Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Konkurs "Moja rodzina, sąsiedzi lub znajomi w USA i w Kanadzie

Konkurs "Moja rodzina, sąsiedzi lub znajomi w USA i w Kanadzie

Konkurs
  Centrum Polonii – Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie dla szkół podstawowych z Powiatu Dąbrowskiego, gminy Żabno oraz gminy Wietrzychowice.

Regulamin Konkursu:

1. Temat konkursu: „Moja rodzina/sąsiedzi lub znajomi w Ameryce – prezentacja  o Polonii Amerykańskiej z Ameryki Północnej”.
2. Praca konkursowa powinna być wykonana w formie prezentacji multimedialnej.
3. W konkursie biorą udział dwuosobowe zespoły (szkoły podstawowe mogą zgłosić maksymalnie po dwa zespoły dwuosobowe). 
4. Zespół ma zaprezentować  historie swojej rodziny, sąsiadów lub znajomych w formie  opowiadania (gawędy) i prezentacji multimedialnej Power Point. Slajdy prezentacji powinny uzupełniać i ilustrować przedstawianą historię
5. Prezentacja powinna być zapisana w formacie umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio w programie Power Point.
6. Prezentacja powinna zawierać od 10 do  15 slajdów w tym ostatnie 2-3 slajdy mają być streszczeniem prezentacji w języku angielskim,  (czas trwania prezentacji  do 10 minut).
7. Zgłoszenia zespołów szkoły  przesyłają do dnia 30 stycznia 2015 roku. Eliminacje zespołów odbywać się będą w dniach 3-4 luty 2015 r., w zależności od liczby zgłoszonych zespołów eliminacje mogą zostać skrócone do jednego dnia
8. Finał konkursu 10 lutego 2015 r. Nagrodami dla uczestników finału są książki dla młodzieży w języku angielskim oraz drobne upominki. 

Kryteria oceniania:
1. Zgodność treści prezentacji z hasłem przewodnim konkursu.
2. Sposób prezentacji
3. Przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji.
4. Ogólne wrażenie estetyczne. 
  Centrum Polonii – Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie dla szkół podstawowych z Powiatu Dąbrowskiego, gminy Żabno oraz gminy Wietrzychowice. Regulamin Konkursu: 1. Temat konkursu: „Moja rodzina/sąsiedzi lub znajomi w Ameryce – prezentacja  o Polonii Amerykańskiej z Ameryki Północnej”. 2. Praca konkursowa powinna być wykonana w formie prezentacji multimedialnej. 3. W konkursie biorą udział dwuosobowe zespoły (szkoły podstawowe mogą zgłosić maksymalnie po dwa zespoły dwuosobowe).  4. Zespół ma zaprezentować  historie swojej rodziny, sąsiadów lub znajomych w formie  opowiadania (gawędy) i prezentacji multimedialnej Power Point. Slajdy prezentacji powinny uzupełniać i ilustrować przedstawianą historię 5. Prezentacja powinna być zapisana w formacie umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio w programie Power Point. 6. Prezentacja powinna zawierać od 10 do  15 slajdów w tym ostatnie 2-3 slajdy mają być streszczeniem prezentacji w języku angielskim,  (czas trwania prezentacji  do 10 minut). 7. Zgłoszenia zespołów szkoły  przesyłają do dnia 30 stycznia 2015 roku. Eliminacje zespołów odbywać się będą w dniach 3-4 luty 2015 r., w zależności od liczby zgłoszonych zespołów eliminacje mogą zostać skrócone do jednego dnia 8. Finał konkursu 10 lutego 2015 r. Nagrodami dla uczestników finału są książki dla młodzieży w języku angielskim oraz drobne upominki.  Kryteria oceniania: 1. Zgodność treści prezentacji z hasłem przewodnim konkursu. 2. Sposób prezentacji 3. Przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji. 4. Ogólne wrażenie estetyczne.