Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Kolejne pieniądze płyną do powiatu

Kolejne pieniądze płyną do powiatu

Kolejne pieniądze płyną do powiatu

4 lipca br. Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski odebrał w Biurze ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji promesę na odbudowę infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Dąbrowskiego w wysokości 400.000 zł. Jest do druga transza z otrzymanych środków pieniężnych na remont dróg w ramach usuwania skutków powodzi. Pierwsza transza wynosiła 300.000 zł. Łącznie Powiat Dąbrowski otrzymał 700.000 zł.

Zarząd Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej podjął decyzję, aby w ramach pierwszej transzy wykonane zostały następujące zadania:
- przebudowa drogi powiatowej 1307 K Swarzów – Mędrzechów – Delastowice w m. Odmęt
- przebudowa drogi powiatowej 1305 K Szczurowa – Żelichów w m. Żelichów
- przebudowa drogi powiatowej 1319 K Szczucin – Radgoszcz w m. Małec
- przebudowa drogi powiatowej 1328 K Dąbrowa Tarnowska – Smyków w m. Szarwark
- przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej 1319 K Szczucin – Radgoszcz.
Łącznie wartość tych zadań realizowanych w ramach usuwania skutków powodzi wynosi 375.000 zł, z czego środki własne Powiatu stanowią kwotę 75.000 zł.
Na kolejnym posiedzeniu Zarząd Powiatu podejmie decyzję, jakie zadania będą realizowane z otrzymanej drugiej transzy środków pieniężnych z Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych.

4 lipca br. Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski odebrał w Biurze ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji promesę na odbudowę infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Dąbrowskiego w wysokości 400.000 zł. Jest do druga transza z otrzymanych środków pieniężnych na remont dróg w ramach usuwania skutków powodzi. Pierwsza transza wynosiła 300.000 zł. Łącznie Powiat Dąbrowski otrzymał 700.000 zł. Zarząd Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej podjął decyzję, aby w ramach pierwszej transzy wykonane zostały następujące zadania:- przebudowa drogi powiatowej 1307 K Swarzów – Mędrzechów – Delastowice w m. Odmęt- przebudowa drogi powiatowej 1305 K Szczurowa – Żelichów w m. Żelichów- przebudowa drogi powiatowej 1319 K Szczucin – Radgoszcz w m. Małec- przebudowa drogi powiatowej 1328 K Dąbrowa Tarnowska – Smyków w m. Szarwark- przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej 1319 K Szczucin – Radgoszcz.Łącznie wartość tych zadań realizowanych w ramach usuwania skutków powodzi wynosi 375.000 zł, z czego środki własne Powiatu stanowią kwotę 75.000 zł.Na kolejnym posiedzeniu Zarząd Powiatu podejmie decyzję, jakie zadania będą realizowane z otrzymanej drugiej transzy środków pieniężnych z Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych.