Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. L Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego

L Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego

L Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego

20 lipca 2023 r. w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się L Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego VI kadencji. W obradach, które poprowadziła Przewodnicząca Rady dr Marta Chrabąszcz uczestniczyli wszyscy radni.
Sprawozdania z prac Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w okresie między sesjami przedstawił Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek. Odpowiedzi na interpelacje i zapytanie radnych odczytał Wicestarosta Krzysztof Bryk.

Na sesji podjęto uchwały w sprawie:

  • zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2023 rok,
  • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2023 -2030,
  • przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Dąbrowskiego na lata 2023–2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji,
  • podniesienia wysokości wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych,

    a także uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku wraz z autopoprawką.

Przyjęto również raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla powiatu dąbrowskiego na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024” za lata 2021-2022.

Obrady odbyły się w formie zdalnej.

20 lipca 2023 r. w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się L Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego VI kadencji. W obradach, które poprowadziła Przewodnicząca Rady dr Marta Chrabąszcz uczestniczyli wszyscy radni. Sprawozdania z prac Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w okresie między sesjami przedstawił Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek. Odpowiedzi na interpelacje i zapytanie radnych odczytał Wicestarosta Krzysztof Bryk. Na sesji podjęto uchwały w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2023 rok, zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2023 -2030, przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Dąbrowskiego na lata 2023–2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji, podniesienia wysokości wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych,a także uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku wraz z autopoprawką. Przyjęto również raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla powiatu dąbrowskiego na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024” za lata 2021-2022. Obrady odbyły się w formie zdalnej.