Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Konferencja „Sytuacja na lokalnym rynku pracy w powiecie dąbrowskim"

Konferencja „Sytuacja na lokalnym rynku pracy w powiecie dąbrowskim"

Konferencja „Sytuacja na lokalnym rynku pracy w powiecie dąbrowskim

W dniu 20 marca 2018r. w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się coroczna Konferencja pt. Sytuacja na lokalnym rynku pracy w powiecie dąbrowskim.

Organizatorami tego wydarzenia byli: starosta dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Stanisław Początek, prezes Zarządu Zrzeszenia Przedsiębiorców i Handlowców Powiatu Dąbrowskiego Krzysztof Krupa, Starszy Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Dąbrowie Tarnowskiej  Tadeusz Gubernat.

W seminarium wzięli udział pracodawcy i przedsiębiorcy z terenu powiatu dąbrowskiego oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego. Swoją obecnością, konferencję zaszczyciła Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dąbrowie Tarnowskiej - Halina Zdońska.

Wszystkich uczestników powitał starosta Tadeusz Kwiatkowski.

Pierwsza część konferencji poświęcona była prezentacji informacji o sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz prognozach finansowych na rok 2018. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy – Stanisław Początek w swym wystąpieniu przestawił zmiany zachodzące na rynku pracy powiatu dąbrowskiego w ostatnich latach, w tym działania podejmowane przez Urząd Pracy mające znaczący wpływ na zmniejszenie poziomu bezrobocia. W latach 2013 – 2017 stopa bezrobocia spadła z 20,3% do 12,1%. Istotny wpływ na skalę bezrobocia ma wysokość pozyskiwanych środków finansowych pochodzących zarówno ze środków krajowych, jak również z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dotychczasowa współpraca PUP z lokalnymi przedsiębiorcami i pracodawcami przyniosła, w latach 2016-2017, pozytywny efekt w postaci aktywizacji ponad 3 000 osób bezrobotnych, w ramach realizowanych programów rynku pracy.

Koordynator do Spraw Społecznych ZUS Magdalena Chrzanowska zapoznała zebranych z przepisami ZUS dotyczącymi przedsiębiorców, m.in. z e-składką, elektronicznymi zwolnieniami lekarskimi. Obowiązek wystawiania zwolnień lekarskich w formie elektronicznej od 1 lipca 2018r., wywołał wśród zebranych burzliwą dyskusję. Na przedsiębiorcy leży obowiązek założenia profilu na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, dzięki której pracodawca będzie miał natychmiastową wiedzę o zwolnieniu lekarskim wystawianym pracownikowi. Nie musi zatem sprawdzać, czy pracownik dostarczył zwolnienie w terminie 7 dni od daty jego otrzymania, ani przekazywać elektronicznego zwolnienia lekarskiego do ZUS nawet wówczas, gdy płatnikiem zasiłków jest ZUS. e-ZLA trafia do ZUS automatycznie.

Zmiany w przepisach podatkowych obowiązujące od 2018 roku ze szczególnym uwzględnieniem JPK przedstawił – Główny Ekspert Skarbowy – Wiesław Kupiec. Przypomniał o obowiązku elektronicznego raportowania przez podatników podatku VAT danych na potrzeby służb skarbowych. W myśl nowych przepisów, standardem raportowania danych w formie elektronicznej stał się tzw. Jednolity Plik Kontrolny, który stanowi zbiór danych tworzony z systemów informatycznych podatników. Kończąc swoje wystąpienie zwrócił szczególną uwagę na zmiany w przepisach podatkowych, które już obowiązują lub zostaną wprowadzone w trakcie bieżącego roku.

PUP w DT/mags

W dniu 20 marca 2018r. w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się coroczna Konferencja pt. Sytuacja na lokalnym rynku pracy w powiecie dąbrowskim. Organizatorami tego wydarzenia byli: starosta dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Stanisław Początek, prezes Zarządu Zrzeszenia Przedsiębiorców i Handlowców Powiatu Dąbrowskiego Krzysztof Krupa, Starszy Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Dąbrowie Tarnowskiej  Tadeusz Gubernat. W seminarium wzięli udział pracodawcy i przedsiębiorcy z terenu powiatu dąbrowskiego oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego. Swoją obecnością, konferencję zaszczyciła Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dąbrowie Tarnowskiej - Halina Zdońska. Wszystkich uczestników powitał starosta Tadeusz Kwiatkowski. Pierwsza część konferencji poświęcona była prezentacji informacji o sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz prognozach finansowych na rok 2018. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy – Stanisław Początek w swym wystąpieniu przestawił zmiany zachodzące na rynku pracy powiatu dąbrowskiego w ostatnich latach, w tym działania podejmowane przez Urząd Pracy mające znaczący wpływ na zmniejszenie poziomu bezrobocia. W latach 2013 – 2017 stopa bezrobocia spadła z 20,3% do 12,1%. Istotny wpływ na skalę bezrobocia ma wysokość pozyskiwanych środków finansowych pochodzących zarówno ze środków krajowych, jak również z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dotychczasowa współpraca PUP z lokalnymi przedsiębiorcami i pracodawcami przyniosła, w latach 2016-2017, pozytywny efekt w postaci aktywizacji ponad 3 000 osób bezrobotnych, w ramach realizowanych programów rynku pracy. Koordynator do Spraw Społecznych ZUS Magdalena Chrzanowska zapoznała zebranych z przepisami ZUS dotyczącymi przedsiębiorców, m.in. z e-składką, elektronicznymi zwolnieniami lekarskimi. Obowiązek wystawiania zwolnień lekarskich w formie elektronicznej od 1 lipca 2018r., wywołał wśród zebranych burzliwą dyskusję. Na przedsiębiorcy leży obowiązek założenia profilu na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, dzięki której pracodawca będzie miał natychmiastową wiedzę o zwolnieniu lekarskim wystawianym pracownikowi. Nie musi zatem sprawdzać, czy pracownik dostarczył zwolnienie w terminie 7 dni od daty jego otrzymania, ani przekazywać elektronicznego zwolnienia lekarskiego do ZUS nawet wówczas, gdy płatnikiem zasiłków jest ZUS. e-ZLA trafia do ZUS automatycznie. Zmiany w przepisach podatkowych obowiązujące od 2018 roku ze szczególnym uwzględnieniem JPK przedstawił – Główny Ekspert Skarbowy – Wiesław Kupiec. Przypomniał o obowiązku elektronicznego raportowania przez podatników podatku VAT danych na potrzeby służb skarbowych. W myśl nowych przepisów, standardem raportowania danych w formie elektronicznej stał się tzw. Jednolity Plik Kontrolny, który stanowi zbiór danych tworzony z systemów informatycznych podatników. Kończąc swoje wystąpienie zwrócił szczególną uwagę na zmiany w przepisach podatkowych, które już obowiązują lub zostaną wprowadzone w trakcie bieżącego roku. PUP w DT/mags