Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
 1. Koncepcja zabezpieczenia przeciwpowodziowego dla Powiatu Dąbrowskiego

Koncepcja zabezpieczenia przeciwpowodziowego dla Powiatu Dąbrowskiego

Koncepcja zabezpieczenia przeciwpowodziowego dla Powiatu Dąbrowskiego

W dniu 25 lutego 2011 r. w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się spotkanie dotyczące
zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Dąbrowskiego.
Głównym celem spotkania było wypracowanie wniosków mających na celu poprawę bezpieczeństwa powodziowego
na terenie powiatu dąbrowskiego, oraz zapoznanie się z koncepcją monitoringu przeciwpowodziowego przygotowaną przez firmę RWD Prospect.


W spotkaniu udział wzięli:

 • Tadeusz Kwiatkowski – Starosta Dąbrowski,
 • Robert Pantera – Wicestarosta Dąbrowski,
 • Barbara Pobiegło – Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego
 • Bolesław Łączyński – Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego,
 • Bogusław Borowski – Dyrektor Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych,
 • Krzysztof Hofbauer - Z-ca Dyrektora ds. Inwestycji MZMiUW,
 • Rafał Pater – Kierownik Inspektoratu Rejonowego Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Tarnowie,
 • Józef Domino – Kierownik Rejonu Nadzoru Urządzeń Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Dąbrowie Tarnowskiej.
 • Stanisław Początek – Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej,
 • Jan Sipior – Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin,
 • Krystyna Świętek – Wójt Gminy Gręboszów,
 • Kazimierz Olearczyk – Wójt Gminy Bolesław,
 • Marek Lupa – Wójt Gminy Radgoszcz,
 • Witold Morawiec – Wójt Gminy Olesno,
 • dr Jan Reszetnik – RWD Prospect,
 • Zbigniew Łata – Przewodniczący Rady Gminy Bolesław,
 • Wiesława Lupa – Radna Gminy Bolesław,
 • Mieczysław Mamulski – Urząd Gminy Gręboszów,
 • Edward Kmiecik – Urząd Gminy Mędrzechów.

 

Starosta Dąbrowski wyszedł z inicjatywą stworzenia koncepcji zawierającej wszystkie działania
inwestycyjne m.in. regulację rzek i potoków oraz budowę i modernizację wałów i kanałów,
które należałoby przeprowadzić na terenie Powiatu Dąbrowskiego w celu zapewnienia mieszkańcom
bezpieczeństwa i przedstawienie tej koncepcji Marszałkowi Województwa.

W dyskusji, jaka miała miejsce podczas spotkania, głos zabierali przedstawiciele samorządów ze
wszystkich gmin Powiatu Dąbrowskiego podnosząc sprawy zarówno doraźne jak również dotyczące inwestycji
przeciwpowodziowych mających na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu.
 
Samorządowcy złożyli również podziękowania Małopolskiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie
za przeprowadzone w ostatnim czasie inwestycje przeciwpowodziowe.
Na zakończenie spotkania koncepcję monitoringu przeciwpowodziowego przedstawił dr Jan Reszetnik z firmy RWD
Prospect.

Omówił on całokształt systemu oraz jego poszczególne elementy składowe.
Z informacji, jakie przekazał wynika, iż w przypadku złożenia wniosku o dofinansowanie budowy powyższego
monitoringu przez Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, inwestycja ta mogłaby być
dofinansowana w wysokości 80% dotacją pochodzącą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Krakowie.

 

Główne wnioski spotkania to:

 1. Opracowanie koncepcji dotyczącej wszystkich inwestycji przeciwpowodziowych, których przeprowadzenieznacząco podniosłoby poziom bezpieczeństwa.
 2. Stworzenie koncepcji dotyczącej melioracji szczegółowej na terenie powiatu dąbrowskiego, która miałabyna celu uporządkowanie gospodarki wodnej w naszym regionie.
 3. Potrzeba budowy zbiornika retencyjnego w Żelazówce na rzece Breń.
 4. Przeprowadzenie konserwacji i odmulenia rzek, potoków i kanałów znajdujących się na ternie powiatu dąbrowskiego.

 

 

 

W dniu 25 lutego 2011 r. w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się spotkanie dotyczące zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Dąbrowskiego.Głównym celem spotkania było wypracowanie wniosków mających na celu poprawę bezpieczeństwa powodziowego na terenie powiatu dąbrowskiego, oraz zapoznanie się z koncepcją monitoringu przeciwpowodziowego przygotowaną przez firmę RWD Prospect. W spotkaniu udział wzięli: Tadeusz Kwiatkowski – Starosta Dąbrowski, Robert Pantera – Wicestarosta Dąbrowski, Barbara Pobiegło – Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego Bolesław Łączyński – Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, Bogusław Borowski – Dyrektor Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, Krzysztof Hofbauer - Z-ca Dyrektora ds. Inwestycji MZMiUW, Rafał Pater – Kierownik Inspektoratu Rejonowego Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Tarnowie, Józef Domino – Kierownik Rejonu Nadzoru Urządzeń Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Dąbrowie Tarnowskiej. Stanisław Początek – Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, Jan Sipior – Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin, Krystyna Świętek – Wójt Gminy Gręboszów, Kazimierz Olearczyk – Wójt Gminy Bolesław, Marek Lupa – Wójt Gminy Radgoszcz, Witold Morawiec – Wójt Gminy Olesno, dr Jan Reszetnik – RWD Prospect, Zbigniew Łata – Przewodniczący Rady Gminy Bolesław, Wiesława Lupa – Radna Gminy Bolesław, Mieczysław Mamulski – Urząd Gminy Gręboszów, Edward Kmiecik – Urząd Gminy Mędrzechów.   Starosta Dąbrowski wyszedł z inicjatywą stworzenia koncepcji zawierającej wszystkie działania inwestycyjne m.in. regulację rzek i potoków oraz budowę i modernizację wałów i kanałów, które należałoby przeprowadzić na terenie Powiatu Dąbrowskiego w celu zapewnienia mieszkańcom bezpieczeństwa i przedstawienie tej koncepcji Marszałkowi Województwa. W dyskusji, jaka miała miejsce podczas spotkania, głos zabierali przedstawiciele samorządów ze wszystkich gmin Powiatu Dąbrowskiego podnosząc sprawy zarówno doraźne jak również dotyczące inwestycji przeciwpowodziowych mających na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu. Samorządowcy złożyli również podziękowania Małopolskiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie za przeprowadzone w ostatnim czasie inwestycje przeciwpowodziowe.Na zakończenie spotkania koncepcję monitoringu przeciwpowodziowego przedstawił dr Jan Reszetnik z firmy RWD Prospect.Omówił on całokształt systemu oraz jego poszczególne elementy składowe.Z informacji, jakie przekazał wynika, iż w przypadku złożenia wniosku o dofinansowanie budowy powyższego monitoringu przez Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, inwestycja ta mogłaby być dofinansowana w wysokości 80% dotacją pochodzącą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.   Główne wnioski spotkania to: Opracowanie koncepcji dotyczącej wszystkich inwestycji przeciwpowodziowych, których przeprowadzenieznacząco podniosłoby poziom bezpieczeństwa. Stworzenie koncepcji dotyczącej melioracji szczegółowej na terenie powiatu dąbrowskiego, która miałabyna celu uporządkowanie gospodarki wodnej w naszym regionie. Potrzeba budowy zbiornika retencyjnego w Żelazówce na rzece Breń. Przeprowadzenie konserwacji i odmulenia rzek, potoków i kanałów znajdujących się na ternie powiatu dąbrowskiego.      
tel. 14 642 24 31
kontakt
Projekt i wykonanie: i-t.pl
Dostępność cyfrowa
i zgodność ze standardem WCAG