Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Koło Naukowe z chemii w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej

Koło Naukowe z chemii w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej

Koło Naukowe z chemii w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej

Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Tarnowskiej o profilu biologiczno-chemicznym podsumowali I część zajęć z chemii pn. „Porównanie twardości ogólnej oraz węglanowej wód mineralnych oraz naturalnych cieków wodnych”, które były przeprowadzane w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej.

Podczas lekcji uczniowie klasy III zapoznali się z jedną z podstawowych analiz laboratoryjnych – analizą miareczkową. Młodzi chemicy zebrali 10 prób różnych wód, a następnie sami pod opieką nauczyciela chemii przygotowywali odczynniki potrzebne do analizy zgodnie z instrukcją podaną przez uczelnię. Na kolejnych zajęciach przeprowadzali analizę miareczkową, podczas której bacznie obserwowali zmianę zabarwienia roztworu i odczytywali objętość zużytego odczynnika (EDTA). Następnie wykonano obliczenia, wyznaczając twardość ogólną (w stopniach niemieckich) oraz zawartość jonów wapnia i magnezu (w mg/dm3). Na podstawie wyników badań ustalono, czy badana woda należy do wód twardych, bardzo twardych, czy miękkich.

 

Zajęcia te pozwoliły uczestnikom poszerzyć wiedzę z realizowanego zakresu, nabyć umiejętności praktyczne (pobór próbek, przygotowywanie roztworów, pipetowanie, miareczkowanie, analiza wyników) oraz rozwijać umiejętność pracy zespołowej.

Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Tarnowskiej o profilu biologiczno-chemicznym podsumowali I część zajęć z chemii pn. „Porównanie twardości ogólnej oraz węglanowej wód mineralnych oraz naturalnych cieków wodnych”, które były przeprowadzane w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej. Podczas lekcji uczniowie klasy III zapoznali się z jedną z podstawowych analiz laboratoryjnych – analizą miareczkową. Młodzi chemicy zebrali 10 prób różnych wód, a następnie sami pod opieką nauczyciela chemii przygotowywali odczynniki potrzebne do analizy zgodnie z instrukcją podaną przez uczelnię. Na kolejnych zajęciach przeprowadzali analizę miareczkową, podczas której bacznie obserwowali zmianę zabarwienia roztworu i odczytywali objętość zużytego odczynnika (EDTA). Następnie wykonano obliczenia, wyznaczając twardość ogólną (w stopniach niemieckich) oraz zawartość jonów wapnia i magnezu (w mg/dm3). Na podstawie wyników badań ustalono, czy badana woda należy do wód twardych, bardzo twardych, czy miękkich.   Zajęcia te pozwoliły uczestnikom poszerzyć wiedzę z realizowanego zakresu, nabyć umiejętności praktyczne (pobór próbek, przygotowywanie roztworów, pipetowanie, miareczkowanie, analiza wyników) oraz rozwijać umiejętność pracy zespołowej.