Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
 1. Konkurs dotacyjny "Plus na Start - Dzieciom"

Konkurs dotacyjny "Plus na Start - Dzieciom"

Konkurs dotacyjny

Zapraszamy do udziału w konkursie "Plus na Start - Dzieciom" skierowanego do szkół, domów kultury, uczniowskich klubów sportowych oraz organizacji pozarządowych. Zwyciężają 3 projekty, które otrzymują dotację w wysokości 3000 złotych na realizację zajęć pozalekcyjnych w swojej placówce.

Celem konkursu jest wsparcie inicjatyw edukacyjnych i wyrównujących szanse społeczne poprzez dotacje (po 3000 złotych) dla 3 kreatywnych, nowatorskich projektów, w zakresie zajęć pozalekcyjnych mających na celu rozwój zainteresowań i zdolności dzieci. W ramach Konkursu dofinansowane mogą być jedynie projekty trwające od dnia 02.11.2016 do 02.06.2017 r. Minimalny czas trwania projektu to 5 miesięcy.
Termin składania wniosków: 7 października 2016 r.

Do kogo skierowany jest konkurs?

W Konkursie mogą brać udział następujące podmioty działające w województwie małopolskim:

 • organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego tj. podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014, poz. 1118, z późn. zm.)
 • szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne,
 • domy i kluby kultury,
 • uczniowskie kluby sportowe.

Jak zgłosić się do konkursu?

Wnioski (załącznik nr 1 do Regulaminu) można przesyłać na dwa sposoby:

 • pocztą tradycyjną: wniosek po uprzednim wypełnieniu, należy wydrukować, podpisać, opieczętować i przesłać na adres:
  Fundacja Oświatowa im. ks. Stanisława Konarskiego

  ul. Akacjowa 5

  31-466 Kraków

lub

 • pocztą e-mail: wniosek po uprzednim wypełnieniu, należy wydrukować, podpisać, opieczętować, a następnie zeskanować i przesłać na adres e-mail: oswiatowa@pijarzy.pl z dopiskiem w tytule „Plus na Start – Dzieciom".

Kryteria oceny wniosków
Główne kryteria oceny merytorycznej:

 • skuteczność (na ile proponowane działanie przyniesie trwałą zmianę w otoczeniu np. społeczności lokalnej);
 • zaangażowanie środowiska lokalnego (liczba i zakres współpracy partnerów, rodziców, kadry, lokalnej społeczności);
 • budżet (na ile uzasadniona jest kalkulacja kosztów);
 • zasięg (liczba bezpośrednich odbiorców projektu, w tym udział dzieci z rodzin najbardziej potrzebujących (m.in. zaniedbanych, niewydolnych wychowawczo, ubogich);
 • innowacyjność (na ile projekt proponuje nowatorskie lub modelowe metody długofalowej współpracy z nauczycielami, dziećmi);
 • możliwości szkoły/instytucji (kompetencje zespołu organizacji, liczba zaangażowanych wolontariuszy, zaplecze logistyczne).

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej 14 października 2016 r.

W ramach dotacji mogą być finansowane jedynie:

 • materiały dydaktyczne;
 • bilety wstępu;
 • transport;
 • zakup pomocy dla dzieci z rodzin ubogich;
 • wyżywienie podczas akcji np. festynu lokalnego itp.

*Inne wydatki każdorazowo wymagają zgody Fundacji

Więcej informacji pod adresem: www.plusnastart.pl

Konkurs realizowany jest w ramach programu "Plus na Start" i jest współfinansowany w ramach akcji "Reklama Dzieciom" organizowanej przez TVP S.A.
Dokumenty do pobrania:

Do pobrania:

Program "Plus na Start" realizuje:
Fundacja Oświatowa im. ks. Stanisława Konarskiego
ul. Akacjowa 5
31-466 Kraków
tel./fax (12) 411 07 95
e-mail: oswiatowa@pijarzy.pl
www.oswiatowa.pijarzy.pl

files/aktualnosci/2016/09_Wrzesien/19_Konkurs_dotacyjny_Plus_na_Start_Dzieciom/logotyp.jpg

AW/mags

Zapraszamy do udziału w konkursie "Plus na Start - Dzieciom" skierowanego do szkół, domów kultury, uczniowskich klubów sportowych oraz organizacji pozarządowych. Zwyciężają 3 projekty, które otrzymują dotację w wysokości 3000 złotych na realizację zajęć pozalekcyjnych w swojej placówce. Celem konkursu jest wsparcie inicjatyw edukacyjnych i wyrównujących szanse społeczne poprzez dotacje (po 3000 złotych) dla 3 kreatywnych, nowatorskich projektów, w zakresie zajęć pozalekcyjnych mających na celu rozwój zainteresowań i zdolności dzieci. W ramach Konkursu dofinansowane mogą być jedynie projekty trwające od dnia 02.11.2016 do 02.06.2017 r. Minimalny czas trwania projektu to 5 miesięcy.Termin składania wniosków: 7 października 2016 r. Do kogo skierowany jest konkurs? W Konkursie mogą brać udział następujące podmioty działające w województwie małopolskim: organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego tj. podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014, poz. 1118, z późn. zm.) szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne, domy i kluby kultury, uczniowskie kluby sportowe. Jak zgłosić się do konkursu? Wnioski (załącznik nr 1 do Regulaminu) można przesyłać na dwa sposoby: pocztą tradycyjną: wniosek po uprzednim wypełnieniu, należy wydrukować, podpisać, opieczętować i przesłać na adres:Fundacja Oświatowa im. ks. Stanisława Konarskiegoul. Akacjowa 531-466 Kraków lub pocztą e-mail: wniosek po uprzednim wypełnieniu, należy wydrukować, podpisać, opieczętować, a następnie zeskanować i przesłać na adres e-mail: oswiatowa@pijarzy.pl z dopiskiem w tytule „Plus na Start – Dzieciom". Kryteria oceny wnioskówGłówne kryteria oceny merytorycznej: skuteczność (na ile proponowane działanie przyniesie trwałą zmianę w otoczeniu np. społeczności lokalnej); zaangażowanie środowiska lokalnego (liczba i zakres współpracy partnerów, rodziców, kadry, lokalnej społeczności); budżet (na ile uzasadniona jest kalkulacja kosztów); zasięg (liczba bezpośrednich odbiorców projektu, w tym udział dzieci z rodzin najbardziej potrzebujących (m.in. zaniedbanych, niewydolnych wychowawczo, ubogich); innowacyjność (na ile projekt proponuje nowatorskie lub modelowe metody długofalowej współpracy z nauczycielami, dziećmi); możliwości szkoły/instytucji (kompetencje zespołu organizacji, liczba zaangażowanych wolontariuszy, zaplecze logistyczne). Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej 14 października 2016 r. W ramach dotacji mogą być finansowane jedynie: materiały dydaktyczne; bilety wstępu; transport; zakup pomocy dla dzieci z rodzin ubogich; wyżywienie podczas akcji np. festynu lokalnego itp. *Inne wydatki każdorazowo wymagają zgody Fundacji Więcej informacji pod adresem: www.plusnastart.pl Konkurs realizowany jest w ramach programu "Plus na Start" i jest współfinansowany w ramach akcji "Reklama Dzieciom" organizowanej przez TVP S.A.Dokumenty do pobrania: Do pobrania: Regulamin konkursu Wniosek (doc) Wniosek (PDF) Program "Plus na Start" realizuje:Fundacja Oświatowa im. ks. Stanisława Konarskiegoul. Akacjowa 531-466 Krakówtel./fax (12) 411 07 95e-mail: oswiatowa@pijarzy.plwww.oswiatowa.pijarzy.pl AW/mags