Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Konkurs grantowy organizowany przez PFRON

Konkurs grantowy organizowany przez PFRON

Konkurs grantowy organizowany przez PFRON

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił konkurs grantowy służący realizacji projektu pn.: „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020.

Celem konkursu grantowego jest ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie przez jednostki samorządu terytorialnego usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawę dostępności wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Dzięki realizowanym przez jednostki samorządu terytorialnego projektom grantowym, osoby z niepełnosprawnością lub o ograniczonej mobilności będą mieć zapewnione wsparcie związane z możliwością rozwijania aktywności w życiu społecznym, zawodowym i publicznym.

Wnioskodawcami uprawnionymi do udziału w konkursie grantowym są następujące jednostki samorządu terytorialnego:

  • gminy,
  • związki i porozumienia gmin,
  • powiaty,
  • związki i porozumienia powiatów.

Kwota przeznaczona na konkurs grantowy wynosi 45 000 000 zł.

Maksymalna wartość grantu dla jednego wnioskodawcy wynosi 1 000 000 zł w przypadku wniosku dotyczącego wyłącznie uruchomienia usług transportowych door-to-door oraz 2 000 000 zł w przypadku wniosku dotyczącego uruchomienia usług transportowych door-to-door oraz wprowadzenia usprawnień/dostosowań architektonicznych w częściach wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Wnioski w ramach konkursu grantowego będą przyjmowane od dnia 22 czerwca 2020 roku od godziny 08:00 do dnia 21 sierpnia 2020 roku, do godziny 14:00.

Wnioski należy składać wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego, na obowiązującym formularzu, za pośrednictwem Generatora Wniosków www.door.pfron.org.pl

Wszystkie kryteria oceny projektów i przebieg procesu oceny wniosków oraz środki odwoławcze przysługujące wnioskodawcy zostały określone w Regulaminie konkursu. Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest na stronie ogłoszenia o konkursie grantowym.

Pytania dotyczące konkursu grantowego należy kierować na adres e-mail: door@pfron.org.pl

Regulamin wraz z niezbędnymi załącznikami do konkursu dostępny jest na stronie www.pfron.org.pl

Źródło: PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił konkurs grantowy służący realizacji projektu pn.: „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020. Celem konkursu grantowego jest ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie przez jednostki samorządu terytorialnego usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawę dostępności wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Dzięki realizowanym przez jednostki samorządu terytorialnego projektom grantowym, osoby z niepełnosprawnością lub o ograniczonej mobilności będą mieć zapewnione wsparcie związane z możliwością rozwijania aktywności w życiu społecznym, zawodowym i publicznym. Wnioskodawcami uprawnionymi do udziału w konkursie grantowym są następujące jednostki samorządu terytorialnego: gminy, związki i porozumienia gmin, powiaty, związki i porozumienia powiatów. Kwota przeznaczona na konkurs grantowy wynosi 45 000 000 zł. Maksymalna wartość grantu dla jednego wnioskodawcy wynosi 1 000 000 zł w przypadku wniosku dotyczącego wyłącznie uruchomienia usług transportowych door-to-door oraz 2 000 000 zł w przypadku wniosku dotyczącego uruchomienia usług transportowych door-to-door oraz wprowadzenia usprawnień/dostosowań architektonicznych w częściach wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Wnioski w ramach konkursu grantowego będą przyjmowane od dnia 22 czerwca 2020 roku od godziny 08:00 do dnia 21 sierpnia 2020 roku, do godziny 14:00. Wnioski należy składać wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego, na obowiązującym formularzu, za pośrednictwem Generatora Wniosków www.door.pfron.org.pl Wszystkie kryteria oceny projektów i przebieg procesu oceny wniosków oraz środki odwoławcze przysługujące wnioskodawcy zostały określone w Regulaminie konkursu. Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest na stronie ogłoszenia o konkursie grantowym. Pytania dotyczące konkursu grantowego należy kierować na adres e-mail: door@pfron.org.pl Regulamin wraz z niezbędnymi załącznikami do konkursu dostępny jest na stronie www.pfron.org.pl Źródło: PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej