Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Kolejne wyróżnienie dla powiatu dąbrowskiego

Kolejne wyróżnienie dla powiatu dąbrowskiego

Kolejne wyróżnienie dla powiatu dąbrowskiego

Powiat dąbrowski ponownie został doceniony za całokształt działań podejmowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej w ramach projektu pn. „Rozwój  i upowszechnianie aktywnej integracji” – projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Projekt „Dobra Przyszłość” otrzymał główną nagrodę konkursową w kategorii „Najlepsze praktyki w zakresie wspierania rodziców dzieci z niepełnosprawnościami”. 

 Konkurs organizowany był przez Fundację IMAGO oraz Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „Równe szanse rodziców dzieci niepełnosprawnych  w powrocie na rynek pracy”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego. Konkurs został objęty honorowym patronatem przez Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Celem konkursu promowanie najlepszych praktyk w zakresie wsparcia rodziców dzieci
 z niepełnosprawnościami.

Rada Nagrody doceniła działania PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej podjęte w ramach w/w projektu, który w założeniu ma poprzez aktywizacje społeczną i zawodową  rodziców dzieci niepełnosprawnych przyczynić się do upowszechniania praw osób niepełnosprawnych i wpłynąć na poprawę ich jakości.

Dokonując oceny projektów Rada brała pod uwagę między innymi kryterium oryginalności działań, ich trwałości i możliwości kontynuacji czy też realizacji przez inne podmioty. Ponadto doceniano również realizację polityki równych szans oraz działania  o charakterze systemowym a także działania zmierzające do zwiększania aktywizacji rodziców dzieci z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie dzieciom kompleksowej opieki i rehabilitacji.

Wręczenie statuetki oraz dyplomu nastąpi podczas uroczystej gali wręczenia nagród, która planowana jest pod koniec maja 2015 r. podczas konferencji organizowanej przez FIRR w ramach realizowanego projektu „Równe szanse rodziców niepełnosprawnych w powrocie na rynek pracy”.

źródło: PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej

 

Powiat dąbrowski ponownie został doceniony za całokształt działań podejmowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej w ramach projektu pn. „Rozwój  i upowszechnianie aktywnej integracji” – projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  Projekt „Dobra Przyszłość” otrzymał główną nagrodę konkursową w kategorii „Najlepsze praktyki w zakresie wspierania rodziców dzieci z niepełnosprawnościami”.   Konkurs organizowany był przez Fundację IMAGO oraz Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „Równe szanse rodziców dzieci niepełnosprawnych  w powrocie na rynek pracy”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego. Konkurs został objęty honorowym patronatem przez Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Celem konkursu promowanie najlepszych praktyk w zakresie wsparcia rodziców dzieci  z niepełnosprawnościami. Rada Nagrody doceniła działania PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej podjęte w ramach w/w projektu, który w założeniu ma poprzez aktywizacje społeczną i zawodową  rodziców dzieci niepełnosprawnych przyczynić się do upowszechniania praw osób niepełnosprawnych i wpłynąć na poprawę ich jakości. Dokonując oceny projektów Rada brała pod uwagę między innymi kryterium oryginalności działań, ich trwałości i możliwości kontynuacji czy też realizacji przez inne podmioty. Ponadto doceniano również realizację polityki równych szans oraz działania  o charakterze systemowym a także działania zmierzające do zwiększania aktywizacji rodziców dzieci z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie dzieciom kompleksowej opieki i rehabilitacji. Wręczenie statuetki oraz dyplomu nastąpi podczas uroczystej gali wręczenia nagród, która planowana jest pod koniec maja 2015 r. podczas konferencji organizowanej przez FIRR w ramach realizowanego projektu „Równe szanse rodziców niepełnosprawnych w powrocie na rynek pracy”. źródło: PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej