Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Kwalifikacja wojskowa w 2019 roku

Kwalifikacja wojskowa w 2019 roku

Kwalifikacja wojskowa w 2019 roku

W okresie od 4 lutego  do 26 kwietnia 2019 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w 2000 roku oraz innych osób podlegających wezwaniu do kwalifikacji wojskowej w myśl obowiązujących przepisów. W Powiecie Dąbrowskim kwalifikacja wojskowa rozpocznie się 18 lutego i potrwa do 5 marca 2019 roku.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r. do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

1. mężczyzn urodzonych w roku 2000;

2. mężczyzn urodzonych w latach 1995–1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3. osoby urodzone w latach 1998–1999, które:

1) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

2) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

4. kobiety urodzone w latach 1995–2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub na uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944);

5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Wszystkie osoby podlegające wezwaniu do kwalifikacji otrzymają imienne wezwania
z urzędów właściwych co do miejsca pobytu/zamieszkania.

Poniżej przedstawiamy harmonogram stawiennictwa do kwalifikacji dla poszczególnych gmin:

Gręboszów 18 luty 2019 r.

Dąbrowa Tarnowska 18-21 luty 2019 r.

Bolesław 22 luty 2019 r.    

Olesno 22-25 luty 2019 r.

Mędrzechów 26 luty 2019 r.

Szczucin 26-28 luty 2019 r.

Radgoszcz 1 marzec 2019 r.

Kobiety 4 marzec 2019 r.

Dzień rezerwowy 5 marzec 2019 r.

 

Opracowanie: Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

W okresie od 4 lutego  do 26 kwietnia 2019 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w 2000 roku oraz innych osób podlegających wezwaniu do kwalifikacji wojskowej w myśl obowiązujących przepisów. W Powiecie Dąbrowskim kwalifikacja wojskowa rozpocznie się 18 lutego i potrwa do 5 marca 2019 roku. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r. do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się: 1. mężczyzn urodzonych w roku 2000; 2. mężczyzn urodzonych w latach 1995–1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej; 3. osoby urodzone w latach 1998–1999, które: 1) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej, 2) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej; 4. kobiety urodzone w latach 1995–2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub na uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944); 5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Wszystkie osoby podlegające wezwaniu do kwalifikacji otrzymają imienne wezwania z urzędów właściwych co do miejsca pobytu/zamieszkania. Poniżej przedstawiamy harmonogram stawiennictwa do kwalifikacji dla poszczególnych gmin: Gręboszów 18 luty 2019 r. Dąbrowa Tarnowska 18-21 luty 2019 r. Bolesław 22 luty 2019 r.     Olesno 22-25 luty 2019 r. Mędrzechów 26 luty 2019 r. Szczucin 26-28 luty 2019 r. Radgoszcz 1 marzec 2019 r. Kobiety 4 marzec 2019 r. Dzień rezerwowy 5 marzec 2019 r.   Opracowanie: Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych