Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Koniec punktu paszportowego w Starostwie

Koniec punktu paszportowego w Starostwie

Koniec punktu paszportowego w Starostwie

Przez ostatnich osiem lat Wojewoda Małopolski corocznie proponował powiatowi dąbrowskiemu zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczącego zagadnień paszportowych. W ramach porozumienia Starostwo przyjmowało podania o wydanie paszportu oraz wydawało paszporty do 27 sierpnia br. kiedy to rozpoczęto wydawanie paszportów z danymi biometrycznymi.
Od tego czasu w punkcie można było jedynie złożyć wniosek o wydanie paszportu a jego odbiór następował w Oddziale Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie – Aleja Solidarności 5-9.
To ostatnie porozumienie wygasa w dniu 31 grudnia br. a jak poinformował Wojewoda Małopolski w swoim piśmie z dnia 14 listopada brak jest możliwości zawarcia nowego porozumienia w powyższym zakresie.
Jako przyczyny swojego stanowiska wskazał fakt niewielkiej i spadającej corocznie ilości załatwianych spraw oraz konieczność posiadania odpowiedniego sprzętu, oprogramowania i łączy informatycznych a także wymogi transportowe i ustawy o ochronie informacji niejawnych.
Zarząd Powiatu wystąpił do Wojewody Małopolskiego polemizując z podniesionymi wcześniej stwierdzeniami, jednak decyzja została utrzymana i powiat dąbrowski znalazł się w licznym gronie powiatów w których nie będzie punktu paszportowego.
Powiat Dąbrowski pomimo decyzji Wojewody nie pozostanie obojętny w tej sprawie i w dalszym ciągu będzie czynił starania aby przywrócić obsługę paszportową w Dąbrowie Tarnowskiej.

Przez ostatnich osiem lat Wojewoda Małopolski corocznie proponował powiatowi dąbrowskiemu zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczącego zagadnień paszportowych. W ramach porozumienia Starostwo przyjmowało podania o wydanie paszportu oraz wydawało paszporty do 27 sierpnia br. kiedy to rozpoczęto wydawanie paszportów z danymi biometrycznymi.Od tego czasu w punkcie można było jedynie złożyć wniosek o wydanie paszportu a jego odbiór następował w Oddziale Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie – Aleja Solidarności 5-9.To ostatnie porozumienie wygasa w dniu 31 grudnia br. a jak poinformował Wojewoda Małopolski w swoim piśmie z dnia 14 listopada brak jest możliwości zawarcia nowego porozumienia w powyższym zakresie.Jako przyczyny swojego stanowiska wskazał fakt niewielkiej i spadającej corocznie ilości załatwianych spraw oraz konieczność posiadania odpowiedniego sprzętu, oprogramowania i łączy informatycznych a także wymogi transportowe i ustawy o ochronie informacji niejawnych.Zarząd Powiatu wystąpił do Wojewody Małopolskiego polemizując z podniesionymi wcześniej stwierdzeniami, jednak decyzja została utrzymana i powiat dąbrowski znalazł się w licznym gronie powiatów w których nie będzie punktu paszportowego.Powiat Dąbrowski pomimo decyzji Wojewody nie pozostanie obojętny w tej sprawie i w dalszym ciągu będzie czynił starania aby przywrócić obsługę paszportową w Dąbrowie Tarnowskiej.