Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. „Konserwator 2008"

„Konserwator 2008"

„Konserwator 2008

Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej otrzymało dofinansowanie w ramach programu „Konserwator 2008" na prace porządkowe na terenie zespołu dworsko – parkowego w Brniu. Dzięki dofinansowaniu 4 osoby długotrwale bezrobotne oraz powyżej 50 roku życia znajdą zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych. Do ich zadań należeć będzie m.in. oczyszczanie i porządkowanie całego parku, utrzymanie w należytym stanie otoczenia wokół dworku, modelowanie i obcinanie żywopłotów, prace blacharskie związane z naprawą rynien i okuć dachowych, oczyszczanie dna stawu na terenie parku z samosiejek.

Oprócz Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej dofinansowanie otrzymały także Gminy:

  • Dąbrowa Tarnowska na prace przy zespole pałacowo-parkowym w Dąbrowie Tarnowskiej (pomnik Lubomirskich, park miejski, brama wjazdowa do pałacu Ligęzów) i przy Synagodze w Dąbrowie Tarnowskiej,
  • Bolesław na prace w obrębie parku podworskiego w Bolesławiu,
  • Olesno - obiekty na szlaku malowanych zagród w Zalipiu,
  • Szczucin na prace przy Cmentarzu Parafialnym oraz w parku krajobrazowym w Szczucinie.

Program Konserwator jest programem rynku pracy realizowanym na terenie województwa małopolskiego. Celem programu jest m.in:

  • zmniejszenie ryzyka wykluczenia społecznego osób bezrobotnych, będących szczególnie w trudnej sytuacji poprzez nawiązanie ponownego kontaktu z pracą,
  • wsparcie instytucji kultury i innych podmiotów realizujących zadania na rzecz zachowania i rewitalizacji substancji zabytkowej oraz ochrony krajobrazu kulturowego w Województwie Małopolskim.
Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej otrzymało dofinansowanie w ramach programu „Konserwator 2008" na prace porządkowe na terenie zespołu dworsko – parkowego w Brniu. Dzięki dofinansowaniu 4 osoby długotrwale bezrobotne oraz powyżej 50 roku życia znajdą zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych. Do ich zadań należeć będzie m.in. oczyszczanie i porządkowanie całego parku, utrzymanie w należytym stanie otoczenia wokół dworku, modelowanie i obcinanie żywopłotów, prace blacharskie związane z naprawą rynien i okuć dachowych, oczyszczanie dna stawu na terenie parku z samosiejek. Oprócz Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej dofinansowanie otrzymały także Gminy: Dąbrowa Tarnowska na prace przy zespole pałacowo-parkowym w Dąbrowie Tarnowskiej (pomnik Lubomirskich, park miejski, brama wjazdowa do pałacu Ligęzów) i przy Synagodze w Dąbrowie Tarnowskiej, Bolesław na prace w obrębie parku podworskiego w Bolesławiu, Olesno - obiekty na szlaku malowanych zagród w Zalipiu, Szczucin na prace przy Cmentarzu Parafialnym oraz w parku krajobrazowym w Szczucinie. Program Konserwator jest programem rynku pracy realizowanym na terenie województwa małopolskiego. Celem programu jest m.in: zmniejszenie ryzyka wykluczenia społecznego osób bezrobotnych, będących szczególnie w trudnej sytuacji poprzez nawiązanie ponownego kontaktu z pracą, wsparcie instytucji kultury i innych podmiotów realizujących zadania na rzecz zachowania i rewitalizacji substancji zabytkowej oraz ochrony krajobrazu kulturowego w Województwie Małopolskim.