Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Konkurs wiedzy o Konstytucji RP

Konkurs wiedzy o Konstytucji RP

Konkurs  wiedzy o Konstytucji RP

Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Stowarzyszenie "Wiedzieć więcej", organizuje konkurs wiedzy o Konstytucji pod hasłem" „Społeczeństwo, w którym poszanowanie praw nie zostało zagwarantowane (...), nie ma konstytucji" - „Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela" z 1789 r.

Idea konkursu związana jest z obchodami 20 rocznicy uchwalenia tzw. „Małej Konstytucji" w 1992 r. oraz 15 rocznicy uchwalenia Konstytucji RP w 1997 r.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego i składać się będzie z trzech etapów:

I etap – test odbywający się w szkołach,II etap – również test wiedzy, odbywający się w miastach będących siedzibą Delegatur Małopolskiego Kuratorium Oświaty,III etap polega na złożeniu projektu jednej zmiany w obowiązującej Konstytucji wraz z merytorycznym uzasadnieniem.

O zwycięstwie decydować będzie suma punktów uzyskanych na wszystkich trzech etapach.

Uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się w dniu 17 października br., w dniu rocznicowym dla obu Konstytucji.

Patronat honorowy nad konkursem objął Pan Aleksander Palczewski Małopolski Kurator Oświaty, a patronat merytoryczny objął Pan Ryszard Kalisz przedstawiciel Prezydenta w Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, Przewodniczący Sejmowej Komisji Ustawodawczej, Przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Pan Arkadiusz Mularczyk Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej.

W załączeniu regulamin konkursu.

Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Stowarzyszenie "Wiedzieć więcej", organizuje konkurs wiedzy o Konstytucji pod hasłem" „Społeczeństwo, w którym poszanowanie praw nie zostało zagwarantowane (...), nie ma konstytucji" - „Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela" z 1789 r. Idea konkursu związana jest z obchodami 20 rocznicy uchwalenia tzw. „Małej Konstytucji" w 1992 r. oraz 15 rocznicy uchwalenia Konstytucji RP w 1997 r. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego i składać się będzie z trzech etapów: I etap – test odbywający się w szkołach,II etap – również test wiedzy, odbywający się w miastach będących siedzibą Delegatur Małopolskiego Kuratorium Oświaty,III etap polega na złożeniu projektu jednej zmiany w obowiązującej Konstytucji wraz z merytorycznym uzasadnieniem. O zwycięstwie decydować będzie suma punktów uzyskanych na wszystkich trzech etapach. Uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się w dniu 17 października br., w dniu rocznicowym dla obu Konstytucji. Patronat honorowy nad konkursem objął Pan Aleksander Palczewski Małopolski Kurator Oświaty, a patronat merytoryczny objął Pan Ryszard Kalisz przedstawiciel Prezydenta w Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, Przewodniczący Sejmowej Komisji Ustawodawczej, Przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Pan Arkadiusz Mularczyk Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. W załączeniu regulamin konkursu.