Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Klub Historyczny im. Armii Krajowej

Klub Historyczny im. Armii Krajowej

21 listopada w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej gościła delegacja Zarządu Tarnów Światowego Związku Żołnierzy AK: płka Zdzisława Baszaka - Prezesa Zarządu Okręgu, Józefa Jaworskiego - Prezesa Światowego Związku Żołnierzy AK w Dąbrowie Tarnowskiej, dra Pawła Juśkę - Wiceprezesa Zarządu Okręgu, mgra Macieja Małozięcia - członka Zarządu Okręgu Tarnów oraz nauczycieli historii z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 i Publicznego Gimnazjum nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej.

Celem spotkania, w którym szkołę reprezentowała p.wicedyrektor Maria Ząbek oraz nauczyciele historii p. Wioletta Górowska - Kmieć i p. Przemysław Kołodziej, było omówienie zasad powołania w szkołach naszego rejonu Klubów Historycznych im. Armii Krajowej. Kluby historyczne działają na podstawie statutu. Głównym celem klubów jest zapoznanie członków z wiedzą historyczną opartą na wynikach najnowszych badań, obejmującą dzieje Polski i losy obywateli w okresie II wojny światowej, a także w okresie powojennym, aż do 1989 r.


Zgodnie ze statutem, kluby współpracują z najbliższym terytorialnie Biurem Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej.


Przedmiotem zainteresowań klubów jest upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem historii lokalnej w zakresie:
•   dziejów Polskiego Państwa Podziemnego i władz polskich na uchodźstwie,
• działalności Służby Zwycięstwu Polski - Związku Walki Zbrojnej - Armii Krajowej i innych formacji niepodległościowych walczących z okupantem podczas II wojny światowej oraz w okresie zniewolenia komunistycznego,
•  zbrodni dokonywanych z przyczyn politycznych, narodowościowych lub religijnych na obywatelach polskich,
•  represji, których Polacy dążący do przywrócenia niepodległości doznawali od okupantów oraz władz PRL.


Ponadto celem klubów jest krzewienie wśród młodzieży świadomości narodowej i patriotycznej, kształtowanie postaw obywatelskich opartych na znajomości historii, tradycji i powinności wobec państwa.


Kluby realizują statutowe cele przez organizowanie: sesji klubowych, wykładów i dyskusji z udziałem historyków, projekcji filmów, wystaw, spotkań ze świadkami oraz uczestnikami wydarzeń historycznych, w tym z więźniami politycznymi i działaczami opozycji antykomunistycznej. Kluby historyczne im. Armii Krajowej czynnie uczestniczą w akcjach i spotkaniach organizowanych przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej i wspierają jego działalność.
Członkiem klubu może zostać osoba zainteresowana tematyką historyczną i wyrażająca chęć czynnego udziału w przedsięwzięciach klubu, która zdeklarowała potrzebę uczestniczenia w jego działalności i zobowiązała się do przestrzegania regulaminu.

źródło: ZSP nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej

21 listopada w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej gościła delegacja Zarządu Tarnów Światowego Związku Żołnierzy AK: płka Zdzisława Baszaka - Prezesa Zarządu Okręgu, Józefa Jaworskiego - Prezesa Światowego Związku Żołnierzy AK w Dąbrowie Tarnowskiej, dra Pawła Juśkę - Wiceprezesa Zarządu Okręgu, mgra Macieja Małozięcia - członka Zarządu Okręgu Tarnów oraz nauczycieli historii z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 i Publicznego Gimnazjum nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej. Celem spotkania, w którym szkołę reprezentowała p.wicedyrektor Maria Ząbek oraz nauczyciele historii p. Wioletta Górowska - Kmieć i p. Przemysław Kołodziej, było omówienie zasad powołania w szkołach naszego rejonu Klubów Historycznych im. Armii Krajowej. Kluby historyczne działają na podstawie statutu. Głównym celem klubów jest zapoznanie członków z wiedzą historyczną opartą na wynikach najnowszych badań, obejmującą dzieje Polski i losy obywateli w okresie II wojny światowej, a także w okresie powojennym, aż do 1989 r. Zgodnie ze statutem, kluby współpracują z najbliższym terytorialnie Biurem Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej. Przedmiotem zainteresowań klubów jest upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem historii lokalnej w zakresie:•   dziejów Polskiego Państwa Podziemnego i władz polskich na uchodźstwie,• działalności Służby Zwycięstwu Polski - Związku Walki Zbrojnej - Armii Krajowej i innych formacji niepodległościowych walczących z okupantem podczas II wojny światowej oraz w okresie zniewolenia komunistycznego,•  zbrodni dokonywanych z przyczyn politycznych, narodowościowych lub religijnych na obywatelach polskich,•  represji, których Polacy dążący do przywrócenia niepodległości doznawali od okupantów oraz władz PRL. Ponadto celem klubów jest krzewienie wśród młodzieży świadomości narodowej i patriotycznej, kształtowanie postaw obywatelskich opartych na znajomości historii, tradycji i powinności wobec państwa. Kluby realizują statutowe cele przez organizowanie: sesji klubowych, wykładów i dyskusji z udziałem historyków, projekcji filmów, wystaw, spotkań ze świadkami oraz uczestnikami wydarzeń historycznych, w tym z więźniami politycznymi i działaczami opozycji antykomunistycznej. Kluby historyczne im. Armii Krajowej czynnie uczestniczą w akcjach i spotkaniach organizowanych przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej i wspierają jego działalność.Członkiem klubu może zostać osoba zainteresowana tematyką historyczną i wyrażająca chęć czynnego udziału w przedsięwzięciach klubu, która zdeklarowała potrzebę uczestniczenia w jego działalności i zobowiązała się do przestrzegania regulaminu. źródło: ZSP nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej