Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Koalicja na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Powiecie Dąbrowskim

Koalicja na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Powiecie Dąbrowskim

Koalicja na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Powiecie Dąbrowskim

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Dąbrowie Tarnowskiej w dniu 28 stycznia 2014r. zorganizowało spotkanie dotyczące wdrażania w Powiecie Dąbrowskim ogólnopolskiego Programu algorytmów i kwestionariuszy szacowania ryzyka zagrożenia życia i zdrowia w związku z przemocą w rodzinie.

Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej – mł.insp. Andrzej Kupiec - Komendant oraz nadkom. Mirosław Zieliński – z-ca naczelnika Wydziału Prewencji, Krzysztof Piotrowski – dyrektor Jednostki Wspierającej Rodzinę w Dąbrowie Tarnowskiej, Agnieszka Anioł-Głuszek – dyrektor PCPR, kierownicy ośrodków pomocy społecznej: Władysława Majka, Bernadeta Błachaniec, Albina Kmieć, Krystyna Sarat, Robert Rajtar, Włodzimierz Słomczyński, jak również pracownicy socjalni tych jednostek.

W trakcie spotkania zostały przekazane informacje na temat założeń wdrażanego od 1 stycznia 2014r. Programu Algorytmów i Kwestionariuszy Szacowania Ryzyka Zagrożenia Życia i Zdrowia w Związku z Przemocą w Rodzinie. Program, którego pilotaż został przeprowadzony w 2013 roku w województwie lubuskim w założeniach ma zwiększyć skuteczność działań podejmowanych na miejscu przeprowadzania interwencji związanej z przemocą w rodzinie, dorosłych, dzieci i osób starszych. Opracowano algorytmy i kwestionariusze, które posłużą funkcjonariuszom Policji w ocenie ryzyka zagrożenia życia i zdrowia w związku z przemocą w rodzinie.

Oprócz policji w Programie przewidziano również aktywny udział jednostek pomocy społecznej na poziomie gminy i powiatu, który będzie polegał na:

- zapewnieniu przez powiatowe centra pomocy rodzinie całodobowego dostępu do informacji o potencjalnym miejscu umieszczenia dziecka odebranego z domu w czasie interwencji domowej oraz możliwości skorzystania ze specjalistycznego wsparcia,
- zapewnieniu przez ośrodki pomocy społecznej wsparcia w sytuacji: zatrzymania sprawcy przemocy, konieczności zapewnienia wsparcia pokrzywdzonym czy zapewnienia opieki małoletnim.
Spotkanie zostało zakończone wypracowaniem procedur współpracy policji z pracownikami pomocy społecznej w sytuacji interwencji kryzysowych na terenie Powiatu Dąbrowskiego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Dąbrowie Tarnowskiej w dniu 28 stycznia 2014r. zorganizowało spotkanie dotyczące wdrażania w Powiecie Dąbrowskim ogólnopolskiego Programu algorytmów i kwestionariuszy szacowania ryzyka zagrożenia życia i zdrowia w związku z przemocą w rodzinie. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej – mł.insp. Andrzej Kupiec - Komendant oraz nadkom. Mirosław Zieliński – z-ca naczelnika Wydziału Prewencji, Krzysztof Piotrowski – dyrektor Jednostki Wspierającej Rodzinę w Dąbrowie Tarnowskiej, Agnieszka Anioł-Głuszek – dyrektor PCPR, kierownicy ośrodków pomocy społecznej: Władysława Majka, Bernadeta Błachaniec, Albina Kmieć, Krystyna Sarat, Robert Rajtar, Włodzimierz Słomczyński, jak również pracownicy socjalni tych jednostek. W trakcie spotkania zostały przekazane informacje na temat założeń wdrażanego od 1 stycznia 2014r. Programu Algorytmów i Kwestionariuszy Szacowania Ryzyka Zagrożenia Życia i Zdrowia w Związku z Przemocą w Rodzinie. Program, którego pilotaż został przeprowadzony w 2013 roku w województwie lubuskim w założeniach ma zwiększyć skuteczność działań podejmowanych na miejscu przeprowadzania interwencji związanej z przemocą w rodzinie, dorosłych, dzieci i osób starszych. Opracowano algorytmy i kwestionariusze, które posłużą funkcjonariuszom Policji w ocenie ryzyka zagrożenia życia i zdrowia w związku z przemocą w rodzinie. Oprócz policji w Programie przewidziano również aktywny udział jednostek pomocy społecznej na poziomie gminy i powiatu, który będzie polegał na: - zapewnieniu przez powiatowe centra pomocy rodzinie całodobowego dostępu do informacji o potencjalnym miejscu umieszczenia dziecka odebranego z domu w czasie interwencji domowej oraz możliwości skorzystania ze specjalistycznego wsparcia,- zapewnieniu przez ośrodki pomocy społecznej wsparcia w sytuacji: zatrzymania sprawcy przemocy, konieczności zapewnienia wsparcia pokrzywdzonym czy zapewnienia opieki małoletnim.Spotkanie zostało zakończone wypracowaniem procedur współpracy policji z pracownikami pomocy społecznej w sytuacji interwencji kryzysowych na terenie Powiatu Dąbrowskiego.