Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Konwent Starostów w Powiecie Dąbrowskim

Konwent Starostów w Powiecie Dąbrowskim

Konwent Starostów w Powiecie Dąbrowskim

W poniedziałek 6 lutego br. w Wydziale Historii Drogownictwa w Szczucinie odbył się konwent Starostów Małopolski pod przewodnictwem Jana Golonki Starosty Nowosądeckiego. Gospodarzem spotkania był Krzysztof Karczmarski Starosta Dąbrowski. Na spotkanie, poza 22 starostami i prezydentami miast małopolski, przybyło wiele osobistości: m.in. wojewoda małopolski Witold Kochan, wicemarszałkowie województwa; Witold Śmiałek, Jan Bereza i Wiesław Zimowiski. Licznie przybyli również parlamentarzyści: senator Urszula Gacek oraz posłowie Urszula Augustyn, Edward Czesak, Aleksander Grad, Michał Wojtkiewicz i Józef Rojek. Wśród gości znaleźli się również burmistrz i wójtowie gmin Powiśla Dąbrowskiego, powiatowi komendanci policji i straży, dyrektorzy szczebla wojewódzkiego i powiatowego.

Głównym tematem Konwentu było omówienie spraw drogowych. Plany modernizacji dróg krajowych przedstawił dyrektor oddziału generalnej dyrekcji dróg krajowych i autostrad w Krakowie Zbigniew Rapciak, natomiast plany modernizacji dróg wojewódzkich zaprezentował dyrektor zarządu dróg wojewódzkich w Krakowie Grzegorz Stech.

Samorządowców z Powiśla szczególnie interesowały plany inwestycji na drodze krajowej nr 73, odcinek Szczucin - Dąbrowa Tarnowska – Tarnów. Z przedstawionych na spotkaniu informacji wynika, że prace projektowe dotyczące tej drogi będą wykonywane wspólnie, ale z podziałem na 3 zadania inwestycyjne. Jedno zadanie to odcinek pomiędzy Szczuciem i Dąbrową Tarnowską, drugie dotyczy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej a trzecie odcinka Dąbrowa Tarnowska – Tarnów. Jeszcze w tym roku utwardzony i wyremontowany zostanie najbardziej zniszczony, dwukilometrowy fragment drogi nr 73 przebiegający przez stolicę powiatu. Remont drogi na odcinku Szczucin-Tarnów ma się zakończyć do 2010 roku. Modernizacja pochłonie 250 milionów złotych. Przedsięwzięcie będzie finansowane ze środków unijnych i z Krajowego Funduszu Drogowego.

Konwent Starostów Małopolski przyjął stanowisko w sprawie finansowania dróg powiatowych, w świetle ustawy o „finansowaniu infrastruktury transportu lądowego" i Strategii Rozwoju Transportu na lata 2007 – 2013. Po prezentacji Joanny Urbanowicz z-cy dyr. departamentu polityki regionalnej i przestrzennej UM przyjęto stanowisko w sprawie projektu Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007 – 2013 i wstępnego projektu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb w zakresie rozwoju powiatowej sieci drogowej.

Podczas posiedzenia starostów przedstawiono zasady finansowania służby zdrowia. Koszty świadczeń zdrowotnych i zasady ich finansowania w 2006 roku oraz zadania oddziału NFZ w zakresie lecznictwa szpitalnego przedstawił Stanisław Helbich dyrektor małopolskiego oddziału wojewódzkiego NFZ w Krakowie. Wartość kontraktu dla szpitala powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej wynosi ok. 16 mln zł. i jest większa o 9,1 % w stosunku do poprzedniego okresu. W Małopolsce pojawiają się również nowe zakresy świadczeń m.in. specjalistyczne świadczenia tj. rehabilitacja, opieka długoterminowa, czy psychiatria. Niepokój starostów wzbudził brak środków w Budżecie Państwa na zakupy i zadania inwestycyjne w szpitalach.

Na zakończenie spotkania członek zarządu województwa małopolskiego Witold Śmiałek zaprezentował założenia realizowanego programu stypendialnego dla studentów w ramach działania 2.2. ZPORR na rok akademicki 2006/2007.

Wszyscy uczestnicy Konwentu zwiedzili ekspozycje Wydziału Historii Drogownictwa w Szczucinie. Gości oprowadzał naczelnik Marceli Bochenek.

W poniedziałek 6 lutego br. w Wydziale Historii Drogownictwa w Szczucinie odbył się konwent Starostów Małopolski pod przewodnictwem Jana Golonki Starosty Nowosądeckiego. Gospodarzem spotkania był Krzysztof Karczmarski Starosta Dąbrowski. Na spotkanie, poza 22 starostami i prezydentami miast małopolski, przybyło wiele osobistości: m.in. wojewoda małopolski Witold Kochan, wicemarszałkowie województwa; Witold Śmiałek, Jan Bereza i Wiesław Zimowiski. Licznie przybyli również parlamentarzyści: senator Urszula Gacek oraz posłowie Urszula Augustyn, Edward Czesak, Aleksander Grad, Michał Wojtkiewicz i Józef Rojek. Wśród gości znaleźli się również burmistrz i wójtowie gmin Powiśla Dąbrowskiego, powiatowi komendanci policji i straży, dyrektorzy szczebla wojewódzkiego i powiatowego. Głównym tematem Konwentu było omówienie spraw drogowych. Plany modernizacji dróg krajowych przedstawił dyrektor oddziału generalnej dyrekcji dróg krajowych i autostrad w Krakowie Zbigniew Rapciak, natomiast plany modernizacji dróg wojewódzkich zaprezentował dyrektor zarządu dróg wojewódzkich w Krakowie Grzegorz Stech. Samorządowców z Powiśla szczególnie interesowały plany inwestycji na drodze krajowej nr 73, odcinek Szczucin - Dąbrowa Tarnowska – Tarnów. Z przedstawionych na spotkaniu informacji wynika, że prace projektowe dotyczące tej drogi będą wykonywane wspólnie, ale z podziałem na 3 zadania inwestycyjne. Jedno zadanie to odcinek pomiędzy Szczuciem i Dąbrową Tarnowską, drugie dotyczy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej a trzecie odcinka Dąbrowa Tarnowska – Tarnów. Jeszcze w tym roku utwardzony i wyremontowany zostanie najbardziej zniszczony, dwukilometrowy fragment drogi nr 73 przebiegający przez stolicę powiatu. Remont drogi na odcinku Szczucin-Tarnów ma się zakończyć do 2010 roku. Modernizacja pochłonie 250 milionów złotych. Przedsięwzięcie będzie finansowane ze środków unijnych i z Krajowego Funduszu Drogowego. Konwent Starostów Małopolski przyjął stanowisko w sprawie finansowania dróg powiatowych, w świetle ustawy o „finansowaniu infrastruktury transportu lądowego" i Strategii Rozwoju Transportu na lata 2007 – 2013. Po prezentacji Joanny Urbanowicz z-cy dyr. departamentu polityki regionalnej i przestrzennej UM przyjęto stanowisko w sprawie projektu Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007 – 2013 i wstępnego projektu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb w zakresie rozwoju powiatowej sieci drogowej. Podczas posiedzenia starostów przedstawiono zasady finansowania służby zdrowia. Koszty świadczeń zdrowotnych i zasady ich finansowania w 2006 roku oraz zadania oddziału NFZ w zakresie lecznictwa szpitalnego przedstawił Stanisław Helbich dyrektor małopolskiego oddziału wojewódzkiego NFZ w Krakowie. Wartość kontraktu dla szpitala powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej wynosi ok. 16 mln zł. i jest większa o 9,1 % w stosunku do poprzedniego okresu. W Małopolsce pojawiają się również nowe zakresy świadczeń m.in. specjalistyczne świadczenia tj. rehabilitacja, opieka długoterminowa, czy psychiatria. Niepokój starostów wzbudził brak środków w Budżecie Państwa na zakupy i zadania inwestycyjne w szpitalach. Na zakończenie spotkania członek zarządu województwa małopolskiego Witold Śmiałek zaprezentował założenia realizowanego programu stypendialnego dla studentów w ramach działania 2.2. ZPORR na rok akademicki 2006/2007. Wszyscy uczestnicy Konwentu zwiedzili ekspozycje Wydziału Historii Drogownictwa w Szczucinie. Gości oprowadzał naczelnik Marceli Bochenek.