Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Konferencja pedagogów

Konferencja pedagogów

Konferencja pedagogów

W marcu br. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu odbyła się kolejna edycja konferencji dla pedagogów ze szkół znajdujących się na terenie Powiatu Dąbrowskiego.

Inicjatorem tych cyklicznych spotkań organizowanych dwa razy w roku jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dąbrowie Tarnowskiej. Tematyka poszczególnych spotkań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest opracowywana przez pracowników poradni, a następnie omawiana z pedagogami.

Ostatnie spotkanie poświęcono było zaburzeniom emocjonalnym dzieci i młodzieży. Prowadziła je dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Bogusława Molak, a prezentacje multimedialne przygotowały i przedstawiły Panie pracujące w tej instytucji: Stanisława Waniołek, Danuta Filipska i Renata Nowak.

Do udziału w spotkaniu, a także dyskusji na poruszany temat zaproszeni zostali: Robert Pantera Wicestarosta Dąbrowski, Mariola Smolorz - Naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zdrowia, Jarosław Boryczka Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu.

W swoim wystąpieniu Wicestarosta Robert Pantera podziękował dyrekcji i pracownikom Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej za zorganizowanie konferencji oraz   zwrócił uwagę na konieczność niesienia pomocy dzieciom i młodzieży. Wicestarosta wyraził również zatroskanie problemami młodych ludzi.

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu Jarosław Boryczka omówił działalność i dorobek szkoły w ostatnich latach oraz zaprezentował osiągnięcia uczniów.

Bogusława Molak Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej złożyła podziękowania dla dyrekcji szkoły za gościnę i pomoc przy organizowaniu spotkania, a wszystkim pedagogom za liczny udział i wspaniałą atmosferę.

Szczególne podziękowania Dyrektor poradni skierowała do Wicestarosty Dąbrowskiego Roberta Pantery oraz Naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zdrowia Marioli Smolorz  za przybycie i udział w tym spotkaniu.

Spotkania te są bardzo ciekawe dla pedagogów szkolnych, którzy chętnie w nich uczestniczą, gdyż owocują wymianą doświadczeń, służą pogłębianiu wiedzy i wzmacniają współpracę. Będąc w Brniu mieli również okazję obejrzeć zrewaloryzowany park w zespole dworsko – parkowym.

Artykuł pt. „Zaburzenia emocjonalne dzieci i młodzieży” przygotuje psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej mgr Danuta Filipska. Zostanie on opublikowany na stronie internetowej poradni /www.poradnia-dt.pl/.

W marcu br. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu odbyła się kolejna edycja konferencji dla pedagogów ze szkół znajdujących się na terenie Powiatu Dąbrowskiego. Inicjatorem tych cyklicznych spotkań organizowanych dwa razy w roku jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dąbrowie Tarnowskiej. Tematyka poszczególnych spotkań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest opracowywana przez pracowników poradni, a następnie omawiana z pedagogami. Ostatnie spotkanie poświęcono było zaburzeniom emocjonalnym dzieci i młodzieży. Prowadziła je dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Bogusława Molak, a prezentacje multimedialne przygotowały i przedstawiły Panie pracujące w tej instytucji: Stanisława Waniołek, Danuta Filipska i Renata Nowak. Do udziału w spotkaniu, a także dyskusji na poruszany temat zaproszeni zostali: Robert Pantera Wicestarosta Dąbrowski, Mariola Smolorz - Naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zdrowia, Jarosław Boryczka Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu. W swoim wystąpieniu Wicestarosta Robert Pantera podziękował dyrekcji i pracownikom Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej za zorganizowanie konferencji oraz   zwrócił uwagę na konieczność niesienia pomocy dzieciom i młodzieży. Wicestarosta wyraził również zatroskanie problemami młodych ludzi. Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu Jarosław Boryczka omówił działalność i dorobek szkoły w ostatnich latach oraz zaprezentował osiągnięcia uczniów. Bogusława Molak Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej złożyła podziękowania dla dyrekcji szkoły za gościnę i pomoc przy organizowaniu spotkania, a wszystkim pedagogom za liczny udział i wspaniałą atmosferę. Szczególne podziękowania Dyrektor poradni skierowała do Wicestarosty Dąbrowskiego Roberta Pantery oraz Naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zdrowia Marioli Smolorz  za przybycie i udział w tym spotkaniu. Spotkania te są bardzo ciekawe dla pedagogów szkolnych, którzy chętnie w nich uczestniczą, gdyż owocują wymianą doświadczeń, służą pogłębianiu wiedzy i wzmacniają współpracę. Będąc w Brniu mieli również okazję obejrzeć zrewaloryzowany park w zespole dworsko – parkowym. Artykuł pt. „Zaburzenia emocjonalne dzieci i młodzieży” przygotuje psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej mgr Danuta Filipska. Zostanie on opublikowany na stronie internetowej poradni /www.poradnia-dt.pl/.