Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Konkurs filmowy dla uczniów „Bądź bezpieczny na drodze”

Konkurs filmowy dla uczniów „Bądź bezpieczny na drodze”

Konkurs filmowy dla uczniów „Bądź bezpieczny na drodze”

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie filmowym pn. „Bądź bezpieczny na drodze". Organizatorami są Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie wspólnie z Małopolską Wojewódzką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Kuratorium Oświaty w Krakowie. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Warunkiem uczestnictwa jest indywidualne lub zbiorowe (do 3 uczniów) wykonanie przez uczniów filmu promującego bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Celem konkursu jest kształtowanie właściwych nawyków i zachowań dzieci i młodzieży na drodze, oraz uświadomienie odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych uczestników ruchu drogowego. Udział w konkursie ma na celu popularyzację wiedzy uczniów o bezpieczeństwie ruchu drogowego oraz stanowi doskonałą okazję do zaprezentowania ciekawych form edukacji dzieci w zakresie wychowania komunikacyjnego.

Konkurs filmowy na najciekawszy materiał dotyczący bezpieczeństwa w ruchu drogowym trzykrotnie był realizowany na szczeblu lokalnym przez Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnowie. Cieszył się on dużym zainteresowaniem wśród młodzieży dlatego celowym jest rozpropagowanie jego założeń na terenie całej Małopolski.

Prace będą oceniane osobno w 2 grupach wiekowych:

  • gimnazjum,
  • szkoły ponadgimnazjalne.

Praca konkursowa powinna promować właściwe zachowanie się na drogach pieszych, motocyklistów, rowerzystów oraz kierujących innymi pojazdami. Może mieć postać krótkiego filmu, animacji lub spotu i trwać maksymalnie 2 minuty. Praca nie może także zawierać treści niecenzuralnych ani uważanych za obraźliwe. Ponadto musi być opisana w sposób podany w regulaminie konkursu. Uczestnicy niepełnoletni przedstawiają zgodę rodziców lub opiekunów na udział w konkursie.

Prace powinny być przesłane wyłącznie listownie w terminie od 7 do 12 października 2016 r. na adres:

Wydział Ruchu Drogowego KWP w Krakowie
ul. Mogilska 109
31-571 Kraków

za pośrednictwem poczty lub na dziennik podawczy (liczy się data wpływu). Koperta powinna być zatytułowana "Konkurs Filmowy 2016r r. „Bądź bezpieczny na drodze".

Akcja konkursowa jest realizowana pod patronatem Wojewody Małopolskiego, Marszałka Województwa Małopolskiego, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie oraz Małopolskiego Kuratora Oświaty. Partnerami powyższego przedsięwzięcia są: Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Centrum Inicjatyw na rzecz poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz media tj. TVP Kraków, Radio RMF FM, Radio Kraków, Gazeta Krakowska.

Do pobrania:
Regulamin konkursu

files/aktualnosci/2016/09_Wrzesien/26_Konkurs_filmowy_dla_uczniow_Badz_bezpieczny_na_drodze/plakat.jpg

źródło: http://malopolska.policja.gov.pl/AW/mags

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie filmowym pn. „Bądź bezpieczny na drodze". Organizatorami są Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie wspólnie z Małopolską Wojewódzką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Kuratorium Oświaty w Krakowie. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Warunkiem uczestnictwa jest indywidualne lub zbiorowe (do 3 uczniów) wykonanie przez uczniów filmu promującego bezpieczeństwo ruchu drogowego. Celem konkursu jest kształtowanie właściwych nawyków i zachowań dzieci i młodzieży na drodze, oraz uświadomienie odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych uczestników ruchu drogowego. Udział w konkursie ma na celu popularyzację wiedzy uczniów o bezpieczeństwie ruchu drogowego oraz stanowi doskonałą okazję do zaprezentowania ciekawych form edukacji dzieci w zakresie wychowania komunikacyjnego. Konkurs filmowy na najciekawszy materiał dotyczący bezpieczeństwa w ruchu drogowym trzykrotnie był realizowany na szczeblu lokalnym przez Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnowie. Cieszył się on dużym zainteresowaniem wśród młodzieży dlatego celowym jest rozpropagowanie jego założeń na terenie całej Małopolski. Prace będą oceniane osobno w 2 grupach wiekowych: gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne. Praca konkursowa powinna promować właściwe zachowanie się na drogach pieszych, motocyklistów, rowerzystów oraz kierujących innymi pojazdami. Może mieć postać krótkiego filmu, animacji lub spotu i trwać maksymalnie 2 minuty. Praca nie może także zawierać treści niecenzuralnych ani uważanych za obraźliwe. Ponadto musi być opisana w sposób podany w regulaminie konkursu. Uczestnicy niepełnoletni przedstawiają zgodę rodziców lub opiekunów na udział w konkursie. Prace powinny być przesłane wyłącznie listownie w terminie od 7 do 12 października 2016 r. na adres: Wydział Ruchu Drogowego KWP w Krakowieul. Mogilska 10931-571 Kraków za pośrednictwem poczty lub na dziennik podawczy (liczy się data wpływu). Koperta powinna być zatytułowana "Konkurs Filmowy 2016r r. „Bądź bezpieczny na drodze". Akcja konkursowa jest realizowana pod patronatem Wojewody Małopolskiego, Marszałka Województwa Małopolskiego, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie oraz Małopolskiego Kuratora Oświaty. Partnerami powyższego przedsięwzięcia są: Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Centrum Inicjatyw na rzecz poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz media tj. TVP Kraków, Radio RMF FM, Radio Kraków, Gazeta Krakowska. Do pobrania:Regulamin konkursu źródło: http://malopolska.policja.gov.pl/AW/mags