Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Komunikat Wydziału Komunikacji i Transportu

Komunikat Wydziału Komunikacji i Transportu

Komunikat Wydziału  Komunikacji i Transportu

Bezpieczeństwo na drogach naszego powiatu (kopia)

Z inicjatywy Starosty Dąbrowskiego Lesława Wieczorka powstała w Powiecie Dąbrowskim Powiatowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, której głównym zadaniem będzie:

 

1) Analizowanie stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Powiatu Dąbrowskiego poprzez  monitorowanie i ocenę  realizacji podejmowanych w tym zakresie działań,

2) Współpraca z Małopolską Wojewódzką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
w zakresie realizacji programów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,

3) Współpraca z zarządcami dróg w zakresie sposobu organizacji ruchu drogowego mającego wpływ na stan bezpieczeństwa,

4) Inicjowanie współpracy pomiędzy administracją rządową, samorządową oraz organizacjami pozarządowymi dla realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego,

5) Rozpatrywanie wniosków samorządów, mieszkańców dotyczących zmian organizacji ruchu,

6) Przygotowywanie, opracowywanie i wdrażanie planów poprawy bezpieczeństwa, płynności
i porządku w ruchu drogowym na terenie Powiatu Dąbrowskiego,

7) Opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,

8) Proponowanie rozwiązań doraźnych i inwestycji wieloletnich koniecznych ze względu na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego,

9) Zabieganie o pozyskanie środków finansowych na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego,

10) Upowszechnianie i promowanie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochrony życia
i zdrowia oraz kultury poruszania się w ruchu drogowym,

11) Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw  wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych,

12) Współorganizowanie powiatowych imprez istotnych dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

13) Kształtowanie postaw do bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym w ramach podejmowanych inicjatyw edukacyjno-informacyjnych wśród społeczności lokalnej,

14) Analizowanie i ocenianie podejmowanych działań,

15) Upowszechnienie informacji o podejmowanych działaniach przez Powiatową Radę BRD
i ich efektach.

 

W skład Rady weszli: Starosta Dąbrowski – Przewodniczący, Wicestarosta – Zastępca Przewodniczącego, Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Dąbrowie Tarnowskiej, Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, Dyrektor Zarządu Drogowego w Dąbrowie Tarnowskiej, Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Inspektor Referatu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej.

 

Do udziału w pracach Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zaproszeni zostaną burmistrzowie i wójtowie oraz w zależności od potrzeb wynikających z tematyki posiedzenia: przedstawiciele Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych, organizacji społecznych i instytucji pozarządowych, przedsiębiorcy, eksperci z zakresu ruchu drogowego, przedstawiciele Ośrodków Szkolenia Kierowców, środków masowego przekazu i wyższych uczelni, a także osoby cieszące się autorytetem zawodowym i społecznym w dziedzinie bezpieczeństwa.

 

Powiatowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego obradować będzie, co najmniej raz na pół roku.

 

Bezpieczeństwo na drogach naszego powiatu

Z inicjatywy Starosty Dąbrowskiego Lesława Wieczorka powstała w Powiecie Dąbrowskim Powiatowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, której głównym zadaniem będzie:

 

1) Analizowanie stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Powiatu Dąbrowskiego poprzez  monitorowanie i ocenę  realizacji podejmowanych w tym zakresie działań,

2) Współpraca z Małopolską Wojewódzką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
w zakresie realizacji programów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,

3) Współpraca z zarządcami dróg w zakresie sposobu organizacji ruchu drogowego mającego wpływ na stan bezpieczeństwa,

4) Inicjowanie współpracy pomiędzy administracją rządową, samorządową oraz organizacjami pozarządowymi dla realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego,

5) Rozpatrywanie wniosków samorządów, mieszkańców dotyczących zmian organizacji ruchu,

6) Przygotowywanie, opracowywanie i wdrażanie planów poprawy bezpieczeństwa, płynności
i porządku w ruchu drogowym na terenie Powiatu Dąbrowskiego,

7) Opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,

8) Proponowanie rozwiązań doraźnych i inwestycji wieloletnich koniecznych ze względu na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego,

9) Zabieganie o pozyskanie środków finansowych na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego,

10) Upowszechnianie i promowanie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochrony życia
i zdrowia oraz kultury poruszania się w ruchu drogowym,

11) Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw  wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych,

12) Współorganizowanie powiatowych imprez istotnych dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

13) Kształtowanie postaw do bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym w ramach podejmowanych inicjatyw edukacyjno-informacyjnych wśród społeczności lokalnej,

14) Analizowanie i ocenianie podejmowanych działań,

15) Upowszechnienie informacji o podejmowanych działaniach przez Powiatową Radę BRD
i ich efektach.

 

W skład Rady weszli: Starosta Dąbrowski – Przewodniczący, Wicestarosta – Zastępca Przewodniczącego, Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Dąbrowie Tarnowskiej, Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, Dyrektor Zarządu Drogowego w Dąbrowie Tarnowskiej, Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Inspektor Referatu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej.

 

Do udziału w pracach Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zaproszeni zostaną burmistrzowie i wójtowie oraz w zależności od potrzeb wynikających z tematyki posiedzenia: przedstawiciele Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych, organizacji społecznych i instytucji pozarządowych, przedsiębiorcy, eksperci z zakresu ruchu drogowego, przedstawiciele Ośrodków Szkolenia Kierowców, środków masowego przekazu i wyższych uczelni, a także osoby cieszące się autorytetem zawodowym i społecznym w dziedzinie bezpieczeństwa.

 

Powiatowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego obradować będzie, co najmniej raz na pół roku.

 

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 19 października 2020 r. rejestracja pojazdów odbywać się będzie po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym.

Osoby chcące zarejestrować pojazd proszone są o kontakt telefoniczny pod nr tel. 14 642 24 31 wew. 220.

Zgłoszenia przyjmowane będą od dnia 15 października br. w godzinach od 8:00 do 15:00.

Podczas rozmowy poinformujemy Państwa o dniu i godzinie rejestracji pojazdu.

Bezpieczeństwo na drogach naszego powiatu (kopia) Z inicjatywy Starosty Dąbrowskiego Lesława Wieczorka powstała w Powiecie Dąbrowskim Powiatowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, której głównym zadaniem będzie:   1) Analizowanie stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Powiatu Dąbrowskiego poprzez  monitorowanie i ocenę  realizacji podejmowanych w tym zakresie działań, 2) Współpraca z Małopolską Wojewódzką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w zakresie realizacji programów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, 3) Współpraca z zarządcami dróg w zakresie sposobu organizacji ruchu drogowego mającego wpływ na stan bezpieczeństwa, 4) Inicjowanie współpracy pomiędzy administracją rządową, samorządową oraz organizacjami pozarządowymi dla realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, 5) Rozpatrywanie wniosków samorządów, mieszkańców dotyczących zmian organizacji ruchu, 6) Przygotowywanie, opracowywanie i wdrażanie planów poprawy bezpieczeństwa, płynności i porządku w ruchu drogowym na terenie Powiatu Dąbrowskiego, 7) Opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, 8) Proponowanie rozwiązań doraźnych i inwestycji wieloletnich koniecznych ze względu na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, 9) Zabieganie o pozyskanie środków finansowych na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, 10) Upowszechnianie i promowanie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochrony życia i zdrowia oraz kultury poruszania się w ruchu drogowym, 11) Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw  wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych, 12) Współorganizowanie powiatowych imprez istotnych dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, 13) Kształtowanie postaw do bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym w ramach podejmowanych inicjatyw edukacyjno-informacyjnych wśród społeczności lokalnej, 14) Analizowanie i ocenianie podejmowanych działań, 15) Upowszechnienie informacji o podejmowanych działaniach przez Powiatową Radę BRD i ich efektach.   W skład Rady weszli: Starosta Dąbrowski – Przewodniczący, Wicestarosta – Zastępca Przewodniczącego, Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Dąbrowie Tarnowskiej, Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, Dyrektor Zarządu Drogowego w Dąbrowie Tarnowskiej, Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Inspektor Referatu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej.   Do udziału w pracach Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zaproszeni zostaną burmistrzowie i wójtowie oraz w zależności od potrzeb wynikających z tematyki posiedzenia: przedstawiciele Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych, organizacji społecznych i instytucji pozarządowych, przedsiębiorcy, eksperci z zakresu ruchu drogowego, przedstawiciele Ośrodków Szkolenia Kierowców, środków masowego przekazu i wyższych uczelni, a także osoby cieszące się autorytetem zawodowym i społecznym w dziedzinie bezpieczeństwa.   Powiatowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego obradować będzie, co najmniej raz na pół roku.   Bezpieczeństwo na drogach naszego powiatu Z inicjatywy Starosty Dąbrowskiego Lesława Wieczorka powstała w Powiecie Dąbrowskim Powiatowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, której głównym zadaniem będzie:   1) Analizowanie stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Powiatu Dąbrowskiego poprzez  monitorowanie i ocenę  realizacji podejmowanych w tym zakresie działań, 2) Współpraca z Małopolską Wojewódzką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w zakresie realizacji programów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, 3) Współpraca z zarządcami dróg w zakresie sposobu organizacji ruchu drogowego mającego wpływ na stan bezpieczeństwa, 4) Inicjowanie współpracy pomiędzy administracją rządową, samorządową oraz organizacjami pozarządowymi dla realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, 5) Rozpatrywanie wniosków samorządów, mieszkańców dotyczących zmian organizacji ruchu, 6) Przygotowywanie, opracowywanie i wdrażanie planów poprawy bezpieczeństwa, płynności i porządku w ruchu drogowym na terenie Powiatu Dąbrowskiego, 7) Opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, 8) Proponowanie rozwiązań doraźnych i inwestycji wieloletnich koniecznych ze względu na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, 9) Zabieganie o pozyskanie środków finansowych na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, 10) Upowszechnianie i promowanie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochrony życia i zdrowia oraz kultury poruszania się w ruchu drogowym, 11) Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw  wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych, 12) Współorganizowanie powiatowych imprez istotnych dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, 13) Kształtowanie postaw do bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym w ramach podejmowanych inicjatyw edukacyjno-informacyjnych wśród społeczności lokalnej, 14) Analizowanie i ocenianie podejmowanych działań, 15) Upowszechnienie informacji o podejmowanych działaniach przez Powiatową Radę BRD i ich efektach.   W skład Rady weszli: Starosta Dąbrowski – Przewodniczący, Wicestarosta – Zastępca Przewodniczącego, Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Dąbrowie Tarnowskiej, Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, Dyrektor Zarządu Drogowego w Dąbrowie Tarnowskiej, Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Inspektor Referatu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej.   Do udziału w pracach Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zaproszeni zostaną burmistrzowie i wójtowie oraz w zależności od potrzeb wynikających z tematyki posiedzenia: przedstawiciele Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych, organizacji społecznych i instytucji pozarządowych, przedsiębiorcy, eksperci z zakresu ruchu drogowego, przedstawiciele Ośrodków Szkolenia Kierowców, środków masowego przekazu i wyższych uczelni, a także osoby cieszące się autorytetem zawodowym i społecznym w dziedzinie bezpieczeństwa.   Powiatowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego obradować będzie, co najmniej raz na pół roku.   Uprzejmie informujemy, iż od dnia 19 października 2020 r. rejestracja pojazdów odbywać się będzie po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym. Osoby chcące zarejestrować pojazd proszone są o kontakt telefoniczny pod nr tel. 14 642 24 31 wew. 220. Zgłoszenia przyjmowane będą od dnia 15 października br. w godzinach od 8:00 do 15:00. Podczas rozmowy poinformujemy Państwa o dniu i godzinie rejestracji pojazdu. Pliki do pobrania Pobierz plik Komunikat Wydziału Komunikacji i Transportu.pdf