Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Konferencja Powiatowego Urzędu Pracy nt. Wyzwania lokalnego rynku pracy a potrzeby pracodawców

Konferencja Powiatowego Urzędu Pracy nt. Wyzwania lokalnego rynku pracy a potrzeby pracodawców

Konferencja Powiatowego Urzędu Pracy nt. Wyzwania lokalnego rynku pracy a potrzeby pracodawców

  W czwartek 12 lutego br. w godzinach popołudniowych w Starostwie Powiatowym odbyła się konferencja pod tytułem „Wyzwania lokalnego rynku pracy a potrzeby pracodawców”. Organizatorami wydarzenia byli: Starosta Dąbrowski – Tadeusz Kwiatkowski, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy – Stanisław Początek oraz Zrzeszenie Przedsiębiorców i Handlowców Powiśla Dąbrowskiego – Prezes Krzysztof Krupa  i Wiceprezes Jakub Bartnik.

  Konferencje otworzył Stanisław Początek – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej, który powitał licznie zgromadzonych gości a następnie wprowadzenia w imieniu Starosty dokonał Wicestarosta Marek Kopia.

  Cieszy fakt, że zaproszenie do udziału w konferencji przyjęli liczni przedsiębiorcy i pracodawcy z terenu Powiatu Dąbrowskiego.

  Samorząd Województwa Małopolskiego reprezentował Bolesław Łączyński – Radny Sejmiku i jednocześnie Przewodniczący Komisji Budżetowej. Na konferencję przybyli przedstawiciele poszczególnych gmin a wśród nich: Andrzej Gorzkowicz – Burmistrz Szczucina, Stanisław Kusior – Burmistrz Żabna, Krzysztof Kaczmarski – Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej oraz Bronisław Błach – Sekretarz Gminy Gręboszów.

  Organizatorzy zaprosili do udziału w konferencji wykładowców, którzy w bardzo interesujący sposób zaprezentowali poszczególne tematy konferencji.

  Pani Jolanta Molska-Jerin – radca prawny z Warszawy przybliżyła uczestnikom konferencji możliwości uzyskania wsparcia dla pracodawców, jakie wynikają z przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

  Pani Wiesława Kornaś-Kita – Prezes Zarządu Spółki-Krakowski Park Technologiczny przedstawiła korzyści płynące w ramach działalności specjalnych stref ekonomicznych, skierowane w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorstw.

  Pan Leszek Nowicki – Prezes Zarządu Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego przedstawił szeroką ofertę pożyczek i poręczeń kredytowych ukierunkowaną między innymi na rozwój regionalny, tworzenie nowych miejsc pracy oraz pozyskiwanie środków krajowych i zagranicznych na realizację przedsięwzięć gospodarczych i ekologicznych.

  Uczestnicy konferencji mieli możliwość zapoznania się z szeroką ofertą różnorodnych form wsparcia skierowaną do przedsiębiorców i pracodawców, będącą w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej.

  Zaprezentowane zostały również korzyści jakie wynikają z zainwestowania na obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa Dąbrowa Tarnowska. Pani Prezes Wiesława Kornaś-Kita, jako przykład godny naśladowania wskazała działania przedsiębiorcy z terenu naszego Powiatu - Pana Andrzeja Pikula, który jako pierwszy otrzymał zezwolenie na działalność na obszarze Podstrefy Dąbrowa Tarnowska.

  Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego przedstawiła swoją ciekawą ofertę pożyczek i kredytów zarówno dla przedsiębiorców rozpoczynających swoją działalność gospodarczą, jak również dla tych którzy chcą tworzyć dodatkowe stanowiska pracy w ramach realizowanego  programu „Wsparcie w Starcie”.

  Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem przede wszystkim wśród przedsiębiorców i handlowców z terenu działania Powiatu Dąbrowskiego, o czym świadczyła wywołana dyskusja na powyższe tematy. Podczas przestawiania zasad organizacji i funkcjonowania Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Burmistrz Żabna Stanisław Kusior zadeklarował współpracę z Samorządem Dąbrowy Tarnowskiej przy finansowaniu uzbrojenia technicznego obszaru Podstrefy Dąbrowa Tarnowska.

  Na zakończenie konferencji Stanisław Początek – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy zapewnił, że jeżeli zaistnieje tylko taka potrzeba zorganizowania spotkania o podobnej tematyce, to nie stoi nic na przeszkodzie by się ponownie spotkać.

  Ustalono, że za klika miesięcy odbędzie się konferencja , na której uczestnicy zostaną zapoznani z możliwościami pozyskania funduszy unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 a zwłaszcza Priorytetu 6 – Rozwój Przedsiębiorczości. Organizatorzy spotkania zaproszą też przedstawicieli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

  Ustalono także, że do organizacji kolejnych konferencji włączy się też Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców, który jest reprezentowany przez Starszego Cechu – Tadeusza Gubernata.

  W czwartek 12 lutego br. w godzinach popołudniowych w Starostwie Powiatowym odbyła się konferencja pod tytułem „Wyzwania lokalnego rynku pracy a potrzeby pracodawców”. Organizatorami wydarzenia byli: Starosta Dąbrowski – Tadeusz Kwiatkowski, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy – Stanisław Początek oraz Zrzeszenie Przedsiębiorców i Handlowców Powiśla Dąbrowskiego – Prezes Krzysztof Krupa  i Wiceprezes Jakub Bartnik.   Konferencje otworzył Stanisław Początek – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej, który powitał licznie zgromadzonych gości a następnie wprowadzenia w imieniu Starosty dokonał Wicestarosta Marek Kopia.   Cieszy fakt, że zaproszenie do udziału w konferencji przyjęli liczni przedsiębiorcy i pracodawcy z terenu Powiatu Dąbrowskiego.   Samorząd Województwa Małopolskiego reprezentował Bolesław Łączyński – Radny Sejmiku i jednocześnie Przewodniczący Komisji Budżetowej. Na konferencję przybyli przedstawiciele poszczególnych gmin a wśród nich: Andrzej Gorzkowicz – Burmistrz Szczucina, Stanisław Kusior – Burmistrz Żabna, Krzysztof Kaczmarski – Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej oraz Bronisław Błach – Sekretarz Gminy Gręboszów.   Organizatorzy zaprosili do udziału w konferencji wykładowców, którzy w bardzo interesujący sposób zaprezentowali poszczególne tematy konferencji.   Pani Jolanta Molska-Jerin – radca prawny z Warszawy przybliżyła uczestnikom konferencji możliwości uzyskania wsparcia dla pracodawców, jakie wynikają z przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.   Pani Wiesława Kornaś-Kita – Prezes Zarządu Spółki-Krakowski Park Technologiczny przedstawiła korzyści płynące w ramach działalności specjalnych stref ekonomicznych, skierowane w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorstw.   Pan Leszek Nowicki – Prezes Zarządu Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego przedstawił szeroką ofertę pożyczek i poręczeń kredytowych ukierunkowaną między innymi na rozwój regionalny, tworzenie nowych miejsc pracy oraz pozyskiwanie środków krajowych i zagranicznych na realizację przedsięwzięć gospodarczych i ekologicznych.   Uczestnicy konferencji mieli możliwość zapoznania się z szeroką ofertą różnorodnych form wsparcia skierowaną do przedsiębiorców i pracodawców, będącą w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej.   Zaprezentowane zostały również korzyści jakie wynikają z zainwestowania na obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa Dąbrowa Tarnowska. Pani Prezes Wiesława Kornaś-Kita, jako przykład godny naśladowania wskazała działania przedsiębiorcy z terenu naszego Powiatu - Pana Andrzeja Pikula, który jako pierwszy otrzymał zezwolenie na działalność na obszarze Podstrefy Dąbrowa Tarnowska.   Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego przedstawiła swoją ciekawą ofertę pożyczek i kredytów zarówno dla przedsiębiorców rozpoczynających swoją działalność gospodarczą, jak również dla tych którzy chcą tworzyć dodatkowe stanowiska pracy w ramach realizowanego  programu „Wsparcie w Starcie”.   Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem przede wszystkim wśród przedsiębiorców i handlowców z terenu działania Powiatu Dąbrowskiego, o czym świadczyła wywołana dyskusja na powyższe tematy. Podczas przestawiania zasad organizacji i funkcjonowania Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Burmistrz Żabna Stanisław Kusior zadeklarował współpracę z Samorządem Dąbrowy Tarnowskiej przy finansowaniu uzbrojenia technicznego obszaru Podstrefy Dąbrowa Tarnowska.   Na zakończenie konferencji Stanisław Początek – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy zapewnił, że jeżeli zaistnieje tylko taka potrzeba zorganizowania spotkania o podobnej tematyce, to nie stoi nic na przeszkodzie by się ponownie spotkać.   Ustalono, że za klika miesięcy odbędzie się konferencja , na której uczestnicy zostaną zapoznani z możliwościami pozyskania funduszy unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 a zwłaszcza Priorytetu 6 – Rozwój Przedsiębiorczości. Organizatorzy spotkania zaproszą też przedstawicieli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.   Ustalono także, że do organizacji kolejnych konferencji włączy się też Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców, który jest reprezentowany przez Starszego Cechu – Tadeusza Gubernata.