Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Kolejne umowy na rewaloryzację architektury sakralnej w powiecie podpisane

Kolejne umowy na rewaloryzację architektury sakralnej w powiecie podpisane

Kolejne umowy na rewaloryzację architektury sakralnej w powiecie podpisane

25 kwietnia 2018 roku Tadeusz Kwiatkowski starosta dąbrowski oraz  Marek Kopia wicestarosta podpisali kolejne umowy w sprawie udzielenia dotacji dla trzech parafii na pracę konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach.

Umowy z przedstawicielami samorządu powiatowego podpisali ks. Zygmunt Warzecha proboszcz parafii pw. Marii Magdaleny w Szczucinie, ks. Wiesław Babiarz proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Gręboszowie oraz ks. Jan Król proboszcz parafii pw. Św. Zygmunta w Żelichowie. Każda z parafii otrzyma po 20 000 zł na rewaloryzację cennej architektury sakralnej.

Szczucińska parafia otrzymała dotację na wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej w technologii iniekcji ciśnieniowej zarówno ścian zewnętrznych, jak i wewnętrznych oraz słupów wewnętrznych w kościele parafialnym pw. Św. Marii Magdaleny. Przyznane środki finansowe dla gręboszowskiej parafii zostaną wykorzystane na kontynuację prac remontowo – budowlanych oraz restauratorskich przy kościele pw. Wniebowzięcia NMP. Z prawej strony nawy głównej w kościele zostaną wymienione uszkodzone tynki. Z kolei, w parafii pw. Św. Zygmunta w Żelichowie, otrzymane środki finansowe zostaną przeznaczone na konserwację estetyczną obrazu tablicowego na podobraziu drewnianym Św. Wawrzyńca w kościele parafialnym.

mags

25 kwietnia 2018 roku Tadeusz Kwiatkowski starosta dąbrowski oraz  Marek Kopia wicestarosta podpisali kolejne umowy w sprawie udzielenia dotacji dla trzech parafii na pracę konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach. Umowy z przedstawicielami samorządu powiatowego podpisali ks. Zygmunt Warzecha proboszcz parafii pw. Marii Magdaleny w Szczucinie, ks. Wiesław Babiarz proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Gręboszowie oraz ks. Jan Król proboszcz parafii pw. Św. Zygmunta w Żelichowie. Każda z parafii otrzyma po 20 000 zł na rewaloryzację cennej architektury sakralnej. Szczucińska parafia otrzymała dotację na wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej w technologii iniekcji ciśnieniowej zarówno ścian zewnętrznych, jak i wewnętrznych oraz słupów wewnętrznych w kościele parafialnym pw. Św. Marii Magdaleny. Przyznane środki finansowe dla gręboszowskiej parafii zostaną wykorzystane na kontynuację prac remontowo – budowlanych oraz restauratorskich przy kościele pw. Wniebowzięcia NMP. Z prawej strony nawy głównej w kościele zostaną wymienione uszkodzone tynki. Z kolei, w parafii pw. Św. Zygmunta w Żelichowie, otrzymane środki finansowe zostaną przeznaczone na konserwację estetyczną obrazu tablicowego na podobraziu drewnianym Św. Wawrzyńca w kościele parafialnym. mags