Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Kolejna dotacja dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Kolejna dotacja dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Kolejna dotacja dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

25 marca 2024 r. została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego na realizację działań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję poradni psychologiczno-pedagogicznych poprzez przystępniejszy dostęp do specjalistów, którzy objęliby dzieci i młodzież albo dzieci, młodzież oraz rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno-pedagogiczną, w ramach zadania „Małopolska Akademia Rodzica 2024”.

Zadanie  to realizować będzie w terminie od 25 marca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dąbrowie Tarnowskiej, która na ten cel otrzymała 100  tysięcy złotych dotacji celowej z budżetu województwa małopolskiego.

Zostaną przeprowadzone następujące działania:

  1. Diagnoza potrzeb dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych Powiatu Dąbrowskiego – przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe.
  2. Badania specjalistyczne zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami przez rodziców i placówki oświatowe.
  3. Diagnoza procesów integracji sensorycznej.
  4. Pomoc specjalistyczna - psychologa, pedagoga, logopedy i terapeuty SI.
  5. Zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców i nauczycieli.
  6. Zajęcia psychoedukacyjne w wieku przedszkolnym dla dzieci i uczniów w wieku szkolnym.
  7. Porady i konsultacje dla rodziców, nauczycieli i specjalistów.
  8. Działalność informacyjna, profilaktyczna i wychowawcza.
  9. Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami ze specjalistami pracującymi w placówkach oświatowych Powiatu Dąbrowskiego.

Realizacja wyznaczonych działań ma na celu pomoc dzieciom, uczniom i rodzicom w codziennym funkcjonowaniu, w niwelowaniu trudności, z którymi borykają się najmłodsi. Dzięki realizacji powyższego programu skróci się czas oczekiwania  na pomoc poradni, a rodzice otrzymają cenne wskazówki do pracy ze swoimi dziećmi.

25 marca 2024 r. została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego na realizację działań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję poradni psychologiczno-pedagogicznych poprzez przystępniejszy dostęp do specjalistów, którzy objęliby dzieci i młodzież albo dzieci, młodzież oraz rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno-pedagogiczną, w ramach zadania „Małopolska Akademia Rodzica 2024”. Zadanie  to realizować będzie w terminie od 25 marca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dąbrowie Tarnowskiej, która na ten cel otrzymała 100  tysięcy złotych dotacji celowej z budżetu województwa małopolskiego. Zostaną przeprowadzone następujące działania: Diagnoza potrzeb dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych Powiatu Dąbrowskiego – przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe. Badania specjalistyczne zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami przez rodziców i placówki oświatowe. Diagnoza procesów integracji sensorycznej. Pomoc specjalistyczna - psychologa, pedagoga, logopedy i terapeuty SI. Zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców i nauczycieli. Zajęcia psychoedukacyjne w wieku przedszkolnym dla dzieci i uczniów w wieku szkolnym. Porady i konsultacje dla rodziców, nauczycieli i specjalistów. Działalność informacyjna, profilaktyczna i wychowawcza. Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami ze specjalistami pracującymi w placówkach oświatowych Powiatu Dąbrowskiego. Realizacja wyznaczonych działań ma na celu pomoc dzieciom, uczniom i rodzicom w codziennym funkcjonowaniu, w niwelowaniu trudności, z którymi borykają się najmłodsi. Dzięki realizacji powyższego programu skróci się czas oczekiwania  na pomoc poradni, a rodzice otrzymają cenne wskazówki do pracy ze swoimi dziećmi.