krzysztof Kaczmarski burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej wraz zastępcą Stanisławem Ryczkiem oraz Jacek Sarat przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej. Starosta Tadeusz Kwiatkowski zwracając się do Ks. Prałata Józefa Poremby podkreślił, że jest on wzorem duchowości, skromności, a także wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka.  Przez wiele lat pełniąc posługę kapłańską jako Proboszcz Parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej, będąc wzorowym gospodarzem, uduchowionym kaznodzieją oraz aktywnym twórcą żywego Kościoła, swoją działalnością przyczynił się Ksiądz Prałat do rozwoju zarówno dąbrowskiej Parafii, jak i całej naszej Małej Ojczyzny – wyraził słowa uznania starosta. Starosta podkreślił, że to dzięki inicjatywie Ks. Prałata powstało Hospicjum, Ochronka, kuchnia dla ubogich „Betania”, kaplice w Oleśnicy i Brniku, kaplica cmentarna, Parafialny Ośrodek Sportu i Rekreacji, a dzięki zaangażowaniu wyremontowano zabytkowy Kościół pw. Wszystkich Świętych i wykończono Nowy Kościół. Z myślą o najuboższych rozpoczął Akcję KILO, uruchomił świetlicę terapeutyczną oraz  organizował liczne festyny i pikniki charytatywne. Składamy szczere wyrazy uznania i wdzięczności za oddanie Bogu i ludziom, a także wzorową posługę kapłańską, o której świadczą wspaniałe dzieła na rzecz drugiego człowieka. Wyrażamy radość, że zawsze możemy liczyć na Księdza dobrą radę i życzliwe słowo, jednocześnie dziękując za wielkie serce, mądrość i uśmiech – zwrócił się do Ks. Prałata starosta. Wzruszony Ks. Jubilat wyraził wdzięczność Bogu za dar życia i kapłaństwa. Ponadto dziękował wiernym, rodzinie oraz licznie przybyłym kapłanom, za obecność, życzliwość i towarzyszenie na różnych etapach życia. Uroczystość uświetnił chór parafialny, poczty sztandarowe stowarzyszeń parafialnych, Cechu Rzemiosł Różnych oraz dąbrowscy strzelcy. mags