Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Konkurs pn. "Kapliczka" dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego

Konkurs pn. "Kapliczka" dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego

Konkurs pn.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego uprzejmie informuje, iż uchwałą nr 237/14 z dnia 11 marca 2014 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o ogłoszeniu konkursu pod nazwą „Kapliczka” – dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego, podejmujących prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowych kapliczkach. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dotyczyć będzie wsparcia prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych prowadzonych przy zabytkowych kapliczkach i będzie służyć zachowaniu wartościowych obiektów stanowiących ważny element dziedzictwa kulturowego Małopolski.

Na realizację zadań wybranych w ramach konkursu przeznaczono z budżetu Województwa Małopolskiego kwotę w wysokości 200 000 zł.

Zgodnie z Regulaminem konkursu, jednostka samorządu terytorialnego może zgłosić do konkursu zadanie dotyczące kapliczki nie będącej jej własnością, z zastrzeżeniem, że przedłoży umowę, potwierdzającą tytuł prawny jednostki do kapliczki oraz zobowiązującą właściciela do zapewnienia trwałości efektów wykonanych prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych i nie dokonywania zmian w obiekcie bez konsultacji ze służbami ochrony zabytków w okresie 36 miesięcy od dnia zakończenia zadania.

Kapliczki, przy których będą wykonywane prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane nie muszą figurować w rejestrze zabytków województwa małopolskiego, ale powinny charakteryzować się wartościami artystycznymi i historycznymi. Do konkursu mogą być składane wnioski na zadania realizowane najpóźniej do dnia 10 grudnia 2014 r. Zakres prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych będących przedmiotem wniosku powinien obejmować kompleksową konserwację lub restaurację zabytkowej kapliczki wraz z zagospodarowaniem otoczenia. Dotacja z budżetu Województwa Małopolskiego na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy jednej i tej samej kapliczce w danym roku może być udzielona w wysokości do 75 % ogółu nakładów koniecznych na te prace lub roboty. Zakłada się, że dotacja udzielona na realizację jednego zadania nie przekroczy kwoty 20 000 zł.

Termin naboru wniosków: do dnia 10 kwietnia 2014 r.

Wszelkie informacje dotyczące konkursu, w tym Regulamin konkursu oraz wniosek o udzielenie pomocy finansowej, uzyskać można na stronie www.malopolskie.pl/kapliczka oraz w Departamencie Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerami telefonów: (12) 63 03 407 lub (12) 63 03 139.

Uchwała.pdf

Wniosek.doc

Regulamin konkursu.doc

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego uprzejmie informuje, iż uchwałą nr 237/14 z dnia 11 marca 2014 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o ogłoszeniu konkursu pod nazwą „Kapliczka” – dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego, podejmujących prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowych kapliczkach. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dotyczyć będzie wsparcia prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych prowadzonych przy zabytkowych kapliczkach i będzie służyć zachowaniu wartościowych obiektów stanowiących ważny element dziedzictwa kulturowego Małopolski. Na realizację zadań wybranych w ramach konkursu przeznaczono z budżetu Województwa Małopolskiego kwotę w wysokości 200 000 zł. Zgodnie z Regulaminem konkursu, jednostka samorządu terytorialnego może zgłosić do konkursu zadanie dotyczące kapliczki nie będącej jej własnością, z zastrzeżeniem, że przedłoży umowę, potwierdzającą tytuł prawny jednostki do kapliczki oraz zobowiązującą właściciela do zapewnienia trwałości efektów wykonanych prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych i nie dokonywania zmian w obiekcie bez konsultacji ze służbami ochrony zabytków w okresie 36 miesięcy od dnia zakończenia zadania. Kapliczki, przy których będą wykonywane prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane nie muszą figurować w rejestrze zabytków województwa małopolskiego, ale powinny charakteryzować się wartościami artystycznymi i historycznymi. Do konkursu mogą być składane wnioski na zadania realizowane najpóźniej do dnia 10 grudnia 2014 r. Zakres prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych będących przedmiotem wniosku powinien obejmować kompleksową konserwację lub restaurację zabytkowej kapliczki wraz z zagospodarowaniem otoczenia. Dotacja z budżetu Województwa Małopolskiego na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy jednej i tej samej kapliczce w danym roku może być udzielona w wysokości do 75 % ogółu nakładów koniecznych na te prace lub roboty. Zakłada się, że dotacja udzielona na realizację jednego zadania nie przekroczy kwoty 20 000 zł. Termin naboru wniosków: do dnia 10 kwietnia 2014 r. Wszelkie informacje dotyczące konkursu, w tym Regulamin konkursu oraz wniosek o udzielenie pomocy finansowej, uzyskać można na stronie www.malopolskie.pl/kapliczka oraz w Departamencie Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerami telefonów: (12) 63 03 407 lub (12) 63 03 139. Uchwała.pdf Wniosek.doc Regulamin konkursu.doc