Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Komputery i środki ochrony osobistej dla wychowanków pieczy zastępczej

Komputery i środki ochrony osobistej dla wychowanków pieczy zastępczej

Komputery i środki ochrony osobistej dla wychowanków pieczy zastępczej

24 i 28 września 2020 roku odbyło się przekazanie sprzętu komputerowego, audiowizualnego oraz środków ochrony osobistej i wyposażenia miejsca kwarantanny dla wychowanków Jednostki Wspierającej Rodzinę w Dąbrowie Tarnowskiej oraz przedstawicieli  rodzin zastępczych.

Powyższy sprzęt został zakupionych w ramach  Projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 - Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

W imieniu Samorządu Powiatu Dąbrowskiego sprzęt został przekazany przez Starostę Lesława Wieczorka, Wicestarostę Krzysztofa Bryka oraz przedstawicieli jednostki realizującej program na terenie powiatu dąbrowskiego Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej Agnieszkę Anioł-Głuszek oraz Zastępcę Dyrektora Marie Smolicha i konsultanta Centrum Marzenę Gubernat.

W związku z realizacją projektu pn.„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, Powiat Dąbrowski otrzymał dofinansowanie w wysokości 139.920,00 zł. Programem została objęta placówka opiekuńczo-wychowawcza oraz rodziny sprawujące pieczę zastępczą na terenie Powiatu Dąbrowskiego.

W ramach Projektu uczący się wychowankowie Jednostki Wspierającej Rodzinę w Dąbrowie Tarnowskiej oraz wychowankowie rodzin zastępczych otrzymały wsparcie w postaci:

- 43 laptopów (20 szt. placówka, 23 szt. rodziny zastępcze)

- 2 telewizorów

- 5 drukarek

- zestawu głośników

- 3 pakietów edukacyjnych dla dzieci z niepełnosprawnościami

- wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/ izolacji dla dzieci w placówce

- środków ochrony indywidualnej:

  •    maseczki – 910 szt.
  •    rękawiczki – 4.550 szt.
  •    płyny do dezynfekcji (5l) – 54 szt.

Głównym celem Projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej.

W najbliższych dniach za pośrednictwem koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zakupiony w ramach Projektu sprzęt komputerowy i środki ochrony osobistej zostaną przekazane rodzinom zastępczym funkcjonującym na terenie Powiatu Dąbrowskiego.

PCPR w DT

24 i 28 września 2020 roku odbyło się przekazanie sprzętu komputerowego, audiowizualnego oraz środków ochrony osobistej i wyposażenia miejsca kwarantanny dla wychowanków Jednostki Wspierającej Rodzinę w Dąbrowie Tarnowskiej oraz przedstawicieli  rodzin zastępczych. Powyższy sprzęt został zakupionych w ramach  Projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 - Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. W imieniu Samorządu Powiatu Dąbrowskiego sprzęt został przekazany przez Starostę Lesława Wieczorka, Wicestarostę Krzysztofa Bryka oraz przedstawicieli jednostki realizującej program na terenie powiatu dąbrowskiego Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej Agnieszkę Anioł-Głuszek oraz Zastępcę Dyrektora Marie Smolicha i konsultanta Centrum Marzenę Gubernat. W związku z realizacją projektu pn.„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, Powiat Dąbrowski otrzymał dofinansowanie w wysokości 139.920,00 zł. Programem została objęta placówka opiekuńczo-wychowawcza oraz rodziny sprawujące pieczę zastępczą na terenie Powiatu Dąbrowskiego. W ramach Projektu uczący się wychowankowie Jednostki Wspierającej Rodzinę w Dąbrowie Tarnowskiej oraz wychowankowie rodzin zastępczych otrzymały wsparcie w postaci: - 43 laptopów (20 szt. placówka, 23 szt. rodziny zastępcze) - 2 telewizorów - 5 drukarek - zestawu głośników - 3 pakietów edukacyjnych dla dzieci z niepełnosprawnościami - wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/ izolacji dla dzieci w placówce - środków ochrony indywidualnej:    maseczki – 910 szt.    rękawiczki – 4.550 szt.    płyny do dezynfekcji (5l) – 54 szt. Głównym celem Projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. W najbliższych dniach za pośrednictwem koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zakupiony w ramach Projektu sprzęt komputerowy i środki ochrony osobistej zostaną przekazane rodzinom zastępczym funkcjonującym na terenie Powiatu Dąbrowskiego. PCPR w DT