Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Kontynuacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

Kontynuacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

Kontynuacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

Zadanie pn. „Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu dąbrowskiego” zadanie 2.4 Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie, edycja 2022-2026, jest kontynuacją zadań z lat 2017-2021. Program zakłada objęcie specjalistyczną opieką dziecka, u którego wykryto niepełnosprawność lub zagrożenia niepełnosprawnością, oraz jego rodziny od urodzenia do podjęcia nauki w szkole. Rok 2024 to kolejny już rok realizacji programu dofinansowany ze środków budżetu państwa w wysokości 110 tysięcy złotych.

Zadanie dotyczy organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach ustawy – Prawo oświatowe oraz w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów, organizowania spotkań i konsultacji dla rodziców dziecka, prawnych opiekunów dziecka.

Zadanie pn. „Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu dąbrowskiego” zadanie 2.4 Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie, edycja 2022-2026, jest kontynuacją zadań z lat 2017-2021. Program zakłada objęcie specjalistyczną opieką dziecka, u którego wykryto niepełnosprawność lub zagrożenia niepełnosprawnością, oraz jego rodziny od urodzenia do podjęcia nauki w szkole. Rok 2024 to kolejny już rok realizacji programu dofinansowany ze środków budżetu państwa w wysokości 110 tysięcy złotych. Zadanie dotyczy organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach ustawy – Prawo oświatowe oraz w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów, organizowania spotkań i konsultacji dla rodziców dziecka, prawnych opiekunów dziecka.