Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Konsultacje społeczne nowego okresu programowania 2014-2020

Konsultacje społeczne nowego okresu programowania 2014-2020

Konsultacje społeczne nowego okresu programowania 2014-2020

W dniu 17 kwietnia br. w Muzeum Drogownictwa w Szczucinie odbyły się konsultacje społeczne nowego okresu programowania na lata 2014 – 2020 w województwie małopolskim. W spotkaniu, które zostało zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego dla przedstawicieli samorządu powiatowego i gminnego z terenu Gminy Szczucin, uczestniczył Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Roman Ciepiela.

Samorząd powiatowy reprezentowali: Tadeusz Kwiatkowski Starosta Dąbrowski, Kazimierz Tęczar – Sekretarz Powiatu, radni powiatowi, dyrektorzy i kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i straży oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej.

Samorząd Miasta i Gminy Szczucin reprezentowali: Jan Sipior Burmistrz, radni gminni, dyrektorzy i kierownicy gminnych instytucji, sołtysi oraz zainteresowani mieszkańcy gminy.

Podczas spotkania Wicemarszałek Roman Ciepiela przedstawił politykę rozwoju Małopolski do roku 2020, która obejmuje realizację następujących programów i działań:

- Strategię Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011 – 2020,

- programy strategiczne, w tym subregionalny program rozwoju 2014 – 2020,

- zmianę planu zagospodarowania przestrzennego województwa,

- regionalny program operacyjny 2014 – 2020.

Konsultacje regionalnego programu operacyjnego będą trwać do 10 maja br. W tym czasie poszczególne samorządy województwa będą zapoznawać się z planami województwa.

Na poziom regionalny powinno spłynąć około 3 mld euro – mówił Roman Ciepiela.

Marszałek przedstawił również propozycje projektów, które zostały zgłoszone przez samorządy, organizacje pozarządowe i inne instytucje do programów strategicznych jak również subregionalnego programu rozwoju. Z naszego powiatu zapisane zostały propozycje projektów wysłane przez samorząd powiatowy w partnerstwie z innymi samorządami. Propozycje te dotyczą sfery edukacji, kultury, przemysłu czasu wolnego, turystyki oraz infrastruktury drogowej.

Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski zwrócił uwagę na wiele ważnych zadań, które należałby zrealizować na terenie naszego powiatu m.in. budowa mostu na rzece Wisła czy remont drogi krajowej nr 73.

Z informacji przekazanej przez Wicemarszałka Romana Ciepielę wynika, że do jednych z zadań, które są planowane do realizacji na terenie naszego regionu należy budowa mostu na rzece Wisła, wspieranie budowy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej. W przyszłości planuje się budowę drogi ekspresowej Kielce – Tarnów – Nowy Sącz – Piwniczna oraz budowę linii kolejowej Tarnów – Kielce.

W dniu 17 kwietnia br. w Muzeum Drogownictwa w Szczucinie odbyły się konsultacje społeczne nowego okresu programowania na lata 2014 – 2020 w województwie małopolskim. W spotkaniu, które zostało zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego dla przedstawicieli samorządu powiatowego i gminnego z terenu Gminy Szczucin, uczestniczył Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Roman Ciepiela. Samorząd powiatowy reprezentowali: Tadeusz Kwiatkowski Starosta Dąbrowski, Kazimierz Tęczar – Sekretarz Powiatu, radni powiatowi, dyrektorzy i kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i straży oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej. Samorząd Miasta i Gminy Szczucin reprezentowali: Jan Sipior Burmistrz, radni gminni, dyrektorzy i kierownicy gminnych instytucji, sołtysi oraz zainteresowani mieszkańcy gminy. Podczas spotkania Wicemarszałek Roman Ciepiela przedstawił politykę rozwoju Małopolski do roku 2020, która obejmuje realizację następujących programów i działań: - Strategię Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011 – 2020, - programy strategiczne, w tym subregionalny program rozwoju 2014 – 2020, - zmianę planu zagospodarowania przestrzennego województwa, - regionalny program operacyjny 2014 – 2020. Konsultacje regionalnego programu operacyjnego będą trwać do 10 maja br. W tym czasie poszczególne samorządy województwa będą zapoznawać się z planami województwa. Na poziom regionalny powinno spłynąć około 3 mld euro – mówił Roman Ciepiela. Marszałek przedstawił również propozycje projektów, które zostały zgłoszone przez samorządy, organizacje pozarządowe i inne instytucje do programów strategicznych jak również subregionalnego programu rozwoju. Z naszego powiatu zapisane zostały propozycje projektów wysłane przez samorząd powiatowy w partnerstwie z innymi samorządami. Propozycje te dotyczą sfery edukacji, kultury, przemysłu czasu wolnego, turystyki oraz infrastruktury drogowej. Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski zwrócił uwagę na wiele ważnych zadań, które należałby zrealizować na terenie naszego powiatu m.in. budowa mostu na rzece Wisła czy remont drogi krajowej nr 73. Z informacji przekazanej przez Wicemarszałka Romana Ciepielę wynika, że do jednych z zadań, które są planowane do realizacji na terenie naszego regionu należy budowa mostu na rzece Wisła, wspieranie budowy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej. W przyszłości planuje się budowę drogi ekspresowej Kielce – Tarnów – Nowy Sącz – Piwniczna oraz budowę linii kolejowej Tarnów – Kielce.