Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Kolejne rowy w powiecie dąbrowskim będą wykonane

Kolejne rowy w powiecie dąbrowskim będą wykonane

Kolejne rowy w powiecie dąbrowskim będą wykonane

Dzięki pozyskanym środkom finansowym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w powiecie dąbrowskim wykonane będą nowe rowy melioracyjne na terenie gmin Szczucin i Mędrzechów.

W poniedziałek 10 marca br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się oficjalne podpisanie umowy na realizacje inwestycji pn. „Budowa rowu melioracji wodnych szczegółowych w miejscowościach: Radwan, Skrzynka, gmina Szczucin oraz Wola Mędrzechowska, gmina Mędrzechów”.

Umowę ze strony Województwa Małopolskiego podpisali Wicemarszałek Roman Ciepiela, Członek Zarządu Stanisław Sorys oraz wykonawca Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „TRANS-ART” Artur Trytko. Beneficjentem środków jest Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie.

W spotkaniu uczestniczył również Bogusław Borowski - Dyrektor Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Bolesław Łączyński – Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz przedstawiciele samorządów z powiatu dąbrowskiego: Tadeusz Kwiatkowski – Starosta Dąbrowski, Robert Pantera – Wicestarosta, Stanisław Początek – Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, Jan Sipior – Burmistrz Szczucina, Krzysztof Korzec – Wójt Gminy Mędrzechów.

- To bardzo ważna inwestycja. Obszar naszego powiatu jest zagrożony występowaniem powodzi i podtopień, niektóre tereny od lat są zalewane. Dzięki tej inwestycji pewien rozdział zostanie zamknięty, ale oczywiście to nie koniec – mówił Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski witając zaproszonych gości.

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia przyczyni się do ograniczenia skutków powodzi a tym samym zwiększy poczucie bezpieczeństwa powodziowego mieszkańców miejscowości Radwan, Skrzynka oraz Wola Mędrzechowska.

– Nie tylko zwiększy bezpieczeństwo powodziowe, ale będzie fundamentem obecnego i przyszłego rozwoju gospodarczego Powiśla – zaznaczył Wicemarszałek Ciepiela. Omówił również możliwości finansowe na najbliższe lata przeznaczone na wsparcie subregionów, w tym Powiśla dąbrowskiego.

 Jako zarząd Województwa staramy się patrzeć na różne obszary życia społeczno-gospodarczego i kierować środki tam, gdzie inwestycje są potrzebne i będą miały istotne znaczenie dla życia mieszkańców – dodał Stanisław Sorys. Podziękował samorządowcom za dobrą współpracę, a Zarządowi Melioracji za przygotowanie dokumentacji projektowej.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie rowu melioracji wodnych szczegółowych o dł. 3832 m. polegające na budowie umocnionego koryta ziemnego przebiegającego od zbiornika pompowni „Radwan” do potoku Smęgorzówka. Na tym odcinku przewiduje się wykonanie robót ziemnych związanych z ukształtowaniem i zabezpieczeniem dna oraz skarp rowu wraz z wykonaniem budowli komunikacyjnych (przepustów). Roboty budowlane obejmujące budowę rowu melioracyjnego zostaną zakończone do końca listopada bieżącego roku, a wartość umowna prac budowlanych wynosi 2 034 932,26 zł.

Dzięki pozyskanym środkom finansowym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w powiecie dąbrowskim wykonane będą nowe rowy melioracyjne na terenie gmin Szczucin i Mędrzechów. W poniedziałek 10 marca br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się oficjalne podpisanie umowy na realizacje inwestycji pn. „Budowa rowu melioracji wodnych szczegółowych w miejscowościach: Radwan, Skrzynka, gmina Szczucin oraz Wola Mędrzechowska, gmina Mędrzechów”. Umowę ze strony Województwa Małopolskiego podpisali Wicemarszałek Roman Ciepiela, Członek Zarządu Stanisław Sorys oraz wykonawca Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „TRANS-ART” Artur Trytko. Beneficjentem środków jest Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie. W spotkaniu uczestniczył również Bogusław Borowski - Dyrektor Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Bolesław Łączyński – Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz przedstawiciele samorządów z powiatu dąbrowskiego: Tadeusz Kwiatkowski – Starosta Dąbrowski, Robert Pantera – Wicestarosta, Stanisław Początek – Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, Jan Sipior – Burmistrz Szczucina, Krzysztof Korzec – Wójt Gminy Mędrzechów. - To bardzo ważna inwestycja. Obszar naszego powiatu jest zagrożony występowaniem powodzi i podtopień, niektóre tereny od lat są zalewane. Dzięki tej inwestycji pewien rozdział zostanie zamknięty, ale oczywiście to nie koniec – mówił Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski witając zaproszonych gości. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia przyczyni się do ograniczenia skutków powodzi a tym samym zwiększy poczucie bezpieczeństwa powodziowego mieszkańców miejscowości Radwan, Skrzynka oraz Wola Mędrzechowska. – Nie tylko zwiększy bezpieczeństwo powodziowe, ale będzie fundamentem obecnego i przyszłego rozwoju gospodarczego Powiśla – zaznaczył Wicemarszałek Ciepiela. Omówił również możliwości finansowe na najbliższe lata przeznaczone na wsparcie subregionów, w tym Powiśla dąbrowskiego. – Jako zarząd Województwa staramy się patrzeć na różne obszary życia społeczno-gospodarczego i kierować środki tam, gdzie inwestycje są potrzebne i będą miały istotne znaczenie dla życia mieszkańców – dodał Stanisław Sorys. Podziękował samorządowcom za dobrą współpracę, a Zarządowi Melioracji za przygotowanie dokumentacji projektowej. Przedmiotem inwestycji jest wykonanie rowu melioracji wodnych szczegółowych o dł. 3832 m. polegające na budowie umocnionego koryta ziemnego przebiegającego od zbiornika pompowni „Radwan” do potoku Smęgorzówka. Na tym odcinku przewiduje się wykonanie robót ziemnych związanych z ukształtowaniem i zabezpieczeniem dna oraz skarp rowu wraz z wykonaniem budowli komunikacyjnych (przepustów). Roboty budowlane obejmujące budowę rowu melioracyjnego zostaną zakończone do końca listopada bieżącego roku, a wartość umowna prac budowlanych wynosi 2 034 932,26 zł.