Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej

Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej

Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej

Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej działając zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991, 1675 i 1972) ogłasza nowy konkurs na stanowisko  Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej.

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi określone w art. 46 ust. 2 ww. ustawy, tj. osoby:

1) posiadające wykształcenie wyższe;

2) posiadające wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika;

3) posiadające co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy;

4) które nie zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione umyślnie.

 

Oferty wraz z wskazanymi w ogłoszeniu dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie, osobiście lub przesłać listem poleconym na adres:

Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej

  1. Berka Joselewicza 5

33-200 Dąbrowa Tarnowska

parter, pokój nr 2 (Dziennik Podawczy)

- w terminie do 13 grudnia 2023 r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu).

Ogłoszenie o ww. konkursie, stanowiące załącznik nr 1 do uchwały nr 1239/2023 Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia nowego konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, zostanie:

1) zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej – w zakładce: OGŁOSZENIA RÓŻNE

2) podane do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w siedzibie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska.

- zgodnie z § 9 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą.

Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej działając zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991, 1675 i 1972) ogłasza nowy konkurs na stanowisko  Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej. Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi określone w art. 46 ust. 2 ww. ustawy, tj. osoby: 1) posiadające wykształcenie wyższe; 2) posiadające wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika; 3) posiadające co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy; 4) które nie zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione umyślnie.   Oferty wraz z wskazanymi w ogłoszeniu dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie, osobiście lub przesłać listem poleconym na adres: Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej Berka Joselewicza 5 33-200 Dąbrowa Tarnowska parter, pokój nr 2 (Dziennik Podawczy) - w terminie do 13 grudnia 2023 r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu). Ogłoszenie o ww. konkursie, stanowiące załącznik nr 1 do uchwały nr 1239/2023 Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia nowego konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, zostanie: 1) zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej – w zakładce: OGŁOSZENIA RÓŻNE 2) podane do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w siedzibie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska. - zgodnie z § 9 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą. Pliki do pobrania Pobierz plik Uchwała nr 1239_2023 Zarządu Powiatu Dąbrowskiego (skan).pdf Pobierz plik Uchwała nr 1239_2023 Zarządu Powiatu Dąbrowskiego.pdf Pobierz plik Załacznik nr 1 do uchwały - Ogłoszenie nowego konkursu na stanowisko Dyrektora ZOZ (skan).pdf Pobierz plik Załącznik nr 1 do uchwały - Ogłoszenie nowego konkursu na stanowisko Dyrektora ZOZ.pdf