Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Konieczne są zmiany w szpitalu

Konieczne są zmiany w szpitalu

Konieczne są zmiany w szpitalu

Dostosowanie szpitala powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej do wymogów unijnych było głównym tematem obrad ostatniej Rady Społecznej tej placówki. Jej członkowie zastanawiali się nad realizacją przygotowanego programu dostosowawczego. 
W dąbrowskim szpitalu potrzebne są zmiany, które dostosują placówkę do wymogów i standardów Unii Europejskiej, zgodnie z zaleceniami Sanepidu i innych służb. Wiążą się one z poważnymi nakładami finansowymi. Program zmian został przygotowany zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, określono w nim etapy wykonywania poszczególnych zadań oraz harmonogramy prac i finansowania w poszczególnych latach. Na początek konieczna jest przebudowa izby przyjęć i rehabilitacji, ma to kosztować około 4 mln zł. W tym przypadku istnieje możliwość otrzymania 50 proc. dopłaty z PEFRON-u. Powiat zapewnia udział własny w kwocie 1,3 mln. -Dla budżetu powiatu jest to bardzo duże obciążenie finansowe, z uwagi na wcześniejsze czteromilionowe poręczenie i bezpośrednie dofinansowanie szpitala. Obecnie nastąpiła poprawa jego sytuacji finansowej przy dużym wysiłku dyrekcji, zarządu, rady i pracowników, to napawa optymizmem i rokuje pozytywnie spłaceniu kredytów przez szpital – co w tej chwili się dzieje. Ułatwi to również późniejsze bilansowanie się instytucji, pod warunkiem, że kontrakty z NFZ-em będą na odpowiednim poziomie, a o to usilnie zabiegamy – mówi starosta dąbrowski, Krzysztof Kaczmarski. Następne etapy są zaplanowane do roku 2010 i opiewają na kwoty kilkunastomilionowe. –Pragnę jednak zauważyć, że bez zmian systemowych w finansowaniu szpitala będzie bardzo trudno realizować założenia planu dostosowawczego. Od początku istnienia powiatów, będących dla szpitali organami założycielskimi, na ich finansowanie i odbudowę substancji w budżetach samorządów nie ma ani złotówki. Mam nadzieję, że zmieni to nowy Sejm, o co apeluję do parlamentarzystów – dodaje starosta dąbrowski. (BAJA) 

Źródło: Dziennik Polski

Dostosowanie szpitala powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej do wymogów unijnych było głównym tematem obrad ostatniej Rady Społecznej tej placówki. Jej członkowie zastanawiali się nad realizacją przygotowanego programu dostosowawczego.  W dąbrowskim szpitalu potrzebne są zmiany, które dostosują placówkę do wymogów i standardów Unii Europejskiej, zgodnie z zaleceniami Sanepidu i innych służb. Wiążą się one z poważnymi nakładami finansowymi. Program zmian został przygotowany zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, określono w nim etapy wykonywania poszczególnych zadań oraz harmonogramy prac i finansowania w poszczególnych latach. Na początek konieczna jest przebudowa izby przyjęć i rehabilitacji, ma to kosztować około 4 mln zł. W tym przypadku istnieje możliwość otrzymania 50 proc. dopłaty z PEFRON-u. Powiat zapewnia udział własny w kwocie 1,3 mln. -Dla budżetu powiatu jest to bardzo duże obciążenie finansowe, z uwagi na wcześniejsze czteromilionowe poręczenie i bezpośrednie dofinansowanie szpitala. Obecnie nastąpiła poprawa jego sytuacji finansowej przy dużym wysiłku dyrekcji, zarządu, rady i pracowników, to napawa optymizmem i rokuje pozytywnie spłaceniu kredytów przez szpital – co w tej chwili się dzieje. Ułatwi to również późniejsze bilansowanie się instytucji, pod warunkiem, że kontrakty z NFZ-em będą na odpowiednim poziomie, a o to usilnie zabiegamy – mówi starosta dąbrowski, Krzysztof Kaczmarski. Następne etapy są zaplanowane do roku 2010 i opiewają na kwoty kilkunastomilionowe. –Pragnę jednak zauważyć, że bez zmian systemowych w finansowaniu szpitala będzie bardzo trudno realizować założenia planu dostosowawczego. Od początku istnienia powiatów, będących dla szpitali organami założycielskimi, na ich finansowanie i odbudowę substancji w budżetach samorządów nie ma ani złotówki. Mam nadzieję, że zmieni to nowy Sejm, o co apeluję do parlamentarzystów – dodaje starosta dąbrowski. (BAJA)  Źródło: Dziennik Polski