Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. W Powiecie Dąbrowskim rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa. Kto może się spodziewać wezwania?

W Powiecie Dąbrowskim rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa. Kto może się spodziewać wezwania?

W Powiecie Dąbrowskim rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa. Kto może się spodziewać wezwania?

Kwalifikacja wojskowa w Powiecie Dąbrowskim rozpoczęło się dziś i potrwa do 11 marca 2024 r. W tym roku wezwanych zostanie około 400 mieszkańców naszego powiatu.

Uroczystego otwarcia dokonali Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek, Wicestarosta Krzysztof Bryk oraz Szef WCR w Tarnowie ppłk. Piotr Rowiński

Powiatowa Komisja Lekarska, której celem jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, pracuje w lokalach budynku byłego Hotelu Pielęgniarek przy ul. Szpitalnej 1 w Dąbrowie Tarnowskiej.

Kwalifikacja wojskowa w Powiecie Dąbrowskim  – kogo wzywają?

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2024 roku podlegają mężczyźni urodzeni w 2005 r., lub mężczyźni urodzeni w latach 2000–2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, oraz te osoby, które w dwóch poprzednich latach (2022 i 2023) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej. Wezwanie mogą się spodziewać także te osoby, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają także kobiety urodzone
w latach 1997–2005, posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa
w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 roku o obronie Ojczyzny.

Wezwane mogą być również osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej (jednak wyłącznie do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 rok życia), jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa – co należy ze sobą zabrać?

Osoby, które po raz pierwszy zostały wezwane do kwalifikacji wojskowej powinny zabrać ze sobą: dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, wszelką dokumentację medyczną (jeżeli taką posiadają), a także dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Stawiający się do kwalifikacji po raz kolejny zabierają ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość; dokumentację medyczną, dotyczącą zmian w stanie zdrowia (w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 miesięcy) oraz książeczkę wojskową/zaświadczenie o stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, o uregulowanym stosunku do służby wojskowej oraz o orzeczonej zdolności do służby wojskowej.

Poniżej przedstawiamy harmonogram stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej:

  • Gmina Szczucin  19-22 luty 2024 r.
  • Gmina Gręboszów 22 luty 2024 r.
  • Gmina Dąbrowa Tarnowska 23 – 29 luty 2024 r.
  • Gmina Mędrzechów  29 luty 2024 r.
  • Gmina Olesno 1-4 marzec 2024 r.
  • Gmina Radgoszcz 5-7 marzec 2024 r.
  • Gmina Bolesław 7 marzec 2024 r.  
  • Kobiety 7 marzec 2024 r.
  • Dzień rezerwowy 11 marzec 2024 r.

Sylwia Ziemian Sekretarz Powiatowej Komisji Lekarskiej

Kwalifikacja wojskowa w Powiecie Dąbrowskim rozpoczęło się dziś i potrwa do 11 marca 2024 r. W tym roku wezwanych zostanie około 400 mieszkańców naszego powiatu. Uroczystego otwarcia dokonali Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek, Wicestarosta Krzysztof Bryk oraz Szef WCR w Tarnowie ppłk. Piotr Rowiński Powiatowa Komisja Lekarska, której celem jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, pracuje w lokalach budynku byłego Hotelu Pielęgniarek przy ul. Szpitalnej 1 w Dąbrowie Tarnowskiej. Kwalifikacja wojskowa w Powiecie Dąbrowskim  – kogo wzywają? Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2024 roku podlegają mężczyźni urodzeni w 2005 r., lub mężczyźni urodzeni w latach 2000–2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, oraz te osoby, które w dwóch poprzednich latach (2022 i 2023) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej. Wezwanie mogą się spodziewać także te osoby, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej. Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają także kobiety urodzone w latach 1997–2005, posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 roku o obronie Ojczyzny. Wezwane mogą być również osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej (jednak wyłącznie do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 rok życia), jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Kwalifikacja wojskowa – co należy ze sobą zabrać? Osoby, które po raz pierwszy zostały wezwane do kwalifikacji wojskowej powinny zabrać ze sobą: dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, wszelką dokumentację medyczną (jeżeli taką posiadają), a także dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe. Stawiający się do kwalifikacji po raz kolejny zabierają ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość; dokumentację medyczną, dotyczącą zmian w stanie zdrowia (w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 miesięcy) oraz książeczkę wojskową/zaświadczenie o stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, o uregulowanym stosunku do służby wojskowej oraz o orzeczonej zdolności do służby wojskowej. Poniżej przedstawiamy harmonogram stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej: Gmina Szczucin  19-22 luty 2024 r. Gmina Gręboszów 22 luty 2024 r. Gmina Dąbrowa Tarnowska 23 – 29 luty 2024 r. Gmina Mędrzechów  29 luty 2024 r. Gmina Olesno 1-4 marzec 2024 r. Gmina Radgoszcz 5-7 marzec 2024 r. Gmina Bolesław 7 marzec 2024 r.   Kobiety 7 marzec 2024 r. Dzień rezerwowy 11 marzec 2024 r. Sylwia Ziemian Sekretarz Powiatowej Komisji Lekarskiej