Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Kontrola rzek na Powiślu

Kontrola rzek na Powiślu

Kontrola rzek na Powiślu

Wcześniejsze intensywne opady śniegu oraz aktualne ocieplenie stwarzają niebezpieczeństwo wzrostu poziomu wód i groźbę powstania zatorów lodowych. W związku z tą sytuacją Starosta Dąbrowski Krzysztof Kaczmarski razem z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej Adamem Rzemińskim i Inspektorem ds. Zarządzania Kryzysowego Jerzym Cwojdzińskim brał udział w rozpoznaniu zagrożeń na terenie powiatu. Skontrolowano sytuację na dwóch głównych rzekach w powiecie dąbrowskim Dunajcu i Wiśle. Na Dunajcu, na odcinku od Żabna do ujścia utrzymuje się pokrywa lodowa. Również Wisła na terenie powiatu jest od Szczucina pokryta lodem.
Obecnie największe zagrożenie występuje w okolicy mostu na Wiśle w miejscowości Szczucin. Spływająca kra i podnoszący się poziom wody może w tym rejonie spowodować powstanie zatoru lodowego. W przeprowadzonym rozpoznaniu uczestniczyli wójtowie gmin Bolesław, Gręboszów, Mędrzechów i Szczucin, którzy zapoznali Zespół z zagrożeniami i dotychczas podjętymi działaniami.
Od dłuższego czasu Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego codziennie otrzymuje informacje z gmin o sytuacji na rzekach. Informacje te są analizowane i przekazywane do Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Małopolskiego, który ciągle monitoruje całą sytuację w województwie.
Z przeprowadzonej analizy wynika, że należy na bieżąco monitorować sytuację na rzece Dunajec i dolnego biegu Wisły. Istnieje również realne zagrożenie wystąpienia podtopień ze strony mniejszych rzek i potoków. Zwrócę się także z prośbą do Wojewody i Marszałka o uzupełnienie niezbędnego sprzętu dla zespołu pompowego, użytkowanego na terenie gminy Gręboszów, który miał być przekazany w ubiegłym roku – mówi Starosta Dąbrowski Krzysztof Kaczmarski.

Wcześniejsze intensywne opady śniegu oraz aktualne ocieplenie stwarzają niebezpieczeństwo wzrostu poziomu wód i groźbę powstania zatorów lodowych. W związku z tą sytuacją Starosta Dąbrowski Krzysztof Kaczmarski razem z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej Adamem Rzemińskim i Inspektorem ds. Zarządzania Kryzysowego Jerzym Cwojdzińskim brał udział w rozpoznaniu zagrożeń na terenie powiatu. Skontrolowano sytuację na dwóch głównych rzekach w powiecie dąbrowskim Dunajcu i Wiśle. Na Dunajcu, na odcinku od Żabna do ujścia utrzymuje się pokrywa lodowa. Również Wisła na terenie powiatu jest od Szczucina pokryta lodem. Obecnie największe zagrożenie występuje w okolicy mostu na Wiśle w miejscowości Szczucin. Spływająca kra i podnoszący się poziom wody może w tym rejonie spowodować powstanie zatoru lodowego. W przeprowadzonym rozpoznaniu uczestniczyli wójtowie gmin Bolesław, Gręboszów, Mędrzechów i Szczucin, którzy zapoznali Zespół z zagrożeniami i dotychczas podjętymi działaniami. Od dłuższego czasu Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego codziennie otrzymuje informacje z gmin o sytuacji na rzekach. Informacje te są analizowane i przekazywane do Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Małopolskiego, który ciągle monitoruje całą sytuację w województwie. Z przeprowadzonej analizy wynika, że należy na bieżąco monitorować sytuację na rzece Dunajec i dolnego biegu Wisły. Istnieje również realne zagrożenie wystąpienia podtopień ze strony mniejszych rzek i potoków. Zwrócę się także z prośbą do Wojewody i Marszałka o uzupełnienie niezbędnego sprzętu dla zespołu pompowego, użytkowanego na terenie gminy Gręboszów, który miał być przekazany w ubiegłym roku – mówi Starosta Dąbrowski Krzysztof Kaczmarski.