Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Powiatu Dąbrowskiego na lata 2014-2020

Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Powiatu Dąbrowskiego na lata 2014-2020

Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Powiatu Dąbrowskiego na lata 2014-2020

Powiat Dąbrowski realizuje prace związane z opracowywaniem strategii rozwoju na lata 2014-2020. W ramach tego przedsięwzięcia w dniu 19 lutego br. w sali europejskiej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr  1 w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami lokalnych władz samorządowych, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i środowisk gospodarczych.

Spotkaniu przewodniczył Tadeusz Kwiatkowski - Starosta Dąbrowski. W zebraniu udział wziął również Robert Pantera - Wicestarosta Dąbrowski, a także Stanisław Lis - Prezes Stowarzyszenia Media Polanie z Tarnowa, który to jest wykonawcą tego opracowania.

Zebranie rozpoczęto od analizy obecnej sytuacji społeczno-ekonomicznej powiatu oraz przedstawienia mocnych i słabych stron naszego regionu. Wykonawca strategii przedstawił również szanse i zagrożenia jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji długoletniej strategii rozwoju.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony zaproszonych gości, którzy licznie przybyli i aktywnie uczestniczyli w dyskusji zgłaszając swoje pomysły, uwagi i spostrzeżenia.

Strategia wskaże spójne kierunki rozwoju oraz sposoby rozwiązywania kluczowych problemów dotykających mieszkańców Powiśla  Dąbrowskiego. Dokument ten będzie stanowił podstawę do zgodnego z oczekiwaniami społecznymi wydatkowania środków w perspektywie 2014-2020, zapewniających poprawę warunków życia mieszkańców.

Zatwierdzenie tego dokumentu przez Radę Powiatu planowane jest na koniec marca br. Do tego czasu można jeszcze zgłaszać propozycje zadań i kierunki rozwoju powiatu. 

Powiat Dąbrowski realizuje prace związane z opracowywaniem strategii rozwoju na lata 2014-2020. W ramach tego przedsięwzięcia w dniu 19 lutego br. w sali europejskiej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr  1 w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami lokalnych władz samorządowych, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i środowisk gospodarczych. Spotkaniu przewodniczył Tadeusz Kwiatkowski - Starosta Dąbrowski. W zebraniu udział wziął również Robert Pantera - Wicestarosta Dąbrowski, a także Stanisław Lis - Prezes Stowarzyszenia Media Polanie z Tarnowa, który to jest wykonawcą tego opracowania. Zebranie rozpoczęto od analizy obecnej sytuacji społeczno-ekonomicznej powiatu oraz przedstawienia mocnych i słabych stron naszego regionu. Wykonawca strategii przedstawił również szanse i zagrożenia jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji długoletniej strategii rozwoju. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony zaproszonych gości, którzy licznie przybyli i aktywnie uczestniczyli w dyskusji zgłaszając swoje pomysły, uwagi i spostrzeżenia. Strategia wskaże spójne kierunki rozwoju oraz sposoby rozwiązywania kluczowych problemów dotykających mieszkańców Powiśla  Dąbrowskiego. Dokument ten będzie stanowił podstawę do zgodnego z oczekiwaniami społecznymi wydatkowania środków w perspektywie 2014-2020, zapewniających poprawę warunków życia mieszkańców. Zatwierdzenie tego dokumentu przez Radę Powiatu planowane jest na koniec marca br. Do tego czasu można jeszcze zgłaszać propozycje zadań i kierunki rozwoju powiatu.