Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Kontynuacja debat nt. "Przeciwdziałania narkomanii na terenie powiatu dąbrowskiego"

Kontynuacja debat nt. "Przeciwdziałania narkomanii na terenie powiatu dąbrowskiego"

Kontynuacja debat nt.

W sali edukacyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej  w dniu 12 marca br. została  przeprowadzona prelekcja przez przedstawiciela dąbrowskiej policji na temat „Przeciwdziałania narkomanii w powiecie dąbrowskim”,  która  odbyła się podczas zebrania z rodzicami.  Jest to kontynuacja debat przeniesiona tym razem na szczebel Szkół Ponadgimnazjalnych wynikająca z realizacji wniosków z debaty, która odbyła się 25 września 2013 r. w Centrum Polonii w Brniu z przedstawicielami instytucji współpracujących z Komendą Powiatową Policji w Dąbrowie Tarnowskiej na rzecz przeciwdziałania narkomanii na terenie Powiśla Dąbrowskiego.

Spotkanie miało na celu podniesienie świadomości społecznej w szczególności rodziców oraz przedstawicieli oświaty w zakresie zagrożeń, jakie niosą za sobą narkotyki oraz kształtowanie przez rodziców i opiekunów prawnych oraz nauczycieli wśród dzieci i młodzieży właściwych postaw oraz umiejętności spędzania wolnego czasu. Ponadto zorganizowana debata miała również za zadanie szerokie rozpowszechnienie informacji na temat instytucji niosących pomoc osobom uzależnionym lub też wchodzącym w nałóg oraz  wypracowania współpracy pomiędzy rodzicami i szkołą w zakresie eliminowania zjawiska narkomanii z życia społecznego.

W spotkaniu udział wzięło około 150 osób, w tym m.in. Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej Agata Fido, pedagog szkolny Martyna Majsak, dzielnicowy mł.asp. Łukasz Kot, grono pedagogiczne szkoły oraz rodzice.

Oficjalnego otwarcia spotkania dokonała  Dyrektor Zespołu Szkół Agata Fido, która również wprowadziła zgromadzonych w tematykę oraz cele prelekcji. Prelegentem debaty był st.asp. Krzysztof Lechowicz - Specjalista ds. Informacyjno-Prasowych i Nieletnich przy udziale dzielnicowego mł.asp. Łukasza Kota, który w trakcie wystąpienia oraz prezentacji multimedialnej przekazał obecnym informacje o podstawowych rodzajach narkotyków oraz skutkach zdrowotnych, społecznych  i prawnych dotkniętych przez osoby mające kontakt ze środkami odurzającymi oraz substancjami psychotropowymi. W prezentacji nie zabrakło również informacji o efektach pracy dąbrowskich policjantów w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej na terenie powiatu dąbrowskiego.

Po przeprowadzeniu prezentacji policjanci rozprowadzili ulotki (pt. „Czy wiecie o narkotykach tyle, ile Wasze dzieci?” – czyli Kompendium wiedzy o problematyce narkomanii dla rodziców) sfinansowane przez Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej, opracowane przy udziale tutejszej Komendy. Bezpośrednio po skończeniu spotkania policjanci pozostali na terenie szkoły będąc do dyspozycji uczestników spotkania w zakresie udzielenia odpowiedzi na nurtujące problemy. 

W sali edukacyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej  w dniu 12 marca br. została  przeprowadzona prelekcja przez przedstawiciela dąbrowskiej policji na temat „Przeciwdziałania narkomanii w powiecie dąbrowskim”,  która  odbyła się podczas zebrania z rodzicami.  Jest to kontynuacja debat przeniesiona tym razem na szczebel Szkół Ponadgimnazjalnych wynikająca z realizacji wniosków z debaty, która odbyła się 25 września 2013 r. w Centrum Polonii w Brniu z przedstawicielami instytucji współpracujących z Komendą Powiatową Policji w Dąbrowie Tarnowskiej na rzecz przeciwdziałania narkomanii na terenie Powiśla Dąbrowskiego. Spotkanie miało na celu podniesienie świadomości społecznej w szczególności rodziców oraz przedstawicieli oświaty w zakresie zagrożeń, jakie niosą za sobą narkotyki oraz kształtowanie przez rodziców i opiekunów prawnych oraz nauczycieli wśród dzieci i młodzieży właściwych postaw oraz umiejętności spędzania wolnego czasu. Ponadto zorganizowana debata miała również za zadanie szerokie rozpowszechnienie informacji na temat instytucji niosących pomoc osobom uzależnionym lub też wchodzącym w nałóg oraz  wypracowania współpracy pomiędzy rodzicami i szkołą w zakresie eliminowania zjawiska narkomanii z życia społecznego. W spotkaniu udział wzięło około 150 osób, w tym m.in. Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej Agata Fido, pedagog szkolny Martyna Majsak, dzielnicowy mł.asp. Łukasz Kot, grono pedagogiczne szkoły oraz rodzice. Oficjalnego otwarcia spotkania dokonała  Dyrektor Zespołu Szkół Agata Fido, która również wprowadziła zgromadzonych w tematykę oraz cele prelekcji. Prelegentem debaty był st.asp. Krzysztof Lechowicz - Specjalista ds. Informacyjno-Prasowych i Nieletnich przy udziale dzielnicowego mł.asp. Łukasza Kota, który w trakcie wystąpienia oraz prezentacji multimedialnej przekazał obecnym informacje o podstawowych rodzajach narkotyków oraz skutkach zdrowotnych, społecznych  i prawnych dotkniętych przez osoby mające kontakt ze środkami odurzającymi oraz substancjami psychotropowymi. W prezentacji nie zabrakło również informacji o efektach pracy dąbrowskich policjantów w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej na terenie powiatu dąbrowskiego. Po przeprowadzeniu prezentacji policjanci rozprowadzili ulotki (pt. „Czy wiecie o narkotykach tyle, ile Wasze dzieci?” – czyli Kompendium wiedzy o problematyce narkomanii dla rodziców) sfinansowane przez Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej, opracowane przy udziale tutejszej Komendy. Bezpośrednio po skończeniu spotkania policjanci pozostali na terenie szkoły będąc do dyspozycji uczestników spotkania w zakresie udzielenia odpowiedzi na nurtujące problemy.