Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Konferencja ARiMR w Starostwie Powiatowym

Konferencja ARiMR w Starostwie Powiatowym

Konferencja ARiMR w Starostwie Powiatowym

7 marca w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej z inicjatywy Małopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Biura Powiatowego ARiMR w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Starostwa Powiatowego zorganizowano konferencję, podczas której omawiano 10 lat Wspólnej Polityki Rolnej, fundusze na rozwój wsi i rolnictwa na lata 2014-2020 oraz podsumowywano Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013.

Gości powitał Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski. Na konferencję przybyli: Włodzimierz Okrajek – Dyrektor Małopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR, Jerzy Wróblewski – Kierownik Biura Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich, Sabina Kurpan – Główny Specjalista Biura Wsparcia Inwestycyjnego, Adam Murczek – Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Dąbrowie Tarnowskiej, Tomasz Budyn – Z-ca Kierownika Biura Powiatowego ARiMR w Dąbrowie Tarnowskiej, Tomasz Latocha z ARR w Krakowie, Jacek Janas – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej, Anna Morawiec – Kierownik Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Dąbrowie Tarnowskiej.

Licznie pojawili się też samorządowcy. W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Bolesław Łączyński – Radny Województwa Małopolskiego, Stanisław Początek – Burmistrz Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska, Władysław Knutelski – Przewodniczący Rady Miejskiej oraz przedstawiciele samorządów ze Szczucina, Bolesławia, Gręboszowa, Mędrzechowa, Olesna i Radgoszczy.

Na sali nie zabrakło również przedstawicieli rolników, którzy podczas konferencji mieli możliwość zadawania pytań związanych z funkcjonowaniem ARiMR i ARR.

Zebrani goście obejrzeli szereg prezentacji podsumowujących działania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jak i Agencji Rynku Rolnego od początku ich istnienia. Stawiano nacisk na ostatnie 10 lat – dekadę wspólnej polityki rolnej, która nastąpiła po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku.

Wymieniano działania ARiMR, jak: systemy wsparcia bezpośredniego (współfinansowane z budżetu UE) – dopłaty bezpośrednie, na które w latach 2004-2013 udało się uzyskać 93,1 mld zł, Pomoc Krajową (dopłaty do oprocentowania kredytów, spłata części kredytów, poręczenia, dofinansowanie kosztów utylizacji – tylko z budżetu krajowego) – w latach 1994 – 2013 – 18,9 mld zł.

Podsumowywano również Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (współfinansowany z budżetu EU) w ramach którego udało się uzyskać 52 mld zł dla polskiego rolnictwa.

Duży nacisk położono na przedstawienie zarysu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Mówiono o kontynuacji wielu działań oraz płatności bezpośrednich.  Większość przygotowywanych programów obecnie jest w fazie przygotowań. Wymieniano m.in.: inwestycje w gospodarstwach rolnych (modernizacja gospodarstw rolnych), inwestycje w przetwórstwo (marketing i rozwój produktów rolnych), działania dotyczące klęsk żywiołowych skierowane m.in. na środki zapobiegawcze, odtwarzanie produkcji, potencjału rolnego czy premie dla młodych rolników.

Już od 17 marca rusza nabór wniosków o dopłaty bezpośrednie do gruntów. Potrwa do 15 maja. Wnioski można składać w biurze powiatowym ARiMR lub internetowo, po wcześniejszym złożeniu odpowiedniego wniosku i uzyskanie loginu oraz hasła.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej agencji www.arimr.gov.pl, a także w Biurze Powiatowym ARiMR w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Piłsudskiego 33.

7 marca w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej z inicjatywy Małopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Biura Powiatowego ARiMR w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Starostwa Powiatowego zorganizowano konferencję, podczas której omawiano 10 lat Wspólnej Polityki Rolnej, fundusze na rozwój wsi i rolnictwa na lata 2014-2020 oraz podsumowywano Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013. Gości powitał Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski. Na konferencję przybyli: Włodzimierz Okrajek – Dyrektor Małopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR, Jerzy Wróblewski – Kierownik Biura Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich, Sabina Kurpan – Główny Specjalista Biura Wsparcia Inwestycyjnego, Adam Murczek – Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Dąbrowie Tarnowskiej, Tomasz Budyn – Z-ca Kierownika Biura Powiatowego ARiMR w Dąbrowie Tarnowskiej, Tomasz Latocha z ARR w Krakowie, Jacek Janas – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej, Anna Morawiec – Kierownik Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Dąbrowie Tarnowskiej. Licznie pojawili się też samorządowcy. W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Bolesław Łączyński – Radny Województwa Małopolskiego, Stanisław Początek – Burmistrz Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska, Władysław Knutelski – Przewodniczący Rady Miejskiej oraz przedstawiciele samorządów ze Szczucina, Bolesławia, Gręboszowa, Mędrzechowa, Olesna i Radgoszczy. Na sali nie zabrakło również przedstawicieli rolników, którzy podczas konferencji mieli możliwość zadawania pytań związanych z funkcjonowaniem ARiMR i ARR. Zebrani goście obejrzeli szereg prezentacji podsumowujących działania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jak i Agencji Rynku Rolnego od początku ich istnienia. Stawiano nacisk na ostatnie 10 lat – dekadę wspólnej polityki rolnej, która nastąpiła po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku. Wymieniano działania ARiMR, jak: systemy wsparcia bezpośredniego (współfinansowane z budżetu UE) – dopłaty bezpośrednie, na które w latach 2004-2013 udało się uzyskać 93,1 mld zł, Pomoc Krajową (dopłaty do oprocentowania kredytów, spłata części kredytów, poręczenia, dofinansowanie kosztów utylizacji – tylko z budżetu krajowego) – w latach 1994 – 2013 – 18,9 mld zł. Podsumowywano również Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (współfinansowany z budżetu EU) w ramach którego udało się uzyskać 52 mld zł dla polskiego rolnictwa. Duży nacisk położono na przedstawienie zarysu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Mówiono o kontynuacji wielu działań oraz płatności bezpośrednich.  Większość przygotowywanych programów obecnie jest w fazie przygotowań. Wymieniano m.in.: inwestycje w gospodarstwach rolnych (modernizacja gospodarstw rolnych), inwestycje w przetwórstwo (marketing i rozwój produktów rolnych), działania dotyczące klęsk żywiołowych skierowane m.in. na środki zapobiegawcze, odtwarzanie produkcji, potencjału rolnego czy premie dla młodych rolników. Już od 17 marca rusza nabór wniosków o dopłaty bezpośrednie do gruntów. Potrwa do 15 maja. Wnioski można składać w biurze powiatowym ARiMR lub internetowo, po wcześniejszym złożeniu odpowiedniego wniosku i uzyskanie loginu oraz hasła. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej agencji www.arimr.gov.pl, a także w Biurze Powiatowym ARiMR w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Piłsudskiego 33.