Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Klub wsparcia koleżeńskiego „PRACA”

Klub wsparcia koleżeńskiego „PRACA”

Klub wsparcia koleżeńskiego „PRACA”

W Domu Parafialnym w Szczucinie z inicjatywy ks prałata Józefa Przybycienia odbyło się pierwsze spotkanie informacyjne dotyczące utworzenia klubu wsparcia koleżeńskiego. W spotkaniu wzięło udział 15 osób bezrobotnych, zainteresowanych udziałem w tym przedsięwzięciu. Klub tworzony jest w ramach amerykańskiego programu pn. „Model Partnerstwa Lokalnego", który wdrażany jest przez powiat dąbrowski przy współpracy Departamentu Pracy USA oraz Instytutu Współpracy proponowanego Partnerstwa Lokalnego w Katowicach.

Celem proponowanego projektu jest formowanie grup doradztwa i pomocy wzajemnej, funkcjonujących przy parafii w ramach Klubów Pomocy Koleżeńskiej „Praca". Współpracując ze wspólnotą parafialną oraz lokalnymi władzami i organizacjami ma on działać na rzecz osób zwalnianych, bezrobotnych i ich rodzin a szczególnie osób zagrożonych długotrwałym bezrobociem.
Zaangażowani w prace Klubu wolontariusze utworzą sieć doradców koleżeńskich. Celem tworzonego w parafii zespołu jest udostępnienie osobom zainteresowanym pełnej informacji, pomoc w przekwalifikowaniu, nauczenie aktywności i samodzielności w poszukiwaniu pracy.
W Klubie mogą działać grupy wsparcia dla bezrobotnych kobiet, mężczyzn i młodzieży, prowadzące działania samopomocowe i edukacyjne. Efektem działalności klubów jest powstanie interesujących rozwiązań i projektów społecznych, a przede wszystkim jednoczenie lokalnych władz, organizacji i instytucji we wspólnych wysiłkach na rzecz przeciwdziałania bezrobociu.
Obecny na spotkaniu Wicestarosta Dąbrowski Kazimierz Tęczar podkreślił, że wsparcie koleżeńskie umożliwi podjęcie wspólnych działań i pokaże naszym mieszkańcom, iż nie są pozostawieni sami sobie, utwierdzi w nich poczucie godności i własnej wartości i pomoże w tworzeniu strategii działania. Jeszcze w grudniu tego roku przeszkolone zostaną osoby, które poprowadzą klub i zajmą się jego organizacją. Podobne kluby maja powstać w innych parafiach a także w niektórych ośrodkach pomocy społecznej.

W Domu Parafialnym w Szczucinie z inicjatywy ks prałata Józefa Przybycienia odbyło się pierwsze spotkanie informacyjne dotyczące utworzenia klubu wsparcia koleżeńskiego. W spotkaniu wzięło udział 15 osób bezrobotnych, zainteresowanych udziałem w tym przedsięwzięciu. Klub tworzony jest w ramach amerykańskiego programu pn. „Model Partnerstwa Lokalnego", który wdrażany jest przez powiat dąbrowski przy współpracy Departamentu Pracy USA oraz Instytutu Współpracy proponowanego Partnerstwa Lokalnego w Katowicach. Celem proponowanego projektu jest formowanie grup doradztwa i pomocy wzajemnej, funkcjonujących przy parafii w ramach Klubów Pomocy Koleżeńskiej „Praca". Współpracując ze wspólnotą parafialną oraz lokalnymi władzami i organizacjami ma on działać na rzecz osób zwalnianych, bezrobotnych i ich rodzin a szczególnie osób zagrożonych długotrwałym bezrobociem.Zaangażowani w prace Klubu wolontariusze utworzą sieć doradców koleżeńskich. Celem tworzonego w parafii zespołu jest udostępnienie osobom zainteresowanym pełnej informacji, pomoc w przekwalifikowaniu, nauczenie aktywności i samodzielności w poszukiwaniu pracy.W Klubie mogą działać grupy wsparcia dla bezrobotnych kobiet, mężczyzn i młodzieży, prowadzące działania samopomocowe i edukacyjne. Efektem działalności klubów jest powstanie interesujących rozwiązań i projektów społecznych, a przede wszystkim jednoczenie lokalnych władz, organizacji i instytucji we wspólnych wysiłkach na rzecz przeciwdziałania bezrobociu.Obecny na spotkaniu Wicestarosta Dąbrowski Kazimierz Tęczar podkreślił, że wsparcie koleżeńskie umożliwi podjęcie wspólnych działań i pokaże naszym mieszkańcom, iż nie są pozostawieni sami sobie, utwierdzi w nich poczucie godności i własnej wartości i pomoże w tworzeniu strategii działania. Jeszcze w grudniu tego roku przeszkolone zostaną osoby, które poprowadzą klub i zajmą się jego organizacją. Podobne kluby maja powstać w innych parafiach a także w niektórych ośrodkach pomocy społecznej.