Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Konferencja podsumowująca projekt współfinansowany w ramach MRPO pn. ”Adaptacja pomieszczeń Stajni Cugowej w zespole dworsko - parkowym w Brniu…”

Konferencja podsumowująca projekt współfinansowany w ramach MRPO pn. ”Adaptacja pomieszczeń Stajni Cugowej w zespole dworsko - parkowym w Brniu…”

Konferencja podsumowująca projekt współfinansowany w ramach MRPO pn. ”Adaptacja pomieszczeń Stajni Cugowej w zespole dworsko - parkowym w Brniu…”

W dniu 26 stycznia w Brniu odbyła się powiatowa uroczystość zakończenia projektu pn. „Adaptacja pomieszczeń stajni cugowej w zespole dworsko-parkowym w Brniu pod działalność Centrum Polonii – Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji” współfinansowanego ze środków unijnych, połączona z odsłonięciem pamiątkowej tablicy z okazji ukończenia tak ważnej dla Powiatu Dąbrowskiego inwestycji.

Samorząd Powiatu Dąbrowskiego reprezentowali: Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski, Wicestarosta Dąbrowski Robert Pantera, Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego Barbara Pobiegło.


Na uroczystą konferencję, która odbywała się w Instytucji Powiatowej Centrum Polonii przybyli:
członek Zarządu Województwa Małopolskiego Stanisław Sorys, Poseł na Sejm RP Andrzej Sztorc, Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Bolesław Łączyński, Alina Bagińska – Kierownik Agendy Zamiejscowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Tarnowie, Stanisław Początek – Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, Jan Sipior – Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin, Kazimierz Olearczyk – Wójt Gminy Bolesław, Przewodniczący Rady Gminy Bolesław Zbigniew Łata, Krzysztof Korzec – Wójt Gminy Mędrzechów, Przewodniczący Rady Gminy Mędrzechów Wiesław Noga, Witold Morawiec – Wójt Gminy Olesno, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Urbanik, Marian Gajda - członek Zarządu Powiatu oraz Radni Rady Powiatu Dąbrowskiego: Łukasz Ożóg, Paweł Lechowicz, Wiesław Krajewski, Robert Kądzielawa i Lesław Wieczorek.
 
Przybyli również Skarbnik Powiatu Maria Sztorc i Sekretarz Powiatu Zdzisław Kogut.
 
Obecni byli również:
 Dyrektor Centrum Polonii dr Marek Ciesielczyk, Przewodniczący Rady Programowej Centrum Polonii Zbigniew Guzik, Członek Rady Programowej Centrum Polonii Barbara Łuszcz, Komendant Powiatowy PSP Adam Rzemiński, Komendant Powiatowy Policji Bogdan Tabiś, Nadleśniczy Nadleśnictwa Dąbrowa Tarnowska Zbigniew Matuła, Dyrektor SCKiB w Szczucinie Maria Gadziała, Dyrektor GOK w Oleśnie Wanda Chlastawa, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Jadwiga Kusior, Dyrektor DDK Paweł Chojnowski, Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski, Prezes Honorowy ZOSP Krzysztof Michalak oraz Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Dąbrowie Tarnowskiej Adam Murczek oraz właściciel firmy Tarsmak z Radgoszczy Józef Gondek.

W konferencji wzięli udział Dyrektorzy Powiatowych Instytucji i Jednostek Organizacyjnych:
Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej Ewa Drzazga, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej Bogusława Molak, Z-ca Dyrektora ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej ds. administracyjno-eksploatacyjnych Łukasz Węgrzyn, Dyrektor Zarządu Drogowego w Dąbrowie Tarnowskiej Marek Janik, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Józef Małek, Dyrektorzy Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu: dr Marta Chrabąszcz –ZSP nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej, Jan Kiljan-ZSP nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej, Jarosław Boryczka –ZSP w Brniu, Jan Giera – ZSP w Szczucinie oraz Powiatowy Inspektor Weterynarii Jacek Janas i Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Barbara Studzińska.
 
Zaproszonych gości powitał w budynku Centrum Polonii Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski, który podziękował za pośrednictwem Wicemarszałka Stanisława Sorysa całemu Zarządowi Województwa Małopolskiego, za finansowe wsparcie przy realizacji projektu oraz Samorządowi Województwa w tym Bolesławowi Łączyńskiemu za okazywane zrozumienie potrzeb przy realizacji tej inwestycji.

Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski złożył również podziękowania byłemu Staroście Wiesławowi Krajewskiemu oraz poprzedniemu Zarządowi Powiatu, za zainicjowanie oraz realizację szeregu działań mających na celu przywrócenie do dawnej świetności tego cennego zabytku.
 
W krótkim wstępie Starosta zapoznał przybyłych gości z historią zabytkowego miejsca Konferencji, oraz procesem podejmowanych działań Samorządu Powiatowego na rzecz odnowy Zespołu dworsko-parkowego w Brniu.

Następnie Starosta wręczył Stanisławowi Sorysowi, Andrzejowi Sztorcowi oraz Bolesławowi Łączyńskiemu, pamiątkowe upominki promujące Powiat Dąbrowski, po czym w budynku Stajni Cugowej została odsłonięta tablica pamiątkowa projektu.
 
W dalszej części spotkania, w Centrum Polonii, Starosta przedstawił gościom prezentację multimedialną dot. genezy powołania powiatowej instytucji, jaką jest Ośrodek Kultury Turystyki i Rekreacji – Centrum Polonii oraz zaprezentował działania podjęte w celu renowacji zabytku.

Głównym elementem prezentacji było przedstawienie poszczególnych etapów realizacji projektu unijnego pn.”Adaptacja pomieszczeń stajni cugowej w zespole dworsko-parkowym w Brniu pod działalność Centrum Polonii – Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji”.
Projekt ten otrzymał w 2009 roku dofinansowanie w kwocie 1,2 mln zł ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
Całkowity koszt projektu wynosi ponad 1,7 mln zł.

Projekt obejmował:

modernizację budynku tzw. stajni cugowej, gdzie powstały dwie sale konferencyjne wyposażone w komputery i sprzęt multimedialny, sala wystawiennicza (przeznaczona na stałą wystawę przedstawiającą osiągnięcia kulturalne powiatu, regionu oraz Polonii na świecie), sala przeznaczona na prowadzenie kursów, kółek zainteresowań dla dzieci, młodzieży i dorosłych, a także recepcja. Prace obejmowały również budowę kotłowni.
 
Budynek tzw. Stajni Cugowej został oddany do użytku w lipcu 2010 r. Rok wcześniej została wybudowana nowoczesna kotłownia gazowa w budynku dworku.

Do budynku dworku oraz stajni cugowej zakupiono również niezbędne wyposażenie: gabloty wystawiennicze, komputery, ekrany i rzutniki multimedialne, ekran LCD. Ze względu na zabytkowy charakter dworku zakupiono stylowe meble. W salach dworku oraz budynku stajni cugowej wykonano profesjonalne nagłośnienie oraz zamontowano instalację alarmową.
W ramach projektu powstał także film promujący Centrum Polonii oraz powiat dąbrowski, przedstawiający walory turystyczne i kulturowe powiśla dąbrowskiego oraz portal informacyjny wraz z modułem wirtualnego zwiedzania.
 
Następnie wystąpił Poseł Andrzej Sztorc gratulując Samorządowi Powiatowemu realizacji dokonań w ramach tego projektu i życzył dalszych udanych inwestycji na rzecz rozwoju Powiśla Dąbrowskiego.
 
Następnie głos zabrał Wicemarszałek Stanisław Sorys, który pogratulował władzom samorządowym powiatu tej i poprzedniej kadencji za podjęcie trafnej decyzji dla następnych pokoleń jaką była odnowa Zespołu dworsko-parkowego w Brniu. Dziękował wszystkim, którzy podejmowali decyzję na szczeblu powiatowym, mającą w przyszłości przywrócić świetność tego zabytku.

- "Ten obiekt jest ogromną szansą dla powiatu dąbrowskiego, gratuluję odwagi i determinacji wszystkim tym, którzy podjęli ten pierwszy krok w zakresie przywrócenia go do dawnej świetności. Była to ważna decyzja strategiczna dla przyszłości tego obiektu, jak również dla historii regionu" - mówił Stanisław Sorys.

Wicemarszałek stwierdził, że ten obiekt oraz inne inwestycje, które zostały oddane na terenie Powiśla Dąbrowskiego powinny być powodem do dumy ponieważ powiat wykorzystał szanse, jakie przed nim stworzyły fundusze europejskie.
 
Głos zabrał również Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Bolesław Łączyński, który podziękował byłemu Staroście Wiesławowi Krajewskiemu i obecnemu Staroście Tadeuszowi Kwiatkowskiemu oraz wszystkim, którzy zaangażowali się w ten projekt i przyczynili się do kontynuowania prac renowacyjnych na terenie Zespołu dworsko-parkowego w Brniu.

Stwierdził, że „..będzie to miejsce integracji nie tylko dla Polonii ale również dla wszystkich, którym zależy na rozwoju naszego regionu”.

W końcowej części konferencji głos zabrał dyrektor Marek Ciesielczyk, który przedstawił dokonania z działalności Centrum Polonii w ciągu ostatniego roku.

Na zakończenie spotkania Starosta Dąbrowski podziękował wszystkim za przybycie a następnie zakończył uroczystą konferencję.

W dniu 26 stycznia w Brniu odbyła się powiatowa uroczystość zakończenia projektu pn. „Adaptacja pomieszczeń stajni cugowej w zespole dworsko-parkowym w Brniu pod działalność Centrum Polonii – Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji” współfinansowanego ze środków unijnych, połączona z odsłonięciem pamiątkowej tablicy z okazji ukończenia tak ważnej dla Powiatu Dąbrowskiego inwestycji. Samorząd Powiatu Dąbrowskiego reprezentowali: Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski, Wicestarosta Dąbrowski Robert Pantera, Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego Barbara Pobiegło. Na uroczystą konferencję, która odbywała się w Instytucji Powiatowej Centrum Polonii przybyli: członek Zarządu Województwa Małopolskiego Stanisław Sorys, Poseł na Sejm RP Andrzej Sztorc, Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Bolesław Łączyński, Alina Bagińska – Kierownik Agendy Zamiejscowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Tarnowie, Stanisław Początek – Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, Jan Sipior – Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin, Kazimierz Olearczyk – Wójt Gminy Bolesław, Przewodniczący Rady Gminy Bolesław Zbigniew Łata, Krzysztof Korzec – Wójt Gminy Mędrzechów, Przewodniczący Rady Gminy Mędrzechów Wiesław Noga, Witold Morawiec – Wójt Gminy Olesno, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Urbanik, Marian Gajda - członek Zarządu Powiatu oraz Radni Rady Powiatu Dąbrowskiego: Łukasz Ożóg, Paweł Lechowicz, Wiesław Krajewski, Robert Kądzielawa i Lesław Wieczorek. Przybyli również Skarbnik Powiatu Maria Sztorc i Sekretarz Powiatu Zdzisław Kogut. Obecni byli również: Dyrektor Centrum Polonii dr Marek Ciesielczyk, Przewodniczący Rady Programowej Centrum Polonii Zbigniew Guzik, Członek Rady Programowej Centrum Polonii Barbara Łuszcz, Komendant Powiatowy PSP Adam Rzemiński, Komendant Powiatowy Policji Bogdan Tabiś, Nadleśniczy Nadleśnictwa Dąbrowa Tarnowska Zbigniew Matuła, Dyrektor SCKiB w Szczucinie Maria Gadziała, Dyrektor GOK w Oleśnie Wanda Chlastawa, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Jadwiga Kusior, Dyrektor DDK Paweł Chojnowski, Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski, Prezes Honorowy ZOSP Krzysztof Michalak oraz Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Dąbrowie Tarnowskiej Adam Murczek oraz właściciel firmy Tarsmak z Radgoszczy Józef Gondek. W konferencji wzięli udział Dyrektorzy Powiatowych Instytucji i Jednostek Organizacyjnych: Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej Ewa Drzazga, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej Bogusława Molak, Z-ca Dyrektora ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej ds. administracyjno-eksploatacyjnych Łukasz Węgrzyn, Dyrektor Zarządu Drogowego w Dąbrowie Tarnowskiej Marek Janik, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Józef Małek, Dyrektorzy Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu: dr Marta Chrabąszcz –ZSP nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej, Jan Kiljan-ZSP nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej, Jarosław Boryczka –ZSP w Brniu, Jan Giera – ZSP w Szczucinie oraz Powiatowy Inspektor Weterynarii Jacek Janas i Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Barbara Studzińska. Zaproszonych gości powitał w budynku Centrum Polonii Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski, który podziękował za pośrednictwem Wicemarszałka Stanisława Sorysa całemu Zarządowi Województwa Małopolskiego, za finansowe wsparcie przy realizacji projektu oraz Samorządowi Województwa w tym Bolesławowi Łączyńskiemu za okazywane zrozumienie potrzeb przy realizacji tej inwestycji. Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski złożył również podziękowania byłemu Staroście Wiesławowi Krajewskiemu oraz poprzedniemu Zarządowi Powiatu, za zainicjowanie oraz realizację szeregu działań mających na celu przywrócenie do dawnej świetności tego cennego zabytku. W krótkim wstępie Starosta zapoznał przybyłych gości z historią zabytkowego miejsca Konferencji, oraz procesem podejmowanych działań Samorządu Powiatowego na rzecz odnowy Zespołu dworsko-parkowego w Brniu. Następnie Starosta wręczył Stanisławowi Sorysowi, Andrzejowi Sztorcowi oraz Bolesławowi Łączyńskiemu, pamiątkowe upominki promujące Powiat Dąbrowski, po czym w budynku Stajni Cugowej została odsłonięta tablica pamiątkowa projektu. W dalszej części spotkania, w Centrum Polonii, Starosta przedstawił gościom prezentację multimedialną dot. genezy powołania powiatowej instytucji, jaką jest Ośrodek Kultury Turystyki i Rekreacji – Centrum Polonii oraz zaprezentował działania podjęte w celu renowacji zabytku. Głównym elementem prezentacji było przedstawienie poszczególnych etapów realizacji projektu unijnego pn.”Adaptacja pomieszczeń stajni cugowej w zespole dworsko-parkowym w Brniu pod działalność Centrum Polonii – Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji”. Projekt ten otrzymał w 2009 roku dofinansowanie w kwocie 1,2 mln zł ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Całkowity koszt projektu wynosi ponad 1,7 mln zł. Projekt obejmował: modernizację budynku tzw. stajni cugowej, gdzie powstały dwie sale konferencyjne wyposażone w komputery i sprzęt multimedialny, sala wystawiennicza (przeznaczona na stałą wystawę przedstawiającą osiągnięcia kulturalne powiatu, regionu oraz Polonii na świecie), sala przeznaczona na prowadzenie kursów, kółek zainteresowań dla dzieci, młodzieży i dorosłych, a także recepcja. Prace obejmowały również budowę kotłowni. Budynek tzw. Stajni Cugowej został oddany do użytku w lipcu 2010 r. Rok wcześniej została wybudowana nowoczesna kotłownia gazowa w budynku dworku. Do budynku dworku oraz stajni cugowej zakupiono również niezbędne wyposażenie: gabloty wystawiennicze, komputery, ekrany i rzutniki multimedialne, ekran LCD. Ze względu na zabytkowy charakter dworku zakupiono stylowe meble. W salach dworku oraz budynku stajni cugowej wykonano profesjonalne nagłośnienie oraz zamontowano instalację alarmową. W ramach projektu powstał także film promujący Centrum Polonii oraz powiat dąbrowski, przedstawiający walory turystyczne i kulturowe powiśla dąbrowskiego oraz portal informacyjny wraz z modułem wirtualnego zwiedzania. Następnie wystąpił Poseł Andrzej Sztorc gratulując Samorządowi Powiatowemu realizacji dokonań w ramach tego projektu i życzył dalszych udanych inwestycji na rzecz rozwoju Powiśla Dąbrowskiego. Następnie głos zabrał Wicemarszałek Stanisław Sorys, który pogratulował władzom samorządowym powiatu tej i poprzedniej kadencji za podjęcie trafnej decyzji dla następnych pokoleń jaką była odnowa Zespołu dworsko-parkowego w Brniu. Dziękował wszystkim, którzy podejmowali decyzję na szczeblu powiatowym, mającą w przyszłości przywrócić świetność tego zabytku. - "Ten obiekt jest ogromną szansą dla powiatu dąbrowskiego, gratuluję odwagi i determinacji wszystkim tym, którzy podjęli ten pierwszy krok w zakresie przywrócenia go do dawnej świetności. Była to ważna decyzja strategiczna dla przyszłości tego obiektu, jak również dla historii regionu" - mówił Stanisław Sorys. Wicemarszałek stwierdził, że ten obiekt oraz inne inwestycje, które zostały oddane na terenie Powiśla Dąbrowskiego powinny być powodem do dumy ponieważ powiat wykorzystał szanse, jakie przed nim stworzyły fundusze europejskie. Głos zabrał również Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Bolesław Łączyński, który podziękował byłemu Staroście Wiesławowi Krajewskiemu i obecnemu Staroście Tadeuszowi Kwiatkowskiemu oraz wszystkim, którzy zaangażowali się w ten projekt i przyczynili się do kontynuowania prac renowacyjnych na terenie Zespołu dworsko-parkowego w Brniu. Stwierdził, że „..będzie to miejsce integracji nie tylko dla Polonii ale również dla wszystkich, którym zależy na rozwoju naszego regionu”. W końcowej części konferencji głos zabrał dyrektor Marek Ciesielczyk, który przedstawił dokonania z działalności Centrum Polonii w ciągu ostatniego roku. Na zakończenie spotkania Starosta Dąbrowski podziękował wszystkim za przybycie a następnie zakończył uroczystą konferencję.