Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Konkurs czytelniczy "Niezwykła moc zwykłego czytania" wraz z piknikiem integracyjnym

Konkurs czytelniczy "Niezwykła moc zwykłego czytania" wraz z piknikiem integracyjnym

Konkurs czytelniczy

Wczoraj 28 września br. w Centrum Polonii w Brniu odbył się konkurs czytelniczy pn. „Niezwykła moc zwykłego czytania" połączony z piknikiem integracyjnym realizowanym przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego ze środków PFRON w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2016 r. Organizatorem tego przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego.

Konkurs kierowano do osób z niepełnosprawnością umysłową lub/i ruchową, będących podopiecznymi jednostek oraz stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych znajdujących się na terenie powiatu dąbrowskiego i tarnowskiego. Konkurs polegał na zaprezentowaniu dowolnego fragmentu wybranego utworu literackiego oraz przygotowaniu poprawnej interpretacji tekstu. W konkursie udział wzięło 28 podopiecznych z następujących ośrodków:

• Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Kupieninie,
• Warsztaty Terapii Zajęciowej przy PSONI w Tarnowie,
• Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Kupieninie,
• Środowiskowy Dom Samopomocy w Oleśnicy,
• Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Tarnowskiej,
• Środowiskowy Dom Samopomocy w Oleśnicy,
• Środowiskowy Dom Samopomocy w Woli Rzędzińskiej.

Uczestników konkursu powitał Tadeusz Kwiatkowski Starosta Dąbrowski, a oceniało ich jury w składzie:

Ewa Drzazga - Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Brniu - przewodnicząca komisji konkursowej,
Dorota Wenc – p.o. Dyrektora Centrum Polonii, Ośrodka Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu – członek komisji konkursowej,
Maria Smolicha – Z-ca Dyrektora PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej - członek komisji konkursowej,
Joanna Ohratka – Sekretarz Powiatu Dąbrowskiego - członek komisji konkursowej.

Komisja konkursowa nie miała łatwego zadania, ale tego dnia nie nagrody były najważniejsze. Liczyła się dobra zabawa jak zaznaczył w swoim przemówieniu sam Starosta Dąbrowski.
Jury doceniło udział wszystkich uczestników konkursu lecz po długich i burzliwych obradach wyłoniono zwycięzców. Lauretami konkursu zostali:

I miejsce – Edyta Niemiec, podopieczna Warsztatów Terapii Zajęciowej przy PSONI w Tarnowie
II miejsce – Grzegorz Mazur, podopieczny Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Tarnowskiej
III miejsce – Adam Gardulski, podopieczny Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy

Wyróżnienia otrzymali:

Patrycja Cieślak z Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego w Kupieninie, Magdalena Kłósek z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Woli Rzędzińskiej, Barbara Gadziała ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowicy, Małgorzata Kozioł i Robert Świerczek ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy.

Każdy uczestnik konkursu otrzymał dyplom oraz zestaw nagród i upominków.

W połączeniu z konkursem zorganizowano piknik integracyjny, który umożliwił uczestnictwo w tym wydarzeniu także osobom nie biorącym bezpośrednio udziału w konkursie czytelniczym. Piknik cieszył się sporym zainteresowaniem. Około 300 wychowanków wraz z opiekunami w/w placówek bawiło się tego dnia w Centrum Polonii w Brniu. Szczególną uwagą cieszyły się zabawy, konkursy taneczne w wykonaniu profesjonalnych animatorów.

Dla wszystkich uczestników konkursu oraz pikniku integracyjnego przygotowano poczęstunek.

files/aktualnosci/2016/09_Wrzesien/29_Konkurs_czytelniczy_Niezwykla_moc_zwyklego_czytania_wraz_z_piknikiem_integracyjnym/stopka.JPG

Wczoraj 28 września br. w Centrum Polonii w Brniu odbył się konkurs czytelniczy pn. „Niezwykła moc zwykłego czytania" połączony z piknikiem integracyjnym realizowanym przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego ze środków PFRON w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2016 r. Organizatorem tego przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego. Konkurs kierowano do osób z niepełnosprawnością umysłową lub/i ruchową, będących podopiecznymi jednostek oraz stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych znajdujących się na terenie powiatu dąbrowskiego i tarnowskiego. Konkurs polegał na zaprezentowaniu dowolnego fragmentu wybranego utworu literackiego oraz przygotowaniu poprawnej interpretacji tekstu. W konkursie udział wzięło 28 podopiecznych z następujących ośrodków: • Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Kupieninie,• Warsztaty Terapii Zajęciowej przy PSONI w Tarnowie,• Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Kupieninie,• Środowiskowy Dom Samopomocy w Oleśnicy,• Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Tarnowskiej,• Środowiskowy Dom Samopomocy w Oleśnicy,• Środowiskowy Dom Samopomocy w Woli Rzędzińskiej. Uczestników konkursu powitał Tadeusz Kwiatkowski Starosta Dąbrowski, a oceniało ich jury w składzie: • Ewa Drzazga - Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Brniu - przewodnicząca komisji konkursowej,• Dorota Wenc – p.o. Dyrektora Centrum Polonii, Ośrodka Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu – członek komisji konkursowej,• Maria Smolicha – Z-ca Dyrektora PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej - członek komisji konkursowej,• Joanna Ohratka – Sekretarz Powiatu Dąbrowskiego - członek komisji konkursowej. Komisja konkursowa nie miała łatwego zadania, ale tego dnia nie nagrody były najważniejsze. Liczyła się dobra zabawa jak zaznaczył w swoim przemówieniu sam Starosta Dąbrowski.Jury doceniło udział wszystkich uczestników konkursu lecz po długich i burzliwych obradach wyłoniono zwycięzców. Lauretami konkursu zostali: I miejsce – Edyta Niemiec, podopieczna Warsztatów Terapii Zajęciowej przy PSONI w TarnowieII miejsce – Grzegorz Mazur, podopieczny Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie TarnowskiejIII miejsce – Adam Gardulski, podopieczny Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy Wyróżnienia otrzymali: Patrycja Cieślak z Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego w Kupieninie, Magdalena Kłósek z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Woli Rzędzińskiej, Barbara Gadziała ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowicy, Małgorzata Kozioł i Robert Świerczek ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy. Każdy uczestnik konkursu otrzymał dyplom oraz zestaw nagród i upominków. W połączeniu z konkursem zorganizowano piknik integracyjny, który umożliwił uczestnictwo w tym wydarzeniu także osobom nie biorącym bezpośrednio udziału w konkursie czytelniczym. Piknik cieszył się sporym zainteresowaniem. Około 300 wychowanków wraz z opiekunami w/w placówek bawiło się tego dnia w Centrum Polonii w Brniu. Szczególną uwagą cieszyły się zabawy, konkursy taneczne w wykonaniu profesjonalnych animatorów. Dla wszystkich uczestników konkursu oraz pikniku integracyjnego przygotowano poczęstunek.